poniedziałek, 02 października 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Z kart historii WBP
Gmach powstałej w 1917 roku Miejskiej Biblioteki, w połowie lat 30-tych, z powodu stale powiększającego się księgozbioru, okazał się zbyt ciasny. Władze miejskie, którym ów problem przedstawiono, w związku z brakiem możliwości finansowych, nie były w stanie wybudować nowej siedziby dla łódzkiej książnicy.

Po licznych staraniach, ówczesnego kierownictwa Biblioteki, a przede wszystkim jej dyrektora Jana Augustyniaka, udało się zainteresować ideą budowy gmachu Aleksandra Heimana - Jareckiego - łódzkiego przemysłowca. Heiman - Jarecki, sprawę budowy nowego gmachu, wniósł na forum Zarządu Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim. Dzięki jego wpływom, Związek okazał się skłonny pomóc Bibliotece. Okazją, dla uzyskania przychylnej decyzji w tej sprawie, stała się debata Zarządu Związku, nad formą uczczenia pamięci zmarłego w maju 1935 roku Józefa Piłsudskiego. Wniosek o postawienie pomnika Marszałka, został zmieniony kontrpropozycją A. Jareckiego, ufundowania nowego Gmachu - Pomnika Biblioteki. Propozycja została przyjęta. Realizacją projektu zajął się, utworzony specjalnie Społeczny Komitet Budowy Biblioteki Publicznej.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod Gmach-Pomnik, miało miejsce 14.05.1938. Na uroczystości obecny był ówczesny wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski. Do wybuchu wojny gmach stanął w stanie surowym na rogu ulic Gdańskiej i Kopernika.

Po II wojnie światowej, w wyniku zmian ustrojowych, które wówczas nastąpiły, Bibliotece Miejskiej, decyzją Zarządu Miejskiego z dn. 30.12.1949 , nadano imię Ludwika Waryńskiego. Imię to Biblioteka nosiła do roku 1990.

Na początku 1990 roku Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy MBP, wystosowała apel do władz miasta o "przywrócenie ciągłości historycznej, przerwanej przed 40 laty" i przywrócenie Książnicy imienia Piłsudskiego.

Uroczystość nadania imienia, zorganizowana przez Urząd Miasta, Solidarność przy MBP i Bibliotekę odbyła się 30.05.1990 roku w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza. Obchodom towarzyszyła wystawa "MBP w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu" oraz odsłonięcie tablicy z nową nazwą.

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór poświęcony patronowi, na który składają się pisma Jego autorstwa oraz liczne opracowania Jemu poświęcone. W zbiorach Biblioteki znajduje się również zapis filmowy z przedwojennej kroniki PAT-a przedstawiający moment wmurowania kamienia węgielnego.
Podobizna Piłsudskiego widnieje na obowiązującym ekslibrisie, drukach firmowych oraz na ufundowanym w 2000 roku, z inicjatywy dyrektor Elżbiety Pawlickiej, sztandarze.
Wszelkie rocznice związane z patronem są akcentowane w Bibliotece wystawami, sesjami popularno-naukowymi , odczytami lub konkursami m.in. w 1995 roku przeprowadzony został konkurs recytatorski poświęcony patronowi.
 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...