wtorek, 21 stycznia 2020

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Projekty zrealizowane
Warsztaty dla województwa łódzkiego - zapraszamy!

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty poświęcone pracy z systemem bibliotecznym MAK+ organizowane dla bibliotekarzy z województwa łódzkiego.

Termin: 3, 4, 10 i 11 marca 2015 r. godz. 10:00
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102
Prowadzący: Piotr Byrski
Limit miejsc: 12
Uwaga: decyduje kolejność zgłoszeń!

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

 1. nazwa biblioteki,
 2. nazwiska i imiona pracowników biblioteki, delegowanych na szkolenie ze wskazaniem daty szkolenia (3 marca 2015 r. lub 4 marca 2015 r.),
 3. imię i nazwisko osoby do kontaktu z biblioteki delegującej oraz jej e-mail i telefon.

Warsztaty są bezpłatne dla uczestników, koszty przejazdu pokrywają biblioteki delegujące.

Pobierz program szkolenia.

 
Ruszyła kolejna edycja programu Szkolenia dla bibliotekarzy 2014

alt


Ruszyła kolejna edycja programu Szkolenia dla bibliotekarzy 2014

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi rozpoczęły się szkolenia dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych Łodzi i województwa łódzkiego pod hasłem „Multimedia i nowoczesna komunikacja”. WBP w Łodzi otrzymała na realizację tych szkoleń dotację z Instytutu Książki w ramach programu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2014”. W dniach 30-31 października i 24-25 listopada 2014 r. dwie 12-osobowe grupy bibliotekarzy będą uczestniczyć w ciekawych warsztatach komputerowych.

Głównym celem szkolenia będzie zdobycie przez bibliotekarzy wiedzy na temat narzędzi internetowych wspomagających działania promocyjno-informacyjne biblioteki, a przede wszystkim nabycie przez nich umiejętności w zakresie: obsługi wybranych programów i aplikacji webowych do obróbki grafiki i tworzenia prezentacji multimedialnych i filmów (MS Office Picture Manager, Paint, Power Point, Picasa, Prezi, Movie Maker), korzystania z komunikatorów internetowych (Skype), portali społecznościowych (social media - Facebook), wykorzystania darmowych narzędzi Google do współdzielenie dokumentów (Google Docs) oraz publikowania bloga (serwis Blogger) jako oficjalnej strony www biblioteki lub prowadzonych przez nią działań (np. DKK).

Szkolenie przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych bibliotekarzy w zakresie wiedzy i umiejętności wykorzystania multimediów i nowoczesnej komunikacji w swojej pracy.

Zakładanym rezultatem szkolenia jest przekonanie pracowników bibliotek, że multimedia i nowoczesna komunikacja są dla biblioteki dużą szansą, a umiejętne dostosowanie i wykorzystanie możliwości, jakie dają nowoczesne technologie ma służyć rozwojowi biblioteki jako instytucji kultury. W rezultacie ma to wpłynąć na wzrost jakości świadczonych usług dla użytkowników, a przede wszystkim korzystnemu postrzeganiu biblioteki w środowisku lokalnym.

Uczestnicy szkolenia otrzymają także materiały szkoleniowe i certyfikaty ukończenia szkolenia.

Zajęcia poprowadzi Beata Tarnowska – bibliotekarka i trenerka, pracująca w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Absolwentka Szkoły Trenerskej dla Bibliotekarzy STOP zorganizowanej w ramach PRB. Była instruktorką w programie edukacji cyfrowej osób starszych „Akademia e-Seniora UPC". Moderatorka Dyskusyjnego Klubu Książki dla Seniorów. Od pięciu lat w Programie Rozwoju Bibliotek. Zaangażowana w trzech edycjach projektu „O finansach… w bibliotece” (2012-2014) jako opiekunka regionalna, trenerka i konsultantka. Kotrenerka w projekcie „DOBRE SPOTKANIE. Jak to zrobić?". Prowadzi szkolenia dla bibliotekarzy, partnerów bibliotek, pracowników gminnych ośrodków kultury
i liderów organizacji senioralnych.

Informację przygotowała Małgorzata Cegiełko

Kierownik Działu Metodyki, Analiz i Szkoleń

 
Warsztaty tworzenia projektów

W listopadzie odbyło się ostatnie ze szkoleń w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”. Bibliotekarze z łódzkiego spotkali się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi, a warsztaty poprowadzili Adriana Niedoszewska (koordynatorka projektu) oraz Przemysław Kozak (trener FISE).

Tym razem bibliotekarze poznawali zasady tworzenia projektów. Dwudniowe warsztaty były okazją do praktycznego przygotowania wniosków o dofinansowanie realizacji wybranego działania związanego z rynkiem pracy w ramach zaplanowanego na ten cel grantu. Szansę na otrzymanie kwoty 4400 zł mają wszystkie placówki uczestniczące w projekcie, które złożą w przewidzianym terminie tj. do 2 grudnia br. poprawnie napisany wniosek. Komisja Grantowa ogłosi listę bibliotek, którym zostaną przyznane środki finansowe do 17 stycznia 2014 r.

Wśród wielu pomysłów na działania realizowane przez bibliotekarzy i ich lokalnych partnerów znalazły się m.in. warsztaty aktywizujące dla bezrobotnych kobiet, wyjazdy studyjne do zakładów pracy dla młodzieży gimnazjalnej, a także gry terenowe związane z tematyką rynku pracy. Gośćmi warsztatów byli również przedstawiciele Zielonej Linii, którzy zaprezentowali ofertę Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia (http://zielonalinia.gov.pl/).

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

tworzenie-projektow-1
tworzenie-projektow-1
tworzenie-projektow-2
tworzenie-projektow-3
tworzenie-projektow-4
tworzenie-projektow-5

Informację przygotowała

Julita Lendzian-Twardowska

koordynator regionalny projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”

 
Konkurs „Działanie w partnerstwie – partnerstwo w działaniu” został rozstrzygnięty!!

III edycja konkursu "Działanie w partnerstwie - partnerstwo w działaniu" zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek została rozstrzygnięta.

Konkurs był adresowany do bibliotek publicznych z województwa łódzkiego uczestniczących we wszystkich trzech rundach PRB oraz w programie „ROZPRacuj to z biblioteką”, które działają w partnerstwie lokalnym oraz do pozostałych bibliotek publicznych z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców, które nie uczestniczą w wymienionych programach, a stanowią grupę docelową Programu.

Cele Konkursu, podobnie jak w roku ubiegłym,  były następujące: 1) aktywizacja bibliotek publicznych do podejmowania i rozszerzania współpracy ze środowiskiem lokalnym, 2) wypracowanie dobrych praktyk wzmacniających rolę bibliotek w gminie, 3) dzielenie się doświadczeniami w budowaniu partnerstw lokalnych, 4) zaprezentowanie dobrych praktyk w działaniach partnerskich innym bibliotekom, 5) zachęcanie bibliotek do trwałej i efektywnej współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w sektorach: publicznym, gospodarczym i pozarządowym dla dobra społeczności lokalnej, 6) inspirowanie bibliotek do stosowania nowatorskich metod działania.

Na Konkurs wpłynęło 11 zgłoszeń z bibliotek gminnych, miejsko-gminnych i miejskich naszego województwa. Jury Konkursu obradujące w dniu 6 listopada 2013 r. po zapoznaniu się ze zgłoszeniami i przejrzeniu załączonych materiałów dokonało wyboru najlepszych bibliotek. Przy ocenie zgłoszeń wzięto pod uwagę następujące kryteria:

 • skład partnerstwa lokalnego i jego dokonania
 • korzyści płynące z podejmowanych działań dla mieszkańców
 • rolę i aktywność biblioteki w partnerstwie
 • promocję wydarzenia
 • stopień trudności przy organizacji wydarzenia.

Członkowie jury w ramach każdego z ww. kryteriów przydzielili od 1 do 5 pkt za każde wydarzenie. Nagrodzone i wyróżnione biblioteki wyłoniono po podsumowaniu punktacji jury.

Decyzją Jury Konkursu "Działanie w partnerstwie - partnerstwo w działaniu" poszczególne miejsca zajęły:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim– I miejsce (192 pkt.)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie – II miejsce (187 pkt.)
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej – III miejsce (184 pkt.)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach – III miejsce (181 pkt.).

Wyróżnienia w Konkursie przyznano:

 • Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wolborzu (153 pkt.)
 • Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie (138 pkt.)

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 21 listopada 2013 r. w trakcie IV Konferencji Regionalnej Bibliotek w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, sala konferencyjna II p., godz. 12.00. Podczas Konferencji nagrodzone biblioteki zaprezentują działalność realizowaną w ramach partnerstwa lokalnego.

Wszystkich nagrodzonym i wyróżnionym bibliotekom gratulujemy!!

W imieniu Jury Konkursu
Małgorzata Cegiełko

 
Jak pomagać na lokalnym rynku pracy?

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali bibliotekarze biorący udział w kolejnym module szkoleniowym projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”. Czterodniowe warsztaty odbyły się we wrześniu i październiku, a ich program przygotowały i spotkania poprowadziły trenerki Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – Grażyna Kobiałka, Marta Lewandowska i Katarzyna Bryczkowska.

Program zajęć pozwolił na pogłębienie wiedzy związanej z rynkiem pracy, a także przybliżył rolę doradcy zawodowego, dzięki czemu bibliotekarze będą mogli służyć fachową pomocą mieszkańcom swoich miejscowości. Przeprowadzone ćwiczenia asertywności wzmocniły komunikacyjne kompetencje bibliotekarzy, co pomoże im również budować aktywną, oferującą postawę osób bezrobotnych. Użytkownicy bibliotek mogą także liczyć na wsparcie ze strony bibliotekarzy w zakresie określania osobistych zasobów, planowania wizji przyszłości i kariery zawodowej. Ważnym elementem zajęć było poznanie narzędzia do autodiagnozy potencjału zawodowego „Twój potencjał” w portalu praca-enter.pl. Bibliotekarze „przetestowali” jego działanie najpierw na sobie, aby potem zachęcać użytkowników bibliotek do skorzystania z takiego sposobu sprawdzenia swoich możliwości zawodowych.

Jak napisać profesjonalne CV i dobry list motywacyjny? O czym należy pamiętać idąc na rozmowę kwalifikacyjną? To tematy kolejnych sesji szkolenia, podczas których szczegółowo przypomniano zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Inne z warsztatowych zadań stanowiło wypracowanie katalogu rzeczy możliwych do zrobienia w bibliotece w kontekście szeroko pojętego doradztwa zawodowego. Okazało się, ku zaskoczeniu samych uczestników, że spośród kilkudziesięciu różnorodnych działań nie ma takiego, którego nie można by przeprowadzić w bibliotece lub z inicjatywy biblioteki. Warsztaty wizażu i autoprezentacji - dla matek powracających na rynek pracy, cykle zajęć związanych z wyborem szkoły i zawodu – dla młodzieży, kursy językowe i komputerowe - dla osób bezrobotnych po 50 roku życia, wyjazdy studyjne do wiosek tematycznych aktywizujące rolników - to tylko wybrane pomysły na działania. Kolejny raz stwierdzono, że potencjał bibliotek jest ogromny, a ograniczać go mogą jedynie skromne warunki finansowe i etatowe.

Warsztaty dobiegły końca, a ich pierwszych efektów możemy się spodziewać już za kilka miesięcy. Od stycznia 2014 roku rozpocznie się bowiem realizacja projektów na działania związane z rynkiem pracy, możliwe do sfinansowania ze środków jakie zapewniono w projekcie "RozPRACUJ to z biblioteką" w ramach grantu dla bibliotek biorących w nim udział.

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

jak-pomagac-2
jak-pomagac-2
jak-pomagac-3
jak-pomagac-4

 

Informację przygotowała

Julita Lendzian-Twardowska

koordynator regionalny projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 7

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...