niedziela, 18 sierpnia 2019

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Współpraca regionalna
Szkolenia dla bibliotekarzy w ramach programu „Partnerstwo dla książki” zakończone!

Projekt Biblioteka przestrzenią kształtowania kultury czytelniczej młodych skierowany był do bibliotekarzy pracujących z młodym czytelnikiem. Cykl szkoleń (wykładów, prezentacji, warsztatów, spotkań autorskich, kiermaszy książek) miał za zadanie zwiększyć kompetencje bibliotekarzy i  poszerzyć wiedzę dotyczącą współczesnej literatury młodych. Na szkoleniach przedstawione zostały różnorodne zagadnienia związane z czytelnictwem młodych, a w szczególności rola bibliotek w motywowaniu do czytania. Prelegenci omówili współczesne zjawiska czytelnicze, przybliżyli wybrane działania i formy pracy realizowane w bibliotekach mające wpływ na kształtowanie postaw czytelniczych, podjęli próbę opisania aktywności, preferencji i motywacji czytelniczych nastolatków, przedstawili formy współczesnej książki dla dzieci i młodzieży (picture books, komiksy, e-booki, książki z rozszerzoną rzeczywistością itp.).

Ponieważ założeniem projektu było również pokazanie bibliotekarzom produkcji wydawniczej książek dla dzieci i młodzieży, zaprosiliśmy wydawnictwa ukierunkowane na literaturę dla młodego czytelnika tj. Nasza Księgarnia, Literatura, Ezop, Ładne Halo czy Kocur Bury. Spotkania te nie ograniczyły się tylko do przedstawienia samego wydawnictwa, ale za każdym razem takiemu spotkaniu towarzyszyła możliwość poznania autora lub ilustratora, z którymi wydawnictwo współpracuje. Gościliśmy Katarzynę Wasilkowską, Lilianę Bardijewską, Marcina Brykczyńskiego oraz Joannę Gusztę, autorkę i ilustratorkę, założycielkę i współwłaścicielkę Wydawnictwa Ładne Halo. Serię spotkań zakończyła wizyta współwłaścicielek Wydawnictwa Kocur Bury: Małgorzaty Kwapińskiej – ilustratorki i Agnieszki Zimnowodzkiej – autorki serii książeczek o mieszkańcach Humorków.

Na warsztaty komiksowe zaprosiliśmy do Biblioteki Wojewódzkiej 15 września br. Warsztaty dla bibliotekarzy „Czytamy komiksy” poprowadził Jacek Frąś – artysta plastyk, rysownik komiksów, plakacista, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzieli się: co to jest komiks, z czego się składa, jaka jest jego historia, na czy polega opowiadanie obrazem (elementy wspólne z filmem i animacją), uczestnicy przeprowadzili analizę na konkretnym przykładzie komiksu i filmu animowanego, zapoznali się z  symbolami używanymi w komiksie, uzyskali pewną orientację we współczesnej popkulturze (cytaty cytatów i mieszanie różnych typów opowieści). Prowadzący warsztaty przedstawił przykłady ważnych współczesnych komiksów, odbiegających od stereotypowego postrzegania komiksów (autorzy i konkretne tytuły) oraz pokazał grupie przykłady konkretnych, szybkich "ćwiczeń-zabaw" komiksowych, które można potem poprowadzić z dziećmi.

We wrześniu, październiku i listopadzie bibliotekarze spotykali się pięciokrotnie na szkoleniach związanych z realizacją projektu.

Podczas szkoleń przedstawione zostały różnorodne zagadnienia związane z czytelnictwem młodych, a w szczególności rola bibliotek w motywowaniu do czytania (Rola bibliotek w kształtowaniu postaw czytelniczych – dr Dorota Grabowska, Uniwersytet Warszawski). Prelegenci omówili także współczesne zjawiska czytelnicze, przybliżyli wybrane działania i formy pracy realizowane w bibliotekach mające wpływ na kształtowanie postaw czytelniczych (Centrum Literatury Dziecięcej - Oliwia Brzeźniak, Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu oraz prelekcje bibliotek gminnych z Ładzic, Rozprzy, Sulmierzyc z terenu województwa łódzkiego), podjęli próbę opisania aktywności, preferencji i motywacje czytelnicze nastolatków (Czytelnicy zaangażowani – jak rozbudzać motywacje czytelnicze dzieci i młodzieży - dr Zofia Zasacka, Biblioteka Narodowa; Media społecznościowe 2.0 jako źródło informacji w badaniach jakościowych czytelnictwa dzieci i młodzieży - dr Michał Zając, Uniwersytet Warszawski), przedstawili formy współczesnej książki dla dzieci i młodzieży (picture books, komiksy, e-booki, książki z rozszerzoną rzeczywistością itp.). Na ostatni temat prezentacje mieli m.in. dr Agnieszka Przybyszewska (Uniwersytet Łódzki) W świecie książek dla cyfrowych tubylców – o literaturze grywalnej i nie tylko i dr Grzegorz Gmiterek (Uniwersytet Warszawski) eBook 2.0. Książka w rzeczywistości sieci  drugiej generacji i mobilnych technologii. W ramach współpracy Biblioteki Wojewódzkiej z Katedrą Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego wystąpienie podczas szkolenia miała prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak, kierownik Katedry, na temat Nastoletni czytelnik wyzwaniem dla bibliotekarza. Nastoletni czytelnicy byli także tematem rozważań Anny Zatory z Katedry Teorii Literatury, Instytutu Kultury Współczesnej UŁ, która przedstawiła bibliotekarzom projekt Boys Reading – Nie książka, lecz świat. O lekturowych uniwersach (nie)czytających chłopaków z projektu Boys Reading.

Cały cykl szkoleniowy został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

IMG_0127
IMG_0127
IMG_0128
IMG_0130
IMG_0134
IMG_0151
IMG_0159
IMG_9609
IMG_9616
IMG_9855
IMG_9887
IMG_9905
IMG_9919
IMG_9938
IMG_9952
IMG_9970

Materiał przygotowała:
Małgorzata Cegiełko
Kierownik Działu Metodyki, Analiz i Szkoleń
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi

 
Biblioteka przestrzenią kształtowania kultury czytelniczej młodych

Harmonogram szkolenia 28-29.09.2015

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego w Łodzi otrzymała dofinansowanie na realizację szkoleń i warsztatów dla bibliotekarzy bibliotek publicznych województwa łódzkiego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”.

Projekt Biblioteka przestrzenią kształtowania kultury czytelniczej młodych skierowany jest do bibliotekarzy pracujących z młodym czytelnikiem, głównie w filiach i oddziałach dla dzieci i młodzieży. Planowany cykl szkoleń (wykładów, prezentacji, warsztatów, spotkań autorskich, kiermaszy książek) ma za zadanie zwiększyć kompetencje bibliotekarzy do poszerzenia wiedzy dotyczącej współczesnej literatury młodych. Celem szkoleń jest szersze przedstawienie charakterystyki ww. literatury poprzez omówienie typowych dla ostatnich lat zjawisk, trendów, dominujących tematów, pokazanie form książki dla dzieci i młodzieży. Zadanie obejmie 5 jednodniowych szkoleń, składających się w I części z wykładów/prezentacji, w części II - ze spotkań z autorami, ilustratorami i wydawcami współczesnej książki dla młodych. Bibliotekarzom proponujemy także jednodniowe warsztaty na temat picture books i wydawnictw komiksowych.

Na szkoleniach przedstawione zostaną różnorodne zagadnienia związane z czytelnictwem młodych, a w szczególności rola bibliotek w motywowaniu do czytania. Prelegenci omówią współczesne zjawiska czytelnicze, przybliżone zostaną wybrane działania i formy pracy realizowane w bibliotekach mające wpływ na kształtowanie postaw czytelniczych, podejmą próbę opisania aktywności, preferencji i motywacje czytelnicze nastolatków, przedstawią formy współczesnej książki dla dzieci i młodzieży (picture books, komiksy, e-booki, książki z rozszerzoną rzeczywistością itp.).

Założeniem projektu jest również pokazanie bibliotekarzom pracującym z dziećmi i młodzieżą jak bogata, różnorodna i ciekawa jest produkcja wydawnicza książek dla dzieci i młodzieży. Dlatego zamysłem WBP jest jak najszersze przedstawienie tejże produkcji dzięki zaproszeniu wydawnictw ukierunkowanych na literaturę dla młodego czytelnika tj. Nasza Księgarnia, Literatura, Dwie siostry, Muchomor czy Ładne Halo. Spotkania te nie ograniczą się tylko do przedstawienia samego wydawnictwa, ale za każdym razem takiemu spotkaniu będzie towarzyszyć możliwość poznania autora lub ilustratora, z którymi wydawnictwo współpracuje. Spotkanie z autorami, ilustratorami i wydawcami planowane jest jako część druga każdego z pięciu szkoleń.

W dniu 19 czerwca 2017 r. w ramach ww. projektu odbyły się warsztaty „Widzieć więcej. O możliwościach książki obrazowej” poświęcone możliwościom wykorzystania książki obrazowej i obrazkowej w edukacji czytelniczej i kulturalnej. Prezentacja najciekawszych publikacji podporządkowana była nadrzędnemu pytaniu: jak wykorzystywać to „narzędzie” wychowania aktywnego uczestnika kultury: zadającego pytania i myślącego, samodzielnego i otwartego na sztukę człowieka? W trakcie spotkania zostały zaprezentowane dobre praktyki wprowadzania książki obrazowej – tekstu kultury w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Najważniejsze cele warsztatów to:

 • inspirowanie do poznawania nowych zjawisk w kulturze dla dzieci, wyposażanie w kompetencje krytycznego funkcjonowania wobec warstwy wizualnej;
 • zapoznanie z najnowszymi zjawiskami w sztuce książki dla dzieci, dostarczenie wiedzy o książce obrazowej i narzędziach pracy z nią;
 • rozbudzanie i kształcenie wrażliwości wizualnej dorosłych pośredników, odpowiedzialnych za edukację dzieci;
 • promocja aktywnego czytelnictwa, tworzenia sytuacji umożliwiających wielopoziomowe twórcze przeżycie i zachęcanie do publicznych rozmów o działaniach, sztuce, ilustracji, literaturze, kulturze;
 • inspirowanie i wspieranie działań oraz zabaw twórczych dziecka wspólnie z dorosłymi opiekunami ­ rozwój wyobraźni oraz twórczego myślenia, kreatywnego podejścia do problemów.

Ze współczesnymi nurtami w ilustracji dziecięcej książek tzw. picture book zapoznawała uczestników Anna Mrozińska-Szmajda - polonistka, pedagożka, animatorka kultury, promotorka sztuki książki dla dzieci, prowadząca autorski blog www.pozarozkladem.blogspot.com. Organizatorka spotkań, wystaw i warsztatów poświęconych współczesnej książce, sztuce ilustracji i kulturze dla dzieci. Pomysłodawczyni i realizatorka „Czytanek pod ekranem” w Muzeum Kinematografii w Łodzi (2011-2016) – cyklu warsztatów nagrodzonych Certyfikatem Miejsca Przyjaznego Dziecku i uhonorowanych „Punktem dla Łodzi” oraz „Książkowego laboratorium” (2013). Kuratorka projektu „Polish Book Art for Children” (Seul, 2012) oraz projektu „Widzieć więcej” poświęconego zjawiskom we współczesnej książce dla dzieci i problemom alfabetyzacji wizualnej (Salon Ciekawej Książki w Łodzi: 2012, 2013).

nagrody_techniki_01
nagrody_techniki_01
nagrody_techniki_02
nagrody_techniki_03
nagrody_techniki_04
nagrody_techniki_05
nagrody_techniki_06
nagrody_techniki_07

Na kolejne warsztaty, tym razem komiksowe, zapraszamy do Biblioteki Wojewódzkiej w  Łodzi 15 września br. Cały projekt potrwa do końca listopada 2017 r.

Harmonogram szkolenia 19.06.2017
Harmonogram szkolenia 15.09.2017
Harmonogram szkolenia 21.09.2017
Harmonogram szkolenia 17.10.2017
Harmonogram szkolenia 27.10.2017
Harmonogram szkolenia 07.11.2017
Harmonogram szkolenia 14.11.2017

 
Szkolenia Dla Bibliotekarzy 2016

W tegorocznej edycji programu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2016” Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego w Łodzi uzyskała dofinansowanie z Instytutu Książki w Krakowie w kwocie 8 200 zł na realizację cyklu szkoleniowego dla bibliotekarzy bibliotek publicznych Łodzi i województwa łódzkiego. Środki pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i były przekazane Instytutowi Książki jako podmiotowi odpowiedzialnemu za realizację ww. programu.

Pracownicy bibliotek w dwóch 15-osobowych grupach zdobywać będą wiedzę i nowe umiejętności w ramach zadania „Teatr w bibliotece- inspiracje teatralne dla dzieci i młodzieży”. Poszerzą swoją wiedzę w zakresie oferty bibliotecznej skierowanej do dzieci i młodzieży przez pokazanie nowych form i metod aktywnej pracy z młodymi użytkownikami bibliotek. Zadaniem prowadzących szkolenia dla bibliotekarzy będzie zapoznanie z formą przekazu teatralnego.

Pierwsze planowane warsztaty w dniach 28-29 września 2016 r.Teatr w Edukacji” mają na celu przygotowanie bibliotekarzy do pracy z młodzieżą oraz pozyskanie przez nich kompetencji w zakresie tworzenia bibliotecznej oferty dla młodych czytelników służącej zwiększeniu ich aktywności w bibliotece publicznej. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności pracy z młodzieżą urozmaicając swój warsztat pracy, poprzez wykorzystanie różnorodnych form przekazu teatralnego. Zastosowanie technik teatralnych da możliwość poruszania tematów ważnych z punktu widzenia młodego użytkownika biblioteki. Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji w zakresie pracy metodą „Teatru w Edukacji”. Zadaniem trenerów prowadzących szkolenie z Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way będzie pokazanie bibliotekarzom, że przestrzeń biblioteczna to dobre miejsce do prowadzenia działań teatralnych dla młodzieży. Warsztat ten prowadzony będzie metodą pracy grupowej z wykorzystaniem technik teatralnych i dramowych, a także poprzez stosowanie różnorodnych metod m.in. stymulatorów, 5 poziomów świadomości, „płaszcza experta”, „gorącego krzesła” z wykorzystaniem roli osoby prowadzącej.

Dzień pierwszy

IMG_1235
IMG_1235
IMG_1238
IMG_1240
IMG_1246
IMG_1248
IMG_1249
IMG_1254
IMG_1256
IMG_1257
IMG_1258
IMG_1263
IMG_1265

Dzień drugi

IMG_1513
IMG_1513
IMG_1514
IMG_1516
IMG_1517
IMG_1519
IMG_1520
IMG_1540
IMG_1543
IMG_1544
IMG_1545
IMG_1546
IMG_1552

Drugi planowany warsztat „Teatr w bibliotece - od idei do przekazu’’, który został zaplanowany w dniach 11-12 października 2016 r. ma na celu przygotowanie bibliotekarzy do kompleksowej realizacji przedstawienia teatralnego od pozyskania środków na jego realizację po koncepcję scenograficzną i reżyserię przedstawienia teatralnego w przestrzeni bibliotek. Podczas szkoleń uczestnicy poznają elementy składowe przedstawienia m.in. improwizację, adaptację wątków literackich, scenografię, reżyserię scen. Zajęcia prowadzone przez aktorów z Teatru Pinokio w Łodzi oparte będą o różnorodne metody pracy z ciałem w połączeniu z ruchem i muzyką. Wykorzystanie technik improwizacji aktorskiej służyć będzie wzbogaceniu języka i myślenia abstrakcyjnego. Bibliotekarze będą mieli możliwość interpretacji wybranych przez trenerów fragmentów literackich, pracy z tekstem na poziomie dramaturgicznym i reżyserskim. Na koniec poprzez indywidualną pracę z prowadzącym szkolenia, uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób pracować z przedmiotem i aktorem na scenie, później wykorzystując to w codziennej pracy z dziećmi w otoczeniu Biblioteki.

Dzień pierwszy

IMG_2240
IMG_2240
IMG_2242
IMG_2244
IMG_2250
IMG_2255
IMG_2259
IMG_2261
IMG_2268
IMG_2269
IMG_2274
IMG_2278
IMG_2280
IMG_2283
IMG_2284
IMG_2287
IMG_2290
IMG_2294
IMG_2301
IMG_2302

Dzień drugi

IMG_2307
IMG_2307
IMG_2309
IMG_2314
IMG_2316
IMG_2317
IMG_2318
IMG_2325

 

Więcej informacji o szkoleniach można przeczytać w zamieszczonych poniżej programach:

Harmonogram szkolenia 28-29.09.2016

Harmonogram szkolenia 11-12.10.2016

Informację przygotowała
Małgorzata Cegiełko
Koordynator szkoleń

 
Szkolenia Dla Bibliotekarzy 2015

Ruszyły szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych Łodzi i województwa łódzkiego w kolejnej edycji programu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015”. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego w Łodzi uzyskała dofinansowanie z Instytutu Książki w Krakowie w kwocie 8 600 zł na realizację cyklu szkoleniowego. Środki pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i były przekazane Instytutowi Książki jako podmiotowi odpowiedzialnemu za realizację ww. programu.

Bibliotekarki i bibliotekarze w trzech 20-osobowych grupach zdobywają wiedzę i nowe umiejętności w zakresie następujących tematów:

 • „Jak stworzyć ciekawą ofertę dla najstarszych użytkowników naszych bibliotek?” w dniu 9 września 2015 r.
 • „Trudny klient, trudna sytuacja w bibliotece…” w dniu 10 września 2015 r.
 • „Social media w bibliotece” w dniach 28-29 września 2015 r.

Więcej informacji o szkoleniach można przeczytać w zamieszczonych poniżej programach:

Harmonogram szkolenia 09.09.2015

Harmonogram szkolenia 10.09.2015

Harmonogram szkolenia 28-29.09.2015

IMG_4279
IMG_4279
IMG_4282
IMG_4283
IMG_4300
IMG_4301
IMG_4302
IMG_4303
IMG_4304
IMG_4305
IMG_4306
IMG_4307
IMG_4308

Informację przygotowała
Małgorzata Cegiełko
Koordynator szkoleń

 
Warsztaty dla województwa łódzkiego - zapraszamy!

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty poświęcone pracy z systemem bibliotecznym MAK+ organizowane dla bibliotekarzy z województwa łódzkiego.

Termin: 3, 4, 10 i 11 marca 2015 r. godz. 10:00
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102
Prowadzący: Piotr Byrski
Limit miejsc: 12
Uwaga: decyduje kolejność zgłoszeń!

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

 1. nazwa biblioteki,
 2. nazwiska i imiona pracowników biblioteki, delegowanych na szkolenie ze wskazaniem daty szkolenia (3 marca 2015 r. lub 4 marca 2015 r.),
 3. imię i nazwisko osoby do kontaktu z biblioteki delegującej oraz jej e-mail i telefon.

Warsztaty są bezpłatne dla uczestników, koszty przejazdu pokrywają biblioteki delegujące.

Pobierz program szkolenia.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 7

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...