wtorek, 05 grudnia 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Sztuka jak Balsam
Sztuka jak balsam

XXIV edycja przeglądu twórczości plastycznej osób, chorych, starszych i niepełnosprawnych

„Sztuka jak Balsam”


Pobierz regulamin XXIV edycji

Pobierz kartę zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej

Pobierz kartę zgłoszenia dla osoby pełnoletniej


Przegląd Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych Sztuka jak Balsam organizowany jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi. Od 2006 roku przegląd  odbywa się we współpracy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej – Jednostką Organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego. Celem przeglądu jest:

  • poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
  • wyzwolenie aktywności twórczej,
  • aktywizacja uzdolnionych plastycznie osób,
  • szeroko pojęta integracja,
  • upowszechnienie dorobku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy, świetlic terapeutycznych oraz innych placówek pracujących z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
  • dowartościowanie twórców i pobudzenie ich ambicji,
  • zacieranie barier dotyczących osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Przegląd skierowany jest do  Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy oraz innych organizacji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przegląd odbywa się w czterech kategoriach: rysunek, malarstwo, sztuka użytkowa, techniki mieszane. Każdej edycji przeglądu towarzyszy pokonkursowa wystawa, przygotowywana w holu WBP w Łodzi, otwarcie wystawy następuje w dniu wręczenia nagród uczestnikom nagrodzonym w konkursie.

 


XXIII Edycja Konkursu

XXII Edycja Konkursu

XX Edycja Konkursu

XIX Edycja Konkursu

XVIII Edycja Konkursu

XVII Edycja Konkursu

XVI Edycja Konkursu

XV edycja konkursu

XIV edycja konkursu

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...