czwartek, 30 czerwca 2022

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Regulamin Załącznik Nr 2 - Regulamin Nagrody Superekslibris
Regulamin Nagrody Superekslibris

Regulamin

Nagrody Superekslibris

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

§ 1

Nagroda Superekslibris, ustanowiona przez dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, przyznawana jest w dwóch kategoriach:

  • za całokształt dotychczasowych osiągnieć w zakresie publikacji o ziemi łódzkiej,
  • za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi.

§ 2

Celem Nagrody jest uhonorowanie dorobku naukowego i popularnonaukowego oraz popularyzatorskiego lub wydawniczego w zakresie publikacji o ziemi łódzkiej i Łodzi, promocja autorów, wydawnictw, instytucji, stowarzyszeń podejmujących problematykę regionalną.

§ 3

  1. Kandydatów do Nagrody zgłasza jury powołane przez dyrektora Biblioteki spośród jej pracowników.
  2. Jury może być rozszerzone o konsultantów spoza Biblioteki.
  3. Przewodniczącym jury jest dyrektor Biblioteki.
  4. Ocenie podlega dorobek naukowy, popularnonaukowy, popularyzatorski lub wydawniczy kandydata oraz wydawnictwa, instytucji lub stowarzyszenia.
  5. O przyznaniu Nagrody Superekslibris decyduje zwykła większość głosów członków jury.
  6. Jury może odstąpić od przyznania Nagrody w danej kategorii.

§4

Nagroda w formie okolicznościowej statuetki ma charakter honorowy i nosi nazwę Superekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...