poniedziałek, 02 października 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Regulamin
Regulamin

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

  • Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przyjmuje w sprawach skarg i wniosków: we wtorki 9.00 – 10.00, w czwartki 14.00-15.00.
  • W czasie nieobecności dyrektora Wojewódzkiej  Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego lub jego zastępcy, w godz. 15.30 – 20.00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godz. 8.00 – 15.00) skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyżurujących w tym  czasie kierowników, zastępców kierowników lub głównego specjalisty. Wykaz dyżurów przekazywany jest do wiadomości kierowników Działów obsługujących czytelników oraz umieszczany jest na tablicy ogłoszeń dla czytelników.
  • Aktualny wykaz dyżurów kierowniczych dostępny do pobrania.
Pełny Regulamin WBP oraz załączniki podzielone na części:
 
Więcej artykułów…

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...