wtorek, 05 grudnia 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Projekty zrealizowane
Program Rozwoju Bibliotek
Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która wiosną 2008 r. została powołana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w celu koordynacji nowatorskiego programu mającego na celu ułatwienie polskim bibliotekom publicznym dostępu do komputerów, Internetu i szkoleń.

Program Rozwoju Bibliotek skierowany jest do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w gminach miejskich, mających nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Program będzie realizowany w latach 2009-2013. Ma się on przyczynić do wzmocnienia całego systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stosowania nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych w pracy bibliotek.

Program Rozwoju Bibliotek

Więcej…
 
Program Biblioteka+

Warsztaty dla województwa łódzkiego - zapraszamy!

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty poświęcone pracy z systemem bibliotecznym MAK+ organizowane dla bibliotekarzy z województwa łódzkiego.

Termin: 3 i 4 marca 2015 r. godz. 10:00
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102
Prowadzący: Piotr Byrski
Limit miejsc: 12
Uwaga: decyduje kolejność zgłoszeń!

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

 1. nazwa biblioteki,
 2. nazwiska i imiona pracowników biblioteki, delegowanych na szkolenie ze wskazaniem daty szkolenia (3 marca 2015 r. lub 4 marca 2015 r.),
 3. imię i nazwisko osoby do kontaktu z biblioteki delegującej oraz jej e-mail i telefon.

Warsztaty są bezpłatne dla uczestników, koszty przejazdu pokrywają biblioteki delegujące.

Pobierz program szkolenia.

Szkolenia 2013

Bibliotekarze bibliotek publicznych Łodzi i województwa łódzkiego uczestniczyli w kolejnej edycji szkoleń, które w 2013 roku zostały dofinansowane przez Instytut Książki i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Szkoleniami została objęta szersza grupa bibliotekarzy niż w latach 2010-2012. W zajęciach uczestniczyli pracownicy biblioteki wojewódzkiej, bibliotek powiatowych oraz bibliotek miejskichj w miastach powyżej 15 tys. mieszkańców, w mniejszej liczbie były reprezentowane biblioteki gminne. Zostały skompletowane dwie grupy szkoleniowe po 20 osób każda, w tym w każdej z nich przedstawiciele WBP w Łodzi (po 5 osób co stanowiło 25% wszystkich osób w grupie).

Szkolenia w ramach projektu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2013” odbywały się w okresie od
2 października 2013 r. do 6 listopada 2013 r.

W wyniku postępowania przetargowego zorganizowanie cyklu szkoleniowego w zakresie wszystkich tematów powierzono firmie EDUCATOR L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta z Kalisza  http://www.educatorlb.pl/pl/ .


EDUCATOR L.B. w ramach realizacji projektu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2013” zorganizowała i przeprowadziła szkolenia, zapewniając kadrę trenerską, materiały szkoleniowe i promocyjne, zakwaterowanie, wyżywienie oraz sale wykładowe dla 40 bibliotekarzy, pracowników bibliotek publicznych Łodzi i województwa łódzkiego:

- w ramach tematu I – ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

Tematyka ww. modułu to:

„Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych”,

‘Sztuka prezentacji. Poprawa własnego wizerunku. Wystąpienia publiczne”.

- w ramach tematu II – ROZWÓJ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Tematyka ww. modułu to:

„Tworzenie strategii biblioteki w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej. Planowanie pracy biblioteki”,

„Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych w bibliotece i zarządzanie projektem”.

- w ramach tematu III – NOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Tematyka ww. modułu to:

„Kreatywne tworzenie materiałów wizualnych”,

„Sztuka fotografii”.

W dniach 2-3 października 2013 r. 2 grupy bibliotekarzy z województwa łódzkiego uczestniczyły w 2-dniowym szkoleniu w ramach II modułu szkoleniowego „Rozwój kompetencji zawodowych” (grupa I) i tematu III „Nowe technologie informatyczne” (grupa II). Obie grupy miały zajęcia równoległe, gdyż były one prowadzone przez dwóch trenerów specjalizujących się ww. tematyce. W pierwszym dniu szkoleniowym dla grupy I głównym tematem było „Tworzenie wieloletniej strategii biblioteki w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej. Planowanie pracy biblioteki”, zaś drugi dzień poświęcono tematowi: „Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych w bibliotece i zarządzanie projektem”. W trakcie zajęć omawiano takie zagadnienia jak:

 • Pojęcia „organizacja”, „zarządzanie”, „planowanie”
 • Biblioteka jako instytucja non-profit
 • Sporządzanie planu: ustalenie priorytetów, istota planowania, konstrukcja planu, rodzaje planów (krótkoterminowe, długoterminowe, strategiczne)
 • Analiza mocnych i słabych stron biblioteki (analiza SWOT)
 • Tworzenie misji i wizji biblioteki
 • Metody badań społeczności lokalnych
 • Fundusze pozabudżetowe dla bibliotek (Programy Operacyjne MKiDN, dotacje fundacji, fundusze strukturalne UE, dofinansowanie od władz samorządowych różnego szczebla)
 • Partnerzy w pozyskiwaniu funduszy
 • Praktyczne przykłady przygotowania wniosków
 • Najczęściej spotykane błędy formalne i merytoryczne
 • Etapy cyklu życia projektu.

Temat III „Nowe technologie informatyczne” obejmował dwa główne zagadnienia: „Kreatywne tworzenie materiałów wizualnych” i „Sztuka fotografii”. Zakres tematyczny szkoleń obejmował następujące zagadnienia:

 • Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint
 • Tworzenie prezentacji przy pomocy aplikacji PREZI
 • Podstawowe zasady przygotowania ciekawej prezentacji i sposoby jej przedstawienia
 • Podstawowa wiedza na temat techniki fotografowania, podstawowe zasady kompozycji
 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć (kąt obrazu, perspektywa, jasność obiektywu, głębia ostrości)
 • Zdjęcia a pogoda i pora dnia
 • Zdjęcia ludzi )pozowane, grupowe, niepozowane), zdjęcia przedmiotów, pejzaży, architektury
 • Programy do obróbki zdjęć GIMP, Picasa, IrfanView

W dniach 23-24 października 2013 r. miały miejsce kolejne szkolenia dla 2 grup jednocześnie, tylko została zamieniona tematyka – grupa I przerabiała temat III, a grupa II – temat II. Zajęcia prowadzili ci sami trenerzy.

Z kolei tematyka I modułu „Rozwój kompetencji osobistych” została zrealizowana w dniach 5-6 listopada 2013 r. Realizacja tych samych tematów równocześnie dla dwóch grup była możliwa dzięki pracy dwóch trenerów, zajmujących się tymi samymi zagadnieniami. Temat pierwszego dnia szkoleniowego brzmiał „Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych”, drugiego  – „Sztuka prezentacji. Poprawa własnego wizerunku. Wystąpienia publiczne”.

Tematowi „Rozwój kompetencji osobistych” były również poświęcone dwa dni szkoleniowe, które obejmowały następujące zagadnienia:

 • Komunikowanie się w zespole, komunikaty werbalne i niewerbalne, słuchanie i tworzenie komunikacji zwrotnej
 • Asertywność a komunikacja
 • Teoria asertywności, prawa asertywne, techniki i reguły asertywnej komunikacji, radzenie sobie z krytyka, odmawianie, wyrażanie i przyjmowanie pochwał, głoszenie opinii
 • Komunikacja w sytuacjach konfliktowych
 • Powody powstawania konfliktów
 • Zachowania ludzi w konflikcie
 • Techniki rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Stres, techniki redukcji stresu
 • Zasady prezentacji
 • Sposoby poznania audytorium
 • Umiejętności komunikacyjne (komunikacja poprze mimikę i gest, rola ciała w komunikacji, głos a płynność wypowiedzi)
 • Kompetencje emocjonalne (empatia)
 • Kompetencje społeczne (syntonia)
 • Techniki pozbywania się tremy
 • Techniki przyciągania uwagi publiczności
 • Podstawowe zasady kontaktu z mediami.


Zajęcia podczas ostatniego modułu zostały uświetnione wspólną uroczystą kolacją dla obu grup, trenerów i organizatorów. Wręczono także wszystkim uczestnikom certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach.

Wszystkie zajęcia odbywały się, podobnie jak w 2012 r., w Hotelu PIEMONT & WILLA PIEMONT w Pabianicach, przy ul. Kilińskiego 25 w wyjątkowo dobrych warunkach lokalowych jeśli chodzi o prowadzenie szkoleń, noclegi i wyżywienie. Warunki były wspaniałe, doskonale przygotowane; duże, klimatyzowane sale szkoleniowe, wyposażone w dobry sprzęt,  odpowiednie zaplecze na przerwy kawowe. Bibliotekarze bardzo chwalili warunki zapewniła im firma EDUCATOR L.B. Więcej informacji o miejscu szkoleń można znaleźć na stronie internetowej: http://www.hotelpiemont.com.pl/

06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

W ramach cyklu szkoleniowego bibliotekarze uczestniczyli w zajęciach ph. "Sztuka fotografii". Oto próbka ich pracy:

36
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40


OGŁOSZONO TERMINY NABORU DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU KULTURA +. PRIORYTET BIBLIOTEKA+. INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK W 2013 ROKU

Instytut Książki na stronie Bibliotekaplus.pl zamieścił informację o terminach naborów wniosków w 2013 r. Zainteresowane biblioteki znajdą je pod linkiem:

http://www.bibliotekaplus.pl/9/program_wieloletni_kultura.html


Terminy naboru wniosków dla wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie od 2013 roku są następujące:
- pierwszy nabór upłynął 15 listopada 2012 roku
- drugi nabór upływa 26 marca 2013 roku
- trzeci nabór upływa 24 maja 2013 roku

Na stronie Bibliotekaplus.pl zamieszczono także nowy Regulamin Programu Wieloletniego Kultura+. Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” na lata 2013-2015, który uwzględnia zmiany przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 27 grudnia 2012 r.
Nowy regulamin Znajdziecie Państwo tu: http://www.bibliotekaplus.pl/userimages/u7aaregulamin_pwk_infrastruktura_bibliotek_2013-2015.pdf

Informację przygotowała
Małgorzata Cegiełko
Koordynator regionalny programu Biblioteka+


UWAGA BIBLIOTEKI!

WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE WIELOLETNIM KULTURA +, W PRIORYTECIE BIBLIOTEKA+. INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK

Rada Ministrów w dniu 27 stycznia 2012 r. wprowadziła istotne zmiany w uchwale z dnia 12 października 2010 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Kultura+. Najważniejsze zmiany w priorytecie Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek dotyczą struktury finansowania zadań oraz przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy rokiem 2012 a latami 2014 i 2015.

Istotną zmiana dla wnioskodawców jest zmiana w strukturze finansowania: 75% kosztów zadania będzie pokrywał teraz budżet państwa (dotychczas było to 40%), a wymagany wkład własny obniżono z dotychczasowych 60% - do 25%. Podniesiono również limit kwotowy maksymalnego dofinansowania do 1 mln 875 tys. zł.

Decyzją rządu rozszerzony został krąg potencjalnych wnioskodawców o biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury lub działające w ramach innych instytucji kultury, dla których organizatorami są gminy miejskie do 50 tys. mieszkańców. Dotychczas beneficjentami mogły być, obok gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, gminy miejskie do 15 tys. mieszkańców.

Zmiany te powinny zwiększyć zainteresowanie samorządów programem i spowodować wzrost liczby wniosków składanych przez biblioteki, zwłaszcza z miast powyżej 15 tys. mieszkańców, które do tej pory takiej możliwości nie miały.

Zachęcamy biblioteki do zapoznania się ze szczegółami zaproponowanych zmian na stronie programu BIBLIOTEKA+ http://www.bibliotekaplus.pl/, na stronie Programu Rozwoju Bibliotek http://www.biblioteki.org/ oraz na stronie TVP Parlament http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/beda-zmiany-w-programie-kultura.

Informację przygotowała

Małgorzata Cegiełko

Koordynator wojewódzki programu Biblioteka+Program Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz małych gmin miejskich (do 15 tysięcy mieszkańców).

Strategicznym celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek.

Program Rozwoju Bibliotek

Więcej…
 
Konsorcjum Bibliotek Łódzkich
Pod adresem:     www.biblioteki.lodz.pl znajduje się strona Konsorcjum Bibliotek Łódzkich, eksploatujących system biblioteczny SYMPHONY.
Więcej…
 
Bibliografia Regionalna
Drogi Internauto!
Sięgnij do naszych baz:
Regionalna, Regionalna 2 oraz Regionalna3

Interesujesz się regionem łódzkim? Szukasz literatury na ten temat? Brakuje ci odpowiednich książek w katalogach bibliotek? Piszesz pracę naukową, magisterską, a może szkolne wypracowanie?
Więcej…
 
Wydawnictwa do Wymiany międzybibliotecznej
Instytucje zainteresowane zasobami druków zbędnych, w ramach wymiany proszone są o kontakt z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 7

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...