wtorek, 05 grudnia 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Projekty zrealizowane
Szkolenia Dla Bibliotekarzy 2016

W tegorocznej edycji programu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2016” Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego w Łodzi uzyskała dofinansowanie z Instytutu Książki w Krakowie w kwocie 8 200 zł na realizację cyklu szkoleniowego dla bibliotekarzy bibliotek publicznych Łodzi i województwa łódzkiego. Środki pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i były przekazane Instytutowi Książki jako podmiotowi odpowiedzialnemu za realizację ww. programu.

Pracownicy bibliotek w dwóch 15-osobowych grupach zdobywać będą wiedzę i nowe umiejętności w ramach zadania „Teatr w bibliotece- inspiracje teatralne dla dzieci i młodzieży”. Poszerzą swoją wiedzę w zakresie oferty bibliotecznej skierowanej do dzieci i młodzieży przez pokazanie nowych form i metod aktywnej pracy z młodymi użytkownikami bibliotek. Zadaniem prowadzących szkolenia dla bibliotekarzy będzie zapoznanie z formą przekazu teatralnego.

Pierwsze planowane warsztaty w dniach 28-29 września 2016 r.Teatr w Edukacji” mają na celu przygotowanie bibliotekarzy do pracy z młodzieżą oraz pozyskanie przez nich kompetencji w zakresie tworzenia bibliotecznej oferty dla młodych czytelników służącej zwiększeniu ich aktywności w bibliotece publicznej. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności pracy z młodzieżą urozmaicając swój warsztat pracy, poprzez wykorzystanie różnorodnych form przekazu teatralnego. Zastosowanie technik teatralnych da możliwość poruszania tematów ważnych z punktu widzenia młodego użytkownika biblioteki. Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji w zakresie pracy metodą „Teatru w Edukacji”. Zadaniem trenerów prowadzących szkolenie z Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way będzie pokazanie bibliotekarzom, że przestrzeń biblioteczna to dobre miejsce do prowadzenia działań teatralnych dla młodzieży. Warsztat ten prowadzony będzie metodą pracy grupowej z wykorzystaniem technik teatralnych i dramowych, a także poprzez stosowanie różnorodnych metod m.in. stymulatorów, 5 poziomów świadomości, „płaszcza experta”, „gorącego krzesła” z wykorzystaniem roli osoby prowadzącej.

Dzień pierwszy

IMG_1235
IMG_1235
IMG_1238
IMG_1240
IMG_1246
IMG_1248
IMG_1249
IMG_1254
IMG_1256
IMG_1257
IMG_1258
IMG_1263
IMG_1265

Dzień drugi

IMG_1513
IMG_1513
IMG_1514
IMG_1516
IMG_1517
IMG_1519
IMG_1520
IMG_1540
IMG_1543
IMG_1544
IMG_1545
IMG_1546
IMG_1552

Drugi planowany warsztat „Teatr w bibliotece - od idei do przekazu’’, który został zaplanowany w dniach 11-12 października 2016 r. ma na celu przygotowanie bibliotekarzy do kompleksowej realizacji przedstawienia teatralnego od pozyskania środków na jego realizację po koncepcję scenograficzną i reżyserię przedstawienia teatralnego w przestrzeni bibliotek. Podczas szkoleń uczestnicy poznają elementy składowe przedstawienia m.in. improwizację, adaptację wątków literackich, scenografię, reżyserię scen. Zajęcia prowadzone przez aktorów z Teatru Pinokio w Łodzi oparte będą o różnorodne metody pracy z ciałem w połączeniu z ruchem i muzyką. Wykorzystanie technik improwizacji aktorskiej służyć będzie wzbogaceniu języka i myślenia abstrakcyjnego. Bibliotekarze będą mieli możliwość interpretacji wybranych przez trenerów fragmentów literackich, pracy z tekstem na poziomie dramaturgicznym i reżyserskim. Na koniec poprzez indywidualną pracę z prowadzącym szkolenia, uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób pracować z przedmiotem i aktorem na scenie, później wykorzystując to w codziennej pracy z dziećmi w otoczeniu Biblioteki.

Dzień pierwszy

IMG_2301
IMG_2240
IMG_2242
IMG_2244
IMG_2250
IMG_2255
IMG_2259
IMG_2261
IMG_2268
IMG_2269
IMG_2274
IMG_2278
IMG_2280
IMG_2283
IMG_2284
IMG_2287
IMG_2290
IMG_2294
IMG_2301
IMG_2302

Dzień drugi

IMG_2307
IMG_2307
IMG_2309
IMG_2314
IMG_2316
IMG_2317
IMG_2318
IMG_2325

 

Więcej informacji o szkoleniach można przeczytać w zamieszczonych poniżej programach:

Harmonogram szkolenia 28-29.09.2016

Harmonogram szkolenia 11-12.10.2016

Informację przygotowała
Małgorzata Cegiełko
Koordynator szkoleń

 
Szkolenia Dla Bibliotekarzy 2015

Ruszyły szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych Łodzi i województwa łódzkiego w kolejnej edycji programu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015”. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego w Łodzi uzyskała dofinansowanie z Instytutu Książki w Krakowie w kwocie 8 600 zł na realizację cyklu szkoleniowego. Środki pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i były przekazane Instytutowi Książki jako podmiotowi odpowiedzialnemu za realizację ww. programu.

Bibliotekarki i bibliotekarze w trzech 20-osobowych grupach zdobywają wiedzę i nowe umiejętności w zakresie następujących tematów:

  • „Jak stworzyć ciekawą ofertę dla najstarszych użytkowników naszych bibliotek?” w dniu 9 września 2015 r.
  • „Trudny klient, trudna sytuacja w bibliotece…” w dniu 10 września 2015 r.
  • „Social media w bibliotece” w dniach 28-29 września 2015 r.

Więcej informacji o szkoleniach można przeczytać w zamieszczonych poniżej programach:

Harmonogram szkolenia 09.09.2015

Harmonogram szkolenia 10.09.2015

Harmonogram szkolenia 28-29.09.2015

IMG_4300
IMG_4279
IMG_4282
IMG_4283
IMG_4300
IMG_4301
IMG_4302
IMG_4303
IMG_4304
IMG_4305
IMG_4306
IMG_4307
IMG_4308

Informację przygotowała
Małgorzata Cegiełko
Koordynator szkoleń

 
Warsztaty dla województwa łódzkiego - zapraszamy!

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty poświęcone pracy z systemem bibliotecznym MAK+ organizowane dla bibliotekarzy z województwa łódzkiego.

Termin: 3, 4, 10 i 11 marca 2015 r. godz. 10:00
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102
Prowadzący: Piotr Byrski
Limit miejsc: 12
Uwaga: decyduje kolejność zgłoszeń!

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

  1. nazwa biblioteki,
  2. nazwiska i imiona pracowników biblioteki, delegowanych na szkolenie ze wskazaniem daty szkolenia (3 marca 2015 r. lub 4 marca 2015 r.),
  3. imię i nazwisko osoby do kontaktu z biblioteki delegującej oraz jej e-mail i telefon.

Warsztaty są bezpłatne dla uczestników, koszty przejazdu pokrywają biblioteki delegujące.

Pobierz program szkolenia.

 
Ruszyła kolejna edycja programu Szkolenia dla bibliotekarzy 2014

alt


Ruszyła kolejna edycja programu Szkolenia dla bibliotekarzy 2014

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi rozpoczęły się szkolenia dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych Łodzi i województwa łódzkiego pod hasłem „Multimedia i nowoczesna komunikacja”. WBP w Łodzi otrzymała na realizację tych szkoleń dotację z Instytutu Książki w ramach programu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2014”. W dniach 30-31 października i 24-25 listopada 2014 r. dwie 12-osobowe grupy bibliotekarzy będą uczestniczyć w ciekawych warsztatach komputerowych.

Głównym celem szkolenia będzie zdobycie przez bibliotekarzy wiedzy na temat narzędzi internetowych wspomagających działania promocyjno-informacyjne biblioteki, a przede wszystkim nabycie przez nich umiejętności w zakresie: obsługi wybranych programów i aplikacji webowych do obróbki grafiki i tworzenia prezentacji multimedialnych i filmów (MS Office Picture Manager, Paint, Power Point, Picasa, Prezi, Movie Maker), korzystania z komunikatorów internetowych (Skype), portali społecznościowych (social media - Facebook), wykorzystania darmowych narzędzi Google do współdzielenie dokumentów (Google Docs) oraz publikowania bloga (serwis Blogger) jako oficjalnej strony www biblioteki lub prowadzonych przez nią działań (np. DKK).

Szkolenie przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych bibliotekarzy w zakresie wiedzy i umiejętności wykorzystania multimediów i nowoczesnej komunikacji w swojej pracy.

Zakładanym rezultatem szkolenia jest przekonanie pracowników bibliotek, że multimedia i nowoczesna komunikacja są dla biblioteki dużą szansą, a umiejętne dostosowanie i wykorzystanie możliwości, jakie dają nowoczesne technologie ma służyć rozwojowi biblioteki jako instytucji kultury. W rezultacie ma to wpłynąć na wzrost jakości świadczonych usług dla użytkowników, a przede wszystkim korzystnemu postrzeganiu biblioteki w środowisku lokalnym.

Uczestnicy szkolenia otrzymają także materiały szkoleniowe i certyfikaty ukończenia szkolenia.

Zajęcia poprowadzi Beata Tarnowska – bibliotekarka i trenerka, pracująca w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Absolwentka Szkoły Trenerskej dla Bibliotekarzy STOP zorganizowanej w ramach PRB. Była instruktorką w programie edukacji cyfrowej osób starszych „Akademia e-Seniora UPC". Moderatorka Dyskusyjnego Klubu Książki dla Seniorów. Od pięciu lat w Programie Rozwoju Bibliotek. Zaangażowana w trzech edycjach projektu „O finansach… w bibliotece” (2012-2014) jako opiekunka regionalna, trenerka i konsultantka. Kotrenerka w projekcie „DOBRE SPOTKANIE. Jak to zrobić?". Prowadzi szkolenia dla bibliotekarzy, partnerów bibliotek, pracowników gminnych ośrodków kultury
i liderów organizacji senioralnych.

Informację przygotowała Małgorzata Cegiełko

Kierownik Działu Metodyki, Analiz i Szkoleń

 
Warsztaty tworzenia projektów

W listopadzie odbyło się ostatnie ze szkoleń w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”. Bibliotekarze z łódzkiego spotkali się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi, a warsztaty poprowadzili Adriana Niedoszewska (koordynatorka projektu) oraz Przemysław Kozak (trener FISE).

Tym razem bibliotekarze poznawali zasady tworzenia projektów. Dwudniowe warsztaty były okazją do praktycznego przygotowania wniosków o dofinansowanie realizacji wybranego działania związanego z rynkiem pracy w ramach zaplanowanego na ten cel grantu. Szansę na otrzymanie kwoty 4400 zł mają wszystkie placówki uczestniczące w projekcie, które złożą w przewidzianym terminie tj. do 2 grudnia br. poprawnie napisany wniosek. Komisja Grantowa ogłosi listę bibliotek, którym zostaną przyznane środki finansowe do 17 stycznia 2014 r.

Wśród wielu pomysłów na działania realizowane przez bibliotekarzy i ich lokalnych partnerów znalazły się m.in. warsztaty aktywizujące dla bezrobotnych kobiet, wyjazdy studyjne do zakładów pracy dla młodzieży gimnazjalnej, a także gry terenowe związane z tematyką rynku pracy. Gośćmi warsztatów byli również przedstawiciele Zielonej Linii, którzy zaprezentowali ofertę Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia (http://zielonalinia.gov.pl/).

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

tworzenie-projektow-1
tworzenie-projektow-1
tworzenie-projektow-2
tworzenie-projektow-3
tworzenie-projektow-4
tworzenie-projektow-5

Informację przygotowała

Julita Lendzian-Twardowska

koordynator regionalny projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 7

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...