niedziela, 28 lutego 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Baza czasopism Inforlex
Baza czasopism Inforlex

Wykaz czasopism on-line w Systemie Informacji Prawnej Legalis oraz w Bazie INFORLEX dostępnych bezpłatnie w Czytelni Prawniczo-Ekonomicznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dostęp do publikacji (logowanie) następuje za pośrednictwem dyżurującego bibliotekarza.

 • ADR - Arbitraż i Mediacja 2008-2018 - LEGALIS C.H.Beck
 • Biblioteka Księgowego 2008-2012 - INFORLEX
 • Biuletyn Głównego Księgowego 2012-2019 - INFORLEX
 • Biuletyn MSSF. MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków 2008-2017 – INFORLEX
 • Biuletyn VAT 2004-2019 – INFORLEX
 • Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2001, 2004-2019  – INFORLEX
 • Edukacja Prawnicza 2001-2019 - LEGALIS C.H.Beck
 • Finanse i Controlling 2015-2019 – INFORLEX
 • Informacja w Administracji Publicznej 2015-2018 - LEGALIS C.H.Beck
 • Informator Urzędu Zamówień Publicznych 2009-2018 – INFORLEX
 • Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013-2018 - LEGALIS C.H.Beck
 • IUS NOVUM 2015-2018 - LEGALIS C.H.Beck
 • Iustitia 2010-2018 - LEGALIS C.H.Beck
 • Monitor Księgowego 2003-2019 – INFORLEX
 • Monitor Podatkowy 1996, 1998-1999, 2001-2019 – LEGALIS C.H.Beck
 • Monitor Prawa Handlowego 2011-2018 - LEGALIS C.H.Beck
 • Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2004-2019 - INFORLEX
 • Monitor Prawniczy 1997-2019 – LEGALIS C.H.Beck
 • Monitor Prawa Pracy 2004-2019 - LEGALIS C.H.Beck
 • Nieruchomości 1999-2019 - LEGALIS C.H.Beck
 • Nowa Currenda Dodatek Naukowy 2015-2017 - LEGALIS C.H.Beck
 • Personel i Zarządzanie 2003-2019 - INFORLEX
 • Poradnik Gazety Prawnej 2001-2019 - INFORLEX
 • Prawo Mediów Elektronicznych 2004-2008, 2010-2012, 2014-2018 - LEGALIS C.H.Beck
 • Prawo Przedsiębiorcy 2001-2012 - INFORLEX
 • Prawo Spółek 2004-2012 - INFORLEX
 • Prawo Zamówień Publicznych 2008-2018 - LEGALIS C.H.Beck
 • Prokuratura i Prawo 2004-2019 – LEGALIS C.H.Beck
 • Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2014-2018 - LEGALIS C.H.Beck
 • Rachunkowość Budżetowa 2001-2019 – INFORLEX
 • Rozliczenia zagraniczne 2009-2012 – INFORLEX
 • Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2016-2018 - LEGALIS C.H.Beck
 • Sekretariat 2005-2011 - INFORLEX
 • Serwis BHP 2009-2012 - INFORLEX
 • Serwis Prawno-Pracowniczy 2001-2019 - INFORLEX
 • Sposób na płace 2009-2013 – INFORLEX
 • Studia Prawa Prywatnego 2006-2018 LEGALIS C.H.Beck
 • Tax24. Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Deloitte 2007-2013 - INFORLEX
 • Tax24. Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych 2004-2010 – INFORLEX
 • Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2008-2018 - LEGALIS C.H.Beck
 • Zamówienia Publiczne DORADCA 2017-2018 - LEGALIS C.H.Beck

 

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...