poniedziałek, 14 czerwca 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Informacje ogólne
Informacje ogólne

Zobacz wykaz bibliotek:

Z racji statusu Biblioteki Wojewódzkiej, poprzez Dział Metodyki Analiz i Promocji, sprawujemy opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa. W tym zakresie mieści się m.in.:

  • opracowywanie instrukcji, regulaminów i wytycznych w zakresie działalności merytorycznej
  • przygotowywanie pomocy metodycznych
  • prowadzenie działalności szkoleniowej
  • pomoc przy zakupach i opracowaniu zbiorów oraz w selekcjach i skontrach


Obsługę biblioteczną mieszkańców Łodzi i województwa prowadzą także w szerokim zakresie publiczne biblioteki samorządowe. W 2011 roku biblioteki publiczne w Łodzi i województwie posiadały 9.133.731 jednostek inwentarzowych zbiorów /8.731.820 - książek, 155.140 - czasopism oprawnych, 246.771 - zbiorów specjalnych/.

W skład sieci bibliotek samorządowych woj. łódzkiego wg. stanu na koniec 2011 r. wchodziło 556 placówek bibliotecznych:

  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im J. Piłsudskiego w Łodzi
  • 5 miejskich bibliotek publicznych w Łodzi wraz z 75 filiami,
  • 8 powiatowych bibliotek publicznych ( z filiami ) w powiatach grodzkich ( Piotrków Trybunalski, Skierniewice )
  • 467 bibliotek ( z filiami ) w 21 powiatach ziemskich.


Spośród 556 placówek bibliotecznych, na wsi pracowały 364 placówki a w mieście 192. Specjalistycznych placówek bibliotecznych pracujących z dziećmi i młodzieżą funkcjonowało 47 tj. 26 filii dla dzieci oraz 21 oddziałów dla dzieci. Całość uzupełniało 59 punktów bibliotecznych, z czego 38 w miastach i 21 na wsiach.

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...