poniedziałek, 02 października 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Kalendarium dziejów Biblioteki
KALENDARIUM   DZIEJÓW   BIBLIOTEKI
ROK WYDARZENIE
30 maja 1916 - powołanie Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Łodzi.
25 sierpnia 1916 - niemieckie prezydium policji zatwierdza statut Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Łodzi.
Luty 1917 - w prasie łódzkiej ukazuje się ogłoszenie Towarzystwa Biblioteki Publicznej poszukującej osoby na stanowisko bibliotekarza.
Lipiec 1917 -  stanowisko kierownika Biblioteki zostaje powierzone Janowi Augustyniakowi.
11 października 1917 -  otwarcie Biblioteki Publicznej przy ul. Piotrkowskiej 150. Lokal ofiarował kupiec Wilhelm Hordliczka (członek Komisji Rewizyjnej TBP )  w swojej kamienicy. Było to mieszkanie 4-pokojowe na I piętrze.
Lipiec  1918 - przeniesienie Biblioteki do wynajętych pomieszczeń na I piętrze  w budynku przy ul. Andrzeja 14.
Styczeń  1922 -  przejęcie Biblioteki przez Magistrat Miasta Łodzi. Towarzystwo Biblioteki Publicznej przekazuje Bibliotekę Gminie Miejskiej w drodze darowizny.
18 marca 1922 - otwarcie  filii Biblioteki Publicznej - I  Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. Piotrkowska 223)  - pierwszej placówki tego typu w sieci bibliotek publicznych w Polsce.
8 października 1922 - otwarcie  II Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. Rybna 14).
29 listopada 1923 - otwarcie III Miejskiej  Wypożyczalni Książek dla Dzieci i Młodzieży  (ul. Zagajnikowa 54).
Grudzień  1924 - otwarcie   I Miejskiej  Wypożyczalni Książek dla Dorosłych  (ul. Rokicińska 1).
31 grudnia 1924 -  otwarcie IV Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. Marysińska 5).
1 lipca 1925 - otwarcie V Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dzieci i Młodzieży (u. Senatorska 2/4).
Kwiecień  1928 - Biblioteka przejmuje  parter budynku przy ul. Andrzeja 14 wynajęty przez Magistrat.
13  października 1928 - otwarcie w budynku szkoły powszechnej  VI Miejskiej  Wypożyczalni  dla Dzieci i Młodzieży (ul. Podmiejska 21).
16 maja 1935 - Związek Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim,  dla uczczenia pamięci zmarłego kilka dni wcześniej Marszałka  Józefa Piłsudskiego podejmuje decyzję o wybudowaniu w Łodzi  gmachu - pomnika, z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną.   Realizacją projektu zajął się Społeczny Komitet Budowy Biblioteki Publicznej.
Marzec 1936 - przekazanie Bibliotece przez Muzeum Sztuki w Łodzi księgozbioru  historyków krakowskich  J. i  K. Bartoszewiczów zawierającego cenne starodruki i czasopisma.
Grudzień 1936 - otwarcie II Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dorosłych (ul. Rzgowska 74).
1 lipca 1937 - rozstrzygnięcie  konkursu  na projekt gmachu Biblioteki. Spośród 41 prac wybrano projekt inż. arch. Jerzego Wierzbickiego z Warszawy.
14 maja 1938 -  wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy gmach  Biblioteki Publicznej  im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Gdańskiej 102.
1 września 1938
- otwarcie III Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dorosłych (ul. Prusa 15).
Przed wybuchem wojny,  Biblioteka Publiczna posiadała 9 filii: trzy Wypożyczalnie Książek dla Dorosłych i sześć Wypożyczalni  dla Dzieci i Młodzieży. Miejska  Biblioteka dysponowała  70. tysiącami książek.  W filiach było ponad  sto dziesięć tysięcy książek.
1 października 1939
- władze okupacyjne  zamykają  Bibliotekę  przy ul. Andrzeja 14.  W połowie października lokal Biblioteki zostaje  opieczętowany, a pracownicy zwolnieni.
Miejsce kierownika Biblioteki zajął Niemiec- slawista, bibliotekarz Biblioteki Państwowej w Berlinie. Księgozbiór Biblioteki zostaje  przewieziony  do niewykończonego gmachu przy ul. Gdańskiej 102  i bezładnie zmagazynowany. Nowy gmach jest przez władze niemieckie dewastowany.  W pomieszczeniach bibliotecznych przy ul. Andrzeja 14  Niemcy zorganizowali  centralę kompletów książek zaopatrujących biblioteki niemieckie.
Styczeń  1940
- zamknięcie 9 filii miejskich.
Styczeń - luty 1945 - prace porządkowe w Bibliotece przy ul. Gdańskiej 102.  Wybrane książki przewożono do pomieszczeń przy ul. A. Struga 14. Ocalało około 70% książek i czasopism z przedwojennego księgozbioru  Biblioteki Publicznej.  Uratowano ok. 30 skrzyń z najcenniejszymi dziełami przeznaczonymi do wywiezienia w głąb Rzeszy.
23 kwietnia 1945 - uruchomienie trzech pierwszych filii miejskich:  I Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dorosłych (ul. Senatorska 8),  II Miejskiej  Wypożyczalni Książek dla Dorosłych (ul. Prusa 15),  I Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. Piotrkowska 37).
28 maja  1945 - otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej  w lokalu przy ul. Andrzeja  Struga 14. Oddano do użytku czytelnię, opracowano i przygotowano do udostępnienia ponad 5 000 książek z dawnych zasobów Biblioteki.
W końcu roku 1945  księgozbiór opracowany i udostępniony czytelnikom MBP liczył 25 624 tomy.
Utrzymano podstawową zasadę prezencyjnego udostępniania zbiorów, czytelnia liczyła 84 miejsca i otwarta była 10 godzin dziennie (od 10.00 do 20.00).
15 grudnia 1945 - otwarcie II Miejskiej  Wypożyczalni Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. Wspólna 5/7).
10 stycznia 1946 - otwarcie  III Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. Armii Czerwonej 41).
21 stycznia 1946 - otwarcie  IV Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. Inżynierska 4).
6 listopada 1949 - oddanie do użytku gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej  przy ul. Gdańskiej 102.
30 grudnia 1949 - nadanie Bibliotece imienia Ludwika Waryńskiego.
1 marca 1950 - otwarcie  gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej  przy ul. Gdańskiej 102 dla czytelników.
14 października 1957 -  w sali posiedzeń Rady Narodowej m . Łodzi odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 40-lecia MBP i 40-lecia pracy dyrektora Jana Augustyniaka.
1958-1961 - w filiach MBP  prowadzono prace reorganizacyjne  mające na celu przejście z tradycyjnego systemu udostępniania (zza lady) na system wolnego dostępu do półek.
Pierwszą wypożyczalnię z wolnym dostępem do półek uruchomiono w 1961 r.;  była to 22 Rejonowa Wypożyczalnia Książek przy ul. Zachodniej 12
Grudzień 1960 - sieć  bibliotek publicznych stanowią: Miejska Biblioteka Publiczna oraz 24 Rejonowe Wypożyczalnie Książek dla Dorosłych, 15 Rejonowych Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży.
Styczeń 1961 - rozpoczęcie decentralizacji bibliotek  rejonowych  sieci miejskiej
1-5 kwietnia  1963 - utworzenie Dzielnicowych Bibliotek Publicznych. Na mocy  uchwał Prezydiów Dzielnicowych Rad Narodowych powstały  placówki kierujące pracą sieci bibliotecznej w obszarze jednej dzielnicy: Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty (ul. Boya-Żeleńskiego 15), Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź-Górna (ul. Rudzka 7), Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie (ul. Zielona 75), Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście (ul. A. Struga 14), Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew (ul. Armii Czerwonej 54).  MBP udzielała Bibliotekom  Dzielnicowym  pomocy w sprawach merytorycznych i opieki instrukcyjno-metodycznej oraz szkoleniowej.
Wrzesień 1963
-  w wieku siedemdziesięciu  lat  na emeryturę odchodzi dyrektor Jan Augustyniak.
1 października  1963 - dyrektorem zostaje Roman Kaczmarek, archiwista, regionalista, działacz Stronnictwa Demokratycznego, były dyrektor Archiwum Państwowego m. Łodzi i województwa łódzkiego, przed objęciem funkcji dyrektora Biblioteki - zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi.
IV  kwartał  1964 -  wprowadzono jednorazowe  wypożyczenia  poza  Bibliotekę   dla osób studiujących.
1965 - ukazuje się monografia „Biblioteka Publiczna w Łodzi 1917-1957” autorstwa Witolda Wieczorka (1928-1961), pracownika Biblioteki od roku 1949.
Marzec 1965 - wprowadzono wypożyczenia krótkoterminowe „na noc” dla studentów studiów dziennych i zaocznych.
14 lipca 1965 - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi zostaje zaliczona do bibliotek naukowych.
Maj 1966 - rozpoczęcie budowy gmachu magazynów MBP połączonego podziemnym korytarzem z dotychczasowym gmachem Biblioteki. Uruchomiono Wypożyczalnię Lektur, głównie dla czytelników studiujących zaocznie.
1 września 1967 - oddanie do użytku powiększonej Czytelni Głównej, nowej Czytelni Naukowej i siedmiokondygnacyjnego gmachu magazynu (budynek „B”).
21 grudnia 1967 - w uznaniu zasług dla rozwoju kultury Biblioteka została odznaczona Honorową Odznaką m. Łodzi.
19 stycznia 1968 - W uznaniu zasług dla rozwoju kultury Biblioteka została odznaczona Honorową Odznaką m. Łodzi.
1970 - na placu przy ul. Gdańskiej 100 rozpoczęto budowę pawilonu dla potrzeb Łódzkich Zakładów Gastronomicznych (kawiarnia i bar), Domu Książki. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przewidziano na II piętrze salę konferencyjno-kinowej oraz pomieszczenia dla laboratorium fotograficznego i pracownię kserograficzną.
10 czerwca 1972 - oddanie do użytku w budynku przy ul. Gdańskiej 100 sali konferencyjno-kinowej oraz pomieszczeń dla pracowni fotograficznej i reprograficznej.
29 lipca 1975 - w związku ze zmianami administracyjnymi i utworzeniem nowych województw, MBP otrzymuje status biblioteki wojewódzkiej miejskiego województwa łódzkiego. Pomimo przejęcia nowych funkcji nazwa Biblioteki nie ulega zmianie. Przejęto po byłej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej budynek przy ul. Curie-Skłodowskiej 28.
Październik 1975 - w nowej formule organizacyjnej wznawia w MBP działalność Dyskusyjny Klub Filmowy.
Wrzesień 1979 - przeniesienie do jednopiętrowej starej willi przy ul. Gdańskiej 96 Pracowni Zbiorów Regionalnych oraz warsztatu rzemieślniczego.
Czerwiec 1980 - na emeryturę odchodzi dyrektor Roman Kaczmarek.
Lipiec 1980 - dyrektorem zostaje Danuta Mikołajczyk (do 31 grudnia 1981).
15 lutego 1982 - na stanowisko dyrektora zostaje powołana Elżbieta Pawlicka, w latach 1968-1981 dyrektor Dzielnicowej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście im. Andrzeja Struga.
1982 - bibliotece przyznano w budynku przy ul. Gdańskiej 100 pomieszczenia na parterze i I piętrze zajmowane dotychczas przez bar i kawiarnię (budynek "C"). Równocześnie, ze względu na zły stan techniczny zaistniała konieczność oddania pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 96.
30 maja 1990 - uroczystość przywrócenia Bibliotece imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Inicjatorem była organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność”.
1990 - miejska Biblioteka Publiczna zostaje podporządkowana Urzędowi Wojewody Łódzkiego poprzez Wydział Infrastruktury Społecznej (wcześniej nadzór nad Biblioteką sprawował Prezydent m. Łodzi). Biblioteki publiczne w dzielnicach Łodzi podlegają Prezydentowi m. Łodzi, bezpośrednio zaś Wydziałowi Kultury i Sztuki. Biblioteki samorządowe w województwie podlegają odpowiednio wójtom i burmistrzom.
1991 - Rozpoczęcie prac nad budową lokalnej sieci komputerowej w Bibliotece.
Styczeń 1991 - zmiana statutu MBP i nazwy na: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Zmiana nazwy nie spowodowała zmiany zadań Biblioteki. W nazwie usankcjonowano dotychczas pełnioną funkcję.
1992 - kontynuacja prac związanych z komputeryzacją. Katalog książek tworzono w programie MAK. - z okazji 75-lecia Biblioteki, z inicjatywy dyrektor Elżbiety Pawlickiej zostaje ustanowiona honorowa Nagroda „Złoty Ekslibris Książnicy Miejskiej” dla najlepszej książki popularnonaukowej o Łodzi. Wręczenie nagrody za rok 1992 odbyło się 27 maja 1993.
4-5 grudnia 1992 - uroczystości jubileuszu 75-lecia Biblioteki, połączone ze 125 rocznicą urodzin Marszałka J. Piłsudskiego.
1993 - adaptowano pomieszczenia po Czytelni Czasopism na Wypożyczalnię Długoterminową (wejście od ul. Kopernika).
Wrzesień 1993 - rozpoczęcie nagrywania relacji filmowych na DVD ze spotkań autorskich, konferencji, szkoleń oraz innych imprez zrealizowanych w Bibliotece.
1 października 1994 - w sali katalogowej zainstalowane pierwsze dwa terminale dla czytelników, z których mogli uzyskiwać dane z tworzonych w Bibliotece komputerowych baz danych.
1996 - WiMBP zostaje podłączona stałym łączem do Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN. Katalogi Bibliotek są widoczne w Internecie. Złożony zostaje „Projekt Automatyzacji WiMBP w Systemie Zintegrowanym HORIZON” mający na celu otrzymanie grantu z amerykańskiej Fundacji Andrew Mellona i dołączenie do Międzyuczelnianego Zespołu Bibliotecznego w Łodzi grupującego biblioteki uczelniane miasta. Projekt zostaje zaakceptowany, a środki z grantu umożliwiają zakup większej ilości sprzętu i dalszą rozbudowę sieci lokalnej.
- pierwsza edycja Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych i Niepełnosprawnych "Sztuka jak balsam".
Wrzesień 1996 - w internecie dostępna jest strona WWW Biblioteki.
1997 - zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyznaje Bibliotece medal Bibliotheca Magna Perenisque (Biblioteka Wielkość Nieprzemijająca) za całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki oraz za zasługi dla SBP.
Sierpień 1997 - biblioteka przystępuje wspólnie z bibliotekami naukowymi Łodzi do komputeryzacji opracowania zbiorów w systemie HORIZON.
4-5 grudnia 1997 - sesja z okazji jubileuszu 80-lecia Książnicy Miejskiej i 130 rocznicy urodzin Patrona Biblioteki. Nadanie Czytelni Głównej imienia Jana Augustyniaka. Utworzenie Czytelni Prawniczo-Ekonomicznej (wydzielonej z powierzchni sali katalogowej).
1999 - od stycznia, w związku z reformą administracyjną kraju ulega zmianie kształt województwa łódzkiego. WiMBP kontynuuje funkcje koordynacyjne i instruktażowe w odniesieniu do sieci bibliotek publicznych i bibliotek dla pacjentów w placówkach służby zdrowia. Organizatorem Biblioteki jest Samorząd Województwa Łódzkiego, a z jego ramienia nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego.
25 października 2000 - podczas inauguracji Roku Kulturalno-Oświatowego 2000/2001 odbyło się wręczenie i poświęcenie sztandaru Biblioteki. Na awersie wyhaftowane jest popiersie Józefa Piłsudskiego, w otoku umieszczony cytat z jego pism: „Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska”. Na rewersie, biały orzeł w koronie i pełna nazwa Biblioteki. U dołu dwie daty: 1917 – utworzenia Biblioteki i 2000 – ufundowania sztandaru.
2001-2003 - środki finansowe z budżetu centralnego zapisane w tzw. Kontrakcie Wojewódzkim wpływają na przyspieszenie komputeryzacji Biblioteki, przygotowanie systemu bibliografii regionalnej dla bibliotek publicznych województwa łódzkiego oraz poprawienie warunków technicznych gmachu. Nowa elewacja uwydatnia walory architektoniczne Biblioteki. Przeprowadzono również szereg niezbędnych szkoleń merytorycznych dla pracowników Biblioteki oraz bibliotek publicznych województwa łódzkiego związanych z komputeryzacją procesów bibliotecznych.
2001 - rozpoczęto skanowanie najcenniejszych czasopism ze zbiorów Biblioteki na skanerze bezdotykowym.
- zmieniono formułę i regulamin Nagrody Złoty Ekslibris. Wprowadzono drugą kategorię: Nagroda za najlepszą książkę o województwie łódzkim. Przyjęto nową nazwę Nagrody: Złoty Ekslibris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
2003 - kolejna reorganizacja informacji katalogowej dla czytelników. Udostępniono katalog komputerowy książek w systemie HORIZON (oprócz baz danych w programie MAK). Użytkownicy mają dostęp do 24 stanowisk komputerowych w sali katalogowej oraz do 6 stanowisk w holu Biblioteki.
I kwartał 2003 - uruchomienie Punktu Informacji Europejskiej przy Czytelni Prawniczo-Ekonomicznej.
29 kwietnia 2003 - na emeryturę odchodzi dyrektor Elżbieta Pawlicka.
1 sierpnia 2003 - na stanowisko dyrektora zostaje powołana Barbara Czajka, w latach 1991-2003 dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego.
Kwiecień 2004 - rozpoczęcie współpracy z Centrum NUKAT (Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym) w zakresie katalogowania książek.
- udostępnienie on-line wydawanego przez Bibliotekę Biuletynu Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych BIBiK
2005 - włączenie się Biblioteki do akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
- zorganizowano we współpracy z Instytutem Hoovera działającym przy Uniwersytecie Stanforda (Kalifornia) sesję pt. "Herbert Hoover a Polska" oraz dwie wystawy: w Bibliotece i w Muzeum Historii Miasta Łodzi pt. "Herbert Hoover a Polska".
Styczeń 2006 - rozpoczęcie współpracy z Biblioteką Narodową w ramach tworzenia przez wojewódzkie biblioteki publiczne wspólnej bazy z gazet i czasopism.
II połowa 2006 - modernizacja i przebudowa Czytelni Naukowej, Prawniczo-Ekonomicznej. Wybudowanie antresoli pozwoliło zwiększyć powierzchnię tych Czytelni ogółem o 64 m². Remont i modernizacja parteru i holu głównego Biblioteki.
2007 - nagroda Złoty Ekslibris wręczana jest w dwóch nowych kategoriach: Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi oraz, Najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej.
- publikacje Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi wydane z okazji jubileuszu 90-lecia Biblioteki: „Józef Piłsudski w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi” – katalog autorstwa Elżbiety Rychlik, „Kolekcja grafiki XVI-XVIII w. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi” – autorstwa Łukasza Grzejszczaka, „Tablice pamięci: łódzkie inskrypcje pamiątkowe” – autorstwa Andrzeja Kempy i Marty Zawadzkiej.
- Dyrektor Barbara Czajka odbiera Medal PRO PUBLICO BONO im. Sabiny Nowickiej, przyznany Bibliotece przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi za wkład w działalność na rzecz miasta i kreatywny stosunek do rzeczywistości.
26 stycznia 2007 - uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 50 lat istnienia Międzyuczelnianego Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
Marzec 2007 - demontaż i utylizacja starej centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych oraz dostawa, montaż i uruchomienie nowej centrali telefonicznej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych.
Kwiecień 2007 - rozpoczęcie projektu Instytut Książki „Dyskusyjne Kluby Książki” koordynowanego przez Bibliotekę na terenie województwa łódzkiego.
II połowa 2007 - modernizacja sali konferencyjnej, remont głównej klatki schodowej oraz części korytarzy w budynku „A”.
5 grudnia 2007 - uroczyste obchody jubileuszu 90-lecia Biblioteki.
Lipiec 2008 - zakończenie modernizacji kompleksowego układu monitoringu wizyjnego we wszystkich budynkach i na terenie Biblioteki.
Sierpień 2008 - zakończenie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku B i C. Zakończenie modernizacji pomieszczeń w piwnicy w budynku A. Zaadaptowanie pomieszczenia po kotłowni na dwa magazyny książek oraz pomieszczenia gospodarcze.
Grudzień 2008 - zakup bezdotykowego skanera wielkoformatowego skanującego zbiory o formacie do A1 włącznie i w kolorze.
- otwarcie Biblioteki Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej. Zakończenie modernizacji pomieszczeń I i II piętra budynku A.
Lipiec 2009 - zawarcie przez Bibliotekę porozumienia z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Książki w sprawie dwóch ogólnopolskich programów: Programu Biblioteka + oraz Programu Rozwoju Bibliotek. Bibliotece powierzono zadania koordynowania na terenie województwa łódzkiego tych programów. Program Rozwoju Bibliotek był realizowany do roku 2015 przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Przyczynił się do wzmocnienia całego systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stosowania nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych w pracy bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek był skierowany do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich i wiejsko-miejskich oraz w gminach miejskich, nie przekraczających 20 tysięcy mieszkańców. Program Biblioteka + adresowany był do bibliotek publicznych funkcjonujących jako instytucje kultury w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast (do 15 tys. mieszkańców). Realizacja programu objęła szkolenia bibliotekarzy, budowę ogólnopolskiego komputerowego systemu bibliotecznego pn. MAK+, zapewnienie bezpłatnego Internetu w tych bibliotekach oraz poprawę infrastruktury bibliotek (rozbudowa, modernizacja, remonty i budowa bibliotek). Program Biblioteka + realizowany był do roku 2012.
- wykonanie systemu okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej.
Wrzesień 2009 - modernizacja pomieszczeń w bud. „A” i „C”.
Grudzień 2009 - zakończenie modernizacji budynku „B” ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowo-biurowego na introligatornię.
2009 - zakupienie 53 komputerów, 13 urządzeń wielofunkcyjnych, 3 drukarek.
2010 - Dyrektor Barbara Czajka odbiera statuetkę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego „Nominacje – IKAR 2010” za rzetelną pracę u podstaw i kreowanie europejskiego modelu biblioteki publicznej jako centrum informacyjno-edukacyjnego.
Marzec 2010 - przeniesienie Działu Ochrony i Konserwacji Zbiorów (Introligatornia) z ulicy Marii Curii-Skłodowskiej 28 do gmachu Biblioteki przy ul. Gdańskiej 100/102.
Maj 2010 - z inicjatywy dyrektor Barbary Czajki ustanowienie Nagrody Superekslibris. Pierwszymi laureatami zostali: Ryszard Bonisławski – za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi i Ziemi Łódzkiej, Jacek Kusiński – za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi.
Sierpień 2010 - zakończenie modernizacji pomieszczeń Działu Zbiorów Regionalnych, klatki schodowej w budynku „A”, Działu Udostępniania Zbiorów i Magazynów („A” 47), pokoju socjalnego.
Listopad 2010 - zakończenie modernizacji pomieszczenia magazynowego w budynku „A” w systemie magazynowania zwartego.
- poddano konserwacji rekordową liczbę obiektów – 32 (w tym 26 starych druków, 2 rękopisy, 1 mapę, 1 grafikę, 2 książki z Muzeum Książki Dziecięcej).
Listopad 2011 - zakończenie modernizacji Czytelni Głównej (budynek A).
- podczas XVIII edycji Konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” dyrektor Barbara Czajka odebrała wyróżnienie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w kategorii zakładów zatrudniających od 50 do 250 pracowników.
Grudzień 2011 - zakończenie modernizacji Czytelni Działu Zbiorów Specjalnych.
Marzec 2012 - biblioteka rozpoczyna tworzenie „Literackiej Mapy Województwa Łódzkiego” dostępnej w Internecie pod adresem http://mapa.lodzkieczyta.pl/.
16 Kwietnia 2012 - od 20. edycji Nagrody Złoty Ekslibris i 3. edycji Nagrody Superekslibris laureatom wręczane są okolicznościowe statuetki zaprojektowane i wykonana przez artystę rzeźbiarza Rafała Frankiewicza.
Kwiecień 2012 - rozpoczęcie przez Bibliotekę kampanii „Łódzkie Czyta”.
Lipiec 2012 - zmiana nazwy Działu Zbiorów Muzycznych na: Dział Zbiorów Audiowizualnych.
Sierpień 2012 - zakończenie modernizacji pomieszczeń Działu Zbiorów Audiowizualnych usytuowanych na parterze w budynku „C”.
Październik 2012 - dostawa sprzętu do utworzenia stanowisk dla osób z dysfunkcją wzroku, sprzętu odtwarzającego, nagłaśniającego i do filmowania.
- zmiana systemu wypożyczeń z systemu Horizon na Symphony.
Listopad 2012 - zakończenie modernizacji pomieszczeń magazynowych w budynku „B”.
Grudzień 2012 - czytelnicy Biblioteki uzyskali dostęp do platformy IBUK LIBRA, która umożliwia bezpłatne korzystanie z elektronicznych książek i czasopism.
- zakończenie realizowanego w latach 2011-2012 projektu digitalizacji wybranych tytułów czasopism łódzkich. Projekt dofinansowany został ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ (Priorytet Digitalizacja). Wszystkie tytuły umieszczone zostały w Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej.
- zrealizowanie zadania pn. „Biblioteka miejscem przyjaznym dla osób z dysfunkcją wzroku”. Zadanie częściowo sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”, priorytet: „Infrastruktura kultury”.
- zrealizowanie zadania pn. „Biblioteka miejscem przyjaznych dźwięków”. Zadanie częściowo sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”, priorytet: „Infrastruktura kultury”.
Styczeń 2013 - uchwałą nr XXIX/558/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r. zmieniono nazwę samorządowej instytucji kultury Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na nazwę Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
Kwiecień 2013 - biblioteka zakończyła realizowany w latach 2012-2013 projekt „Digitalizacja czasopism i doposażenie pracowni digitalizacji”. Projekt dofinansowany został ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ (Priorytet Digitalizacja).
Luty 2014 - utworzenie Biura Promocji.
Czerwiec 2014 - Dyrektor Barbara Czajka odebrała przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w kategorii grupowej tytuł i certyfikat „Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”.
Wrzesień 2014 - rozpoczęcie współpracy WBP z bibliotekami publicznymi województwa łódzkiego w celu zapewnienia czytelnikom dostępu do platformy książek elektronicznych IBUK LIBRA.
Maj 2015 - zakończenie realizowanego w latach 2014-2015 projektu Digitalizacja „Dziennika Łódzkiego” i doposażenie pracowni. Projekt dofinansowany został ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ (Priorytet Digitalizacja).
Wrzesień 2015 - zakończenie projektu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który zapewnił czytelnikom dostęp do komputerowej informacji o ponad 95% książkach znajdujących się w WBP.
Październik 2015 - Dyrektor Biblioteki, Barbara Czajka odebrała z rąk Małgorzaty Omilanowskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, okolicznościową statuetkę i dyplom z podziękowaniem dla WBP w Łodzi za aktywny udział w tworzeniu i upowszechnianiu polskiego dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Digitalizacja.
- czytelnicy Biblioteki mają możliwość zdalnego elektronicznego zamawiania książek.
Grudzień 2016 - oddanie do użytku windy przy klatce schodowej w budynku „C” Biblioteki.
- ilość odwiedzin w Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej przekroczyła 10 milionów.
DYREKTORZY   BIBLIOTEKI
ROK IMIĘ NAZWISKO
1917 - 1963 Jan AUGUSTYNIAK
1963 - 1980 
Roman KACZMAREK
1980 - 1981 Danuta MIKOŁAJCZYK
1982 - 2003 
Elżbieta PAWLICKA
od 2003
Barbara CZAJKA
 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...