poniedziałek, 02 października 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Projekty zrealizowane Program Rozwoju Bibliotek
Program Rozwoju Bibliotek
Konkurs „Działanie w partnerstwie – partnerstwo w działaniu” został rozstrzygnięty!!

III edycja konkursu "Działanie w partnerstwie - partnerstwo w działaniu" zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek została rozstrzygnięta.

Konkurs był adresowany do bibliotek publicznych z województwa łódzkiego uczestniczących we wszystkich trzech rundach PRB oraz w programie „ROZPRacuj to z biblioteką”, które działają w partnerstwie lokalnym oraz do pozostałych bibliotek publicznych z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców, które nie uczestniczą w wymienionych programach, a stanowią grupę docelową Programu.

Cele Konkursu, podobnie jak w roku ubiegłym,  były następujące: 1) aktywizacja bibliotek publicznych do podejmowania i rozszerzania współpracy ze środowiskiem lokalnym, 2) wypracowanie dobrych praktyk wzmacniających rolę bibliotek w gminie, 3) dzielenie się doświadczeniami w budowaniu partnerstw lokalnych, 4) zaprezentowanie dobrych praktyk w działaniach partnerskich innym bibliotekom, 5) zachęcanie bibliotek do trwałej i efektywnej współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w sektorach: publicznym, gospodarczym i pozarządowym dla dobra społeczności lokalnej, 6) inspirowanie bibliotek do stosowania nowatorskich metod działania.

Na Konkurs wpłynęło 11 zgłoszeń z bibliotek gminnych, miejsko-gminnych i miejskich naszego województwa. Jury Konkursu obradujące w dniu 6 listopada 2013 r. po zapoznaniu się ze zgłoszeniami i przejrzeniu załączonych materiałów dokonało wyboru najlepszych bibliotek. Przy ocenie zgłoszeń wzięto pod uwagę następujące kryteria:

 • skład partnerstwa lokalnego i jego dokonania
 • korzyści płynące z podejmowanych działań dla mieszkańców
 • rolę i aktywność biblioteki w partnerstwie
 • promocję wydarzenia
 • stopień trudności przy organizacji wydarzenia.

Członkowie jury w ramach każdego z ww. kryteriów przydzielili od 1 do 5 pkt za każde wydarzenie. Nagrodzone i wyróżnione biblioteki wyłoniono po podsumowaniu punktacji jury.

Decyzją Jury Konkursu "Działanie w partnerstwie - partnerstwo w działaniu" poszczególne miejsca zajęły:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim– I miejsce (192 pkt.)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie – II miejsce (187 pkt.)
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej – III miejsce (184 pkt.)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach – III miejsce (181 pkt.).

Wyróżnienia w Konkursie przyznano:

 • Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wolborzu (153 pkt.)
 • Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie (138 pkt.)

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 21 listopada 2013 r. w trakcie IV Konferencji Regionalnej Bibliotek w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, sala konferencyjna II p., godz. 12.00. Podczas Konferencji nagrodzone biblioteki zaprezentują działalność realizowaną w ramach partnerstwa lokalnego.

Wszystkich nagrodzonym i wyróżnionym bibliotekom gratulujemy!!

W imieniu Jury Konkursu
Małgorzata Cegiełko

 
TRWA KONKURS „DZIAŁANIE W PARTNERSTWIE – PARTNERSTWO W DZIAŁANIU”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi informuje, że został przedłużony termin zgłoszeń do III edycji konkursu „Działanie w partnerstwie – partnerstwo w działaniu” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Zgłoszenia przyjmujemy jeszcze do 18 października 2013 r., wyłącznie drogą mailową na adresy Działu Metodyki, Analiz i Promocji oraz koordynatora wojewódzkiego PRB: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wszystkie szczegóły dotyczące regulaminu konkursu oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie www Biblioteki Wojewódzkiej: http://www.wimbp.lodz.pl/wimbp/index.php/wspolpraca-regionalna/program-rozwoju-bibliotek/2016-rusza-iii-edycja-konkursu-dla-partnerstw-lokalnych.html

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA!  NAGRODY CZEKAJĄ!

 
RUSZA III EDYCJA KONKURSU DLA PARTNERSTW LOKALNYCH

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego w Łodzi wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ogłaszają III edycję konkursu "Działanie w partnerstwie - partnerstwo w działaniu" w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Konkurs adresowany jest do bibliotek publicznych z województwa łódzkiego uczestniczących w PRB (I, II i III runda) oraz w programie „ROZPracuj to z biblioteką”, które zbudowały bądź budują partnerstwa lokalne oraz do innych bibliotek publicznych z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców, które nie uczestniczą w Programach.

Więcej…
 
WYNIKI REKRUTACJI DO III RUNDY PRB

Znamy już nowych uczestników Programu Rozwoju Bibliotek.

Do trzeciej rundy PRB zakwalifikowało się 151 bibliotek gminnych wraz z filiami na 195 aplikujących bibliotek z całej Polski.

Z województwa łódzkiego wnioski do Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przesłało 12 bibliotek.

Do III rundy zakwalifikowanych zostało przez Komisję oceniającą zgłoszenia
10 bibliotek (w kolejności uzyskanych punktów):

 1. Gminna Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Nieborowie
 2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. L. Kruczkowskiego w Wieluniu
 3. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku
 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie
 5. Miejska Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego w Ozorkowie
 6. Gminna Biblioteka Publiczna w Bolimowie
 7. Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach
 8. Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Małych
 9. Gminna Biblioteka Publiczna w Bielawach
 10. Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie


Więcej informacji na stronie Programu Rozwoju Bibliotek:

http://www.biblioteki.org/pl/trzecia_runda

Serdecznie gratulujemy!

 
Nabór do III rundy Programu Rozwoju Bibliotek

UWAGA BIBLIOTEKARZE!!!

28 STYCZNIA 2013 ROKU ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR DO III RUNDY PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK

Rusza kolejna, III runda Programu Rozwoju Bibliotek. Informacje o nowym naborze zamieszczono na stronie biblioteki.org

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do III rundy PRB przyjmie ok. 150 gmin (czyli ok. 450 placówek) z całej Polski.

III runda jest adresowana do tej samej grupy docelowej co poprzednie, czyli uprawnione do udziału są gminne biblioteki publiczne z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz tych gmin miejskich które liczą do 20 tys. mieszkańców

Do udziału w III PRB nie są uprawnieni uczestnicy I i II rundy PRB oraz uczestnicy projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”.

Biblioteki będą aplikować samodzielnie, ale wraz ze wszystkimi swoimi filiami, mogą aplikować także biblioteki nieposiadające filii, nie będzie więc Bibliotek Wiodących ani Partnerskich.

Sprzęt komputerowy przekazany zostanie zgodnie z dotychczasową zasadą: tam gdzie według deklaracji biblioteki nie ma komputera dla użytkowników.

Zniesiony będzie warunek otwarcia każdej placówki przez 30 godzin tygodniowo, ale FRSI będzie prosiła o dostosowywanie czasu otwarcia placówek do potrzeb użytkowników oraz otwarcia przynajmniej jednej placówki w sobotę lub niedzielę.

Utrzymane zostaną warunki związane z odpowiednim przygotowaniem pomieszczeń bibliotecznych, do których ma dotrzeć sprzęt (lokale mają mieć podłączenie do internetu, wyposażenie w odpowiednie meble, sprawną sieć elektryczną, mają być to pomieszczenia czyste, jasne i ogrzane).

Oprócz sprzętu komputerowego bibliotekarze otrzymają możliwość uczestniczenia w cyklu szkoleń.

Na warsztaty planowania pracy biblioteki zaproszone zostaną po 4 osoby z biblioteki, przy czym możliwość zaproszenia „przyjaciela biblioteki” czy pracownika Urzędu Gminy otrzymają te biblioteki, których zespół pracowników jest mniejszy niż 4 osoby, aby miały opcję „wspomagania” z zewnątrz.

Szkolenia IT przejdzie jedna osoba z każdej placówki (zgodnie z tabelką sprzętową, która zostanie zamieszczona w specjalnej broszurze dla bibliotek, każda placówka coś otrzyma ? minimum urządzenie wielofunkcyjne, więc do szkoleń będą uprawnione wszystkie placówki biblioteczne, które znajdą się w PRB).

Szkolenia specjalistyczne będą połączone z modułem propozycji organizacji pozarządowych dla bibliotek, ten rodzaj szkolenia jeszcze nie został szczegółowo dopracowany.

Przygotowanie i opublikowanie planu rozwoju biblioteki będzie obowiązkowe dla każdej biblioteki uczestniczącej w tej rundzie. Uczestnicy otrzymają możliwość startu w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”, nie będzie jednak mikrograntów „Podaj dalej”.

Wymogiem dla wszystkich będzie konieczność oznaczenia biblioteki i informowania o ofercie w przestrzeni gminy. FRSI będzie nadal promować bezpłatny system identyfikacji wizualnej.

Umowy z uczestnikami III rundy PRB Fundacja będzie podpisywać do końca 2014 r.

REKRUTACJA ON-LINE - POPRZEZ WIRTUALNY SEGREGATOR - DO III RUNDY PRB RUSZA 28 STYCZNIA 2013 R. REKRUTACJA POTRWA DO 11 MARCA 2013 R.

O szczegółach III rundy PRB, zasadach naboru, warunkach uczestnictwa, sprzęcie jaki biblioteki otrzymają, zasadach oceny komisji konkursowej dowiecie się Państwo z broszury, którą FRSI w ciągu najbliższych dni roześle do bibliotek uprawnionych do wzięcia udziału w III rundzie. Podobną broszurę otrzymają również wójtowie i burmistrzowie gmin z grupy docelowej.

Zachęcam do zapoznania się z informacjami na stronie biblioteki.org oraz przeczytania broszury Fundacji i wzięcia udziału w III rundzie PRB. Tym razem środki finansowe będą pochodzić ze środków wypracowanych przez FRSI oraz z przekazanej na ten cel dotacji z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Informację przygotowała

Małgorzata Cegiełko

koordynator regionalny PRB

 
Konkurs „Działanie w partnerstwie – partnerstwo w działaniu” został rozstrzygnięty!!

Konkurs "Działanie w partnerstwie - partnerstwo w działaniu" zorganizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek został rozstrzygnięty. Był on adresowany do bibliotek publicznych z województwa łódzkiego uczestniczących w PRB (w I i II rundzie), które zbudowały bądź budują partnerstwa lokalne oraz do innych bibliotek publicznych z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców, które nie uczestniczą w Programie.

Więcej…
 
Konkurs dla bibliotek woj. łódzkiego

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego w Łodzi wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ogłaszają konkurs "Działanie w partnerstwie - partnerstwo w działaniu" w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Konkurs adresowany jest do bibliotek publicznych z województwa łódzkiego uczestniczących w PRB (w I i II rundzie), które zbudowały bądź budują partnerstwa lokalne oraz do innych bibliotek publicznych z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców, które nie uczestniczą w Programie.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest działanie koalicji/partnerstwa/grupy osób, które wraz z biblioteką realizują ważne dla społeczności lokalnej przedsięwzięcia/wydarzenia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, społecznym, rozrywkowym, sportowym i innym. Przy czym nie ma znaczenia czy partnerstwa działają z w oparciu o porozumienie, czy jest to partnerstwo zupełnie nieformalne.

Kartę zgłoszenia wypełnia biblioteka publiczna, która może zgłosić od jednego do – maksymalnie – trzech wydarzeń, zrealizowanych w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2012 r..

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 października 2012 r. drogą mailową na adres Działu Metodyki, Analiz i Promocji: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Przewidziane są nagrody dla zwycięskich bibliotek o wartości 1500 zł (I nagroda), 1000 zł (II nagroda) i 500 zł (III nagroda). Dodatkowo nagrodzone i wyróżnione biblioteki, wytypowane przez Jury, zostaną zaproszone do zaprezentowania swojego partnerstwa i przedsięwzięć wspólnie zorganizowanych podczas III Konferencji Regionalnej Bibliotek w dniu 22 listopada 2012 r.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!!

Pobierz:

 
Program Rozwoju Bibliotek
Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która wiosną 2008 r. została powołana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w celu koordynacji nowatorskiego programu mającego na celu ułatwienie polskim bibliotekom publicznym dostępu do komputerów, Internetu i szkoleń.

Program Rozwoju Bibliotek skierowany jest do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w gminach miejskich, mających nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Program będzie realizowany w latach 2009-2013. Ma się on przyczynić do wzmocnienia całego systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stosowania nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych w pracy bibliotek.

Program Rozwoju Bibliotek

Więcej…
 


Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...