środa, 14 kwietnia 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Aktualności Komunikaty Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej
Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej

W grudniu 2008 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zakupiła bezdotykowy skaner wielkoformatowy skanujący dokumenty o formacie do A1 włącznie i w kolorze. Zakup był możliwy dzięki dotacji w wysokości 90 tys. zł. przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Ministra "Dziedzictwo Kulturowe. Priorytet 5. Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego". Dotacja została przyznana na realizację zadania "Regionalia Ziemi Łódzkiej" - doposażenie pracowni digitalizacyjnej i uruchomienie Biblioteki Cyfrowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi".

W kosztach zakupu skanera partycypował także Urząd Marszałkowski w Łodzi, który przyznał Bibliotece dotację w wysokości 100 tys. zł.

Zakup skanera typu Omniscan 14000 A1 wzbogaci zasób uruchamianej przez WiMBP  Biblioteki Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej o dokumenty, które dotychczas na posiadanym sprzęcie nie mogły być digitalizowane. W pierwszej kolejności w Bibliotece Cyfrowej zamieszczane będą archiwalne łódzkie czasopisma oraz książki. Z czasem dołączane  będą  zbiory specjalne.

Oprócz skanera na potrzeby uruchomienia Biblioteki Cyfrowej zakupiono  także 2 komputery do obróbki danych oraz 4 komputery dla czytelników - do prezentacji zeskanowanych materiałów. Dwa  z nich są dostępne w Dziale Zbiorów Regionalnych, pozostałe w Czytelni Naukowej oraz w Czytelni Ogólnej. Bibliotekę Cyfrową obsługuje oprogramowanie dLibra.

Biblioteka Cyfrowa – Regionalia Ziemi Łódzkiej dostępna jest pod adresem: http://bc.wimbp.lodz.pl

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...