czwartek, 08 czerwca 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Klauzula RODO
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Czytelniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego informuje:

1. Aby zapisać Cię do Biblioteki potrzebujemy danych osobowych. Podajesz je dobrowolnie, ale bez podania ich nie skorzystasz z naszych usług.
2. Administratorem Twoich danych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi; 90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102.
3. Dane będziemy przetwarzać w następujących celach:

a) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i kontrola ich zwrotów,
b) umożliwienie Ci dostępu on-line do Twojego konta czytelniczego,
c) wysyłanie przypomnień o terminie zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz monitów w przypadku przekroczenia terminu ich zwrotu,
d) statystyka publiczna,
e) umożliwienie dostępu do publikacji elektronicznych,
f) udostępnienie Ci Internetu,
g) umożliwienie Ci skorzystania ze zbiorów innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
h) umożliwienie Ci skorzystania z innych naszych usług,
i) ewentualne postępowanie egzekucyjne i windykacyjne.

4. Dane identyfikacyjne podajesz obowiązkowo: musimy je zweryfikować z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, ze względu na szczególny obowiązek prawny ochrony dóbr kultury narodowej.
5. Dane kontaktowe (e-mail, telefon) podajesz dobrowolnie, ale możliwość łatwego kontaktu jest dla nas obopólnie korzystna.
6. Dane statystyczne podajesz dobrowolnie, ale w związku z ustawą o statystyce państwowej prosimy, byś je podał. Dane te nie będą łączone z innymi Twoimi danymi, a do Głównego Urzędu Statystycznego udostępnimy wyłącznie dane liczbowe.
7. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
8. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z Biblioteki oraz w razie konieczności przez czas w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych.
9. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujących, ponadto firmy świadczące na naszą rzecz usługi prawne, doradcze, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów. Odbiorcami danych będą też osoby fizyczne wykonujące obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej.
10. Zgodnie z RODO przysługują Ci prawa:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych,
c) usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych następuje w ramach sprawowania władzy publicznej.

11. Jeżeli przypuszczasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Zachęcamy jednak najpierw do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Klauzula informacyjna w wersji pdf

Klauzula informacyjna – monitoring w Bibliotece

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy
o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie Administratora:

 1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź
 2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Wojtowicz, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z usług Biblioteki (w szczególności czytelników, uczestników konkursów i innych wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę)
  oraz pracowników Biblioteki jak również w celu ochrony mienia Biblioteki, w szczególności zbiorów bibliotecznych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”), Art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, Art. 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
 5. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane przez okres 30 dni licząc od momentu nagrania.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. Policja, Prokuratura, Sąd).
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili.

Klauzula informacyjna - monitoring w wersji pdf

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...