czwartek, 30 czerwca 2022

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Regulamin Załącznik Nr 1 - Regulamin Nagrody Złoty Ekslibris
Regulamin Nagrody Złoty Ekslibris

Regulamin

Nagrody Złoty Ekslibris

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

§ 1

Nagroda Złoty Ekslibris, ustanowiona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, przyznawana jest w pięciu kategoriach: Najlepsza Książka o Łodzi, Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej, Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Łodzi, Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej oraz Najlepsza Powieść o Łodzi i Ziemi Łódzkiej.

Jury Nagrody może przyznać Nagrodę Specjalną.

§ 2

Celem Nagrody jest popularyzacja najciekawszych publikacji o Łodzi i ziemi łódzkiej, promocja autorów oraz wydawnictw podejmujących problematykę regionalną.

§ 3

 1. Książki do Nagrody mogą być zgłaszane przez członków jury, autorów, wydawców, biblioteki i inne instytucje oraz czytelników.
 2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów do Nagrody podawany jest przez Bibliotekę co roku i udostępniany w Internecie. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
 3. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody można składać w sekretariacie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w godz. 8-15.30 (poniedziałek-piątek) oraz przesyłać na adres WBP (90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102) z dopiskiem „Złoty Ekslibris” lub na adres poczty elektronicznej ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

§ 4

 1. Nagrodę przyznaje jury powołane przez dyrektora Biblioteki spośród jej pracowników.
 2. Jury może być rozszerzone o konsultantów spoza Biblioteki.
 3. Przewodniczącym jury jest dyrektor Biblioteki.
 4. Ocenie podlegają publikacje wydane w roku poprzedzającym wręczenie Nagrody, z wyłączeniem publikacji wymienionych w p. 5.
 5. Jury przy ocenie zgłoszonych do Nagrody publikacji nie uwzględnia drugich lub kolejnych wydań danego tytułu, w tym wydań określonych jako uzupełnione, poszerzone, rozszerzone, zmienione itp.
 6. Jury ocenia poziom merytoryczny i edytorski zgłoszonych do Nagrody publikacji.
 7. Wybór uhonorowanych Nagrodą publikacji poprzedza etap ich nominowania przez jury spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów, z wyłączeniem publikacji wymienionych w p. 5.
 8. O przyznaniu Nagrody Złoty Ekslibris decyduje zwykła większość głosów członków jury.
 9. Jury może odstąpić od przyznania Nagrody w danej kategorii.

§5

 1. Nagroda przyznawana jest corocznie i wręczana uroczyście w kwietniu lub maju.
 2. Nagroda wręczana jest autorowi publikacji (jednej osobie, zespołowi autorskiemu lub redaktorowi w przypadku pracy zbiorowej).
 3. Okolicznościowe dyplomy przyznawane są laureatom Nagrody oraz wydawnictwu, które wydało nagrodzoną publikację.

§6

Nagroda w formie okolicznościowej statuetki ma charakter honorowy i nosi nazwę Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...