niedziela, 28 lutego 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Rok św. Jana Pawła II
Rok św. Jana Pawła II

Szanowni Państwo,

W tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Z okazji jubileuszu i w związku z ustanowieniem przez Sejm RP Roku Świętego Jana Pawła II, samorząd województwa łódzkiego uruchomił stronę internetową rokpapieski.lodzkie.pl, na której chce przybliżyć - zwłaszcza młodym ludziom - postać Papieża Polaka i przypomnieć Jego wizyty w naszym regionie. Na stronie pojawią się również wspomnienia i opowieści mieszkańców związane z wizytami Papieża w naszym województwie. Wspomnienia będą zbierane i zamieszczane na stronie przez cały rok. Formularz, poprzez który należy przesyłać materiały do publikacji, znajduje się pod adresem: https://rokpapieski.lodzkie.pl/waszewspomnienia/

 

„Uradowaliście dziś moje serce” : śladami Jana Pawła II po ziemi łódzkiej – to tytuł wystawy stacjonarnej w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i wystawy online dostępnej w Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej. Obie wystawy przygotowano  dla uczczenia Jana Pawła II. Osiemnastego maja roku 2020 przypada setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, a 2 kwietnia minęło 15 lat od Jego śmierci.

Z okazji tych okrągłych rocznic na wystawach zaprezentowano związki Jana Pawła II z regionem łódzkim. Papież odwiedził Łódź i Łowicz nie tylko podczas swoich dwóch pielgrzymek, ale również wcześniej bywał w Łódzkiem – jeszcze jako kardynał. Także w sercach i pamięci łodzian Ojciec Święty trwale się zapisał, czego są świadectwem liczne pomniki, tablice pamięci, wydarzenia upamiętniające Jana Pawła II. Na wystawach zaprezentowano książki, artykuły, dokumenty życia społecznego, zdjęcia i pocztówki, które pokazują więzi Ojca Świętego z ziemią łódzką. Wystawy przygotował Dział Zbiorów Regionalnych. Wystawę stacjonarną w holu gmachu głównego można oglądać w godzinach otwarcia Biblioteki w dniach
od 11 maja do 12 czerwca 2020 r.

 

 

otwórz wystawę

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...