piątek, 05 marca 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Regulamin Załącznik Nr 1 - Regulamin Nagrody Złoty Ekslibris
Regulamin Nagrody Złoty Ekslibris

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4 / 2018

Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu „Nagrody Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”

Regulamin
Nagrody Złoty Ekslibris
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

§ 1.

Nagroda Złotego Ekslibrisu ustanowiona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przyznawana jest w czterech kategoriach: Najlepsza książka o Łodzi, Najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej, Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi, Najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej

§ 2.

Celem Nagrody jest popularyzacja najciekawszych publikacji o Łodzi i Ziemi Łódzkiej, promocja ich autorów oraz wydawnictw podejmujących tę problematykę.

§ 3.

 1. Książki mogą być zgłaszane do Nagrody przez członków jury, autorów, wydawców, biblioteki i inne instytucje oraz czytelników.
 2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów do Nagrody ogłaszany jest każdorazowo na stronie WWW Biblioteki oraz w Bibliotece. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
 3. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody można składać w sekretariacie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w godz. 8-15.30 (poniedziałek – piątek), przesłać na adres WBP (90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102) z dopiskiem „Złoty Ekslibris” lub na adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

§ 4.

 1. Nagrodę przyznaje jury powołane przez Dyrektora Biblioteki spośród jej pracowników.
 2. Jury może być rozszerzone o konsultantów spoza Biblioteki.
 3. Przewodniczącym jury jest dyrektor Biblioteki.
 4. Ocenie podlegają publikacje wydane w roku poprzedzającym wręczenie Nagrody, z wyłączeniem publikacji wymienionych w p. 5.
 5. Jury przy ocenie zgłoszonych publikacji do Nagrody, nie uwzględnia:
  • drugich lub kolejnych wydań danego tytułu, w tym wydań określonych jako uzupełnione, poszerzone, rozszerzone, zmienione itp.
  • publikacji, których autorami, współautorami lub redaktorami są laureaci Nagrody Superekslibris.
 6. Jury ocenia poziom merytoryczny i edytorski zgłoszonych do Nagrody publikacji.
 7. Wybór uhonorowanych Nagrodą w czterech kategoriach publikacji poprzedza etap ich nominowania przez jury spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów do Nagrody, z wyłączeniem publikacji wymienionych w p. 5.
 8. O przyznaniu Nagrody Złoty Ekslibris decyduje zwykła większość głosów członków jury.
 9. Jury może odstąpić od przyznania Nagrody w danej kategorii.

§ 5.

 1. Nagroda przyznawana jest corocznie i wręczana uroczyście w kwietniu lub w maju następnego roku.
 2. Nagroda wręczana jest autorowi publikacji (jednej osobie, zespołowi autorskiemu lub redaktorowi w przypadku pracy zbiorowej).
 3. Okolicznościowe dyplomy przyznawane są laureatom Nagrody oraz wydawnictwu, które wydało nagrodzoną publikację.

§ 6.

Nagroda w formie okolicznościowej statuetki według projektu artysty rzeźbiarza Rafała Frankiewicza ma charakter honorowy i nosi nazwę Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...