piątek, 18 września 2020

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Projekty zrealizowane
Program Biblioteka+

Warsztaty dla województwa łódzkiego - zapraszamy!

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty poświęcone pracy z systemem bibliotecznym MAK+ organizowane dla bibliotekarzy z województwa łódzkiego.

Termin: 3 i 4 marca 2015 r. godz. 10:00
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102
Prowadzący: Piotr Byrski
Limit miejsc: 12
Uwaga: decyduje kolejność zgłoszeń!

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

 1. nazwa biblioteki,
 2. nazwiska i imiona pracowników biblioteki, delegowanych na szkolenie ze wskazaniem daty szkolenia (3 marca 2015 r. lub 4 marca 2015 r.),
 3. imię i nazwisko osoby do kontaktu z biblioteki delegującej oraz jej e-mail i telefon.

Warsztaty są bezpłatne dla uczestników, koszty przejazdu pokrywają biblioteki delegujące.

Pobierz program szkolenia.

Szkolenia 2013

Bibliotekarze bibliotek publicznych Łodzi i województwa łódzkiego uczestniczyli w kolejnej edycji szkoleń, które w 2013 roku zostały dofinansowane przez Instytut Książki i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Szkoleniami została objęta szersza grupa bibliotekarzy niż w latach 2010-2012. W zajęciach uczestniczyli pracownicy biblioteki wojewódzkiej, bibliotek powiatowych oraz bibliotek miejskichj w miastach powyżej 15 tys. mieszkańców, w mniejszej liczbie były reprezentowane biblioteki gminne. Zostały skompletowane dwie grupy szkoleniowe po 20 osób każda, w tym w każdej z nich przedstawiciele WBP w Łodzi (po 5 osób co stanowiło 25% wszystkich osób w grupie).

Szkolenia w ramach projektu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2013” odbywały się w okresie od
2 października 2013 r. do 6 listopada 2013 r.

W wyniku postępowania przetargowego zorganizowanie cyklu szkoleniowego w zakresie wszystkich tematów powierzono firmie EDUCATOR L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta z Kalisza  http://www.educatorlb.pl/pl/ .


EDUCATOR L.B. w ramach realizacji projektu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2013” zorganizowała i przeprowadziła szkolenia, zapewniając kadrę trenerską, materiały szkoleniowe i promocyjne, zakwaterowanie, wyżywienie oraz sale wykładowe dla 40 bibliotekarzy, pracowników bibliotek publicznych Łodzi i województwa łódzkiego:

- w ramach tematu I – ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

Tematyka ww. modułu to:

„Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych”,

‘Sztuka prezentacji. Poprawa własnego wizerunku. Wystąpienia publiczne”.

- w ramach tematu II – ROZWÓJ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Tematyka ww. modułu to:

„Tworzenie strategii biblioteki w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej. Planowanie pracy biblioteki”,

„Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych w bibliotece i zarządzanie projektem”.

- w ramach tematu III – NOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Tematyka ww. modułu to:

„Kreatywne tworzenie materiałów wizualnych”,

„Sztuka fotografii”.

W dniach 2-3 października 2013 r. 2 grupy bibliotekarzy z województwa łódzkiego uczestniczyły w 2-dniowym szkoleniu w ramach II modułu szkoleniowego „Rozwój kompetencji zawodowych” (grupa I) i tematu III „Nowe technologie informatyczne” (grupa II). Obie grupy miały zajęcia równoległe, gdyż były one prowadzone przez dwóch trenerów specjalizujących się ww. tematyce. W pierwszym dniu szkoleniowym dla grupy I głównym tematem było „Tworzenie wieloletniej strategii biblioteki w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej. Planowanie pracy biblioteki”, zaś drugi dzień poświęcono tematowi: „Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych w bibliotece i zarządzanie projektem”. W trakcie zajęć omawiano takie zagadnienia jak:

 • Pojęcia „organizacja”, „zarządzanie”, „planowanie”
 • Biblioteka jako instytucja non-profit
 • Sporządzanie planu: ustalenie priorytetów, istota planowania, konstrukcja planu, rodzaje planów (krótkoterminowe, długoterminowe, strategiczne)
 • Analiza mocnych i słabych stron biblioteki (analiza SWOT)
 • Tworzenie misji i wizji biblioteki
 • Metody badań społeczności lokalnych
 • Fundusze pozabudżetowe dla bibliotek (Programy Operacyjne MKiDN, dotacje fundacji, fundusze strukturalne UE, dofinansowanie od władz samorządowych różnego szczebla)
 • Partnerzy w pozyskiwaniu funduszy
 • Praktyczne przykłady przygotowania wniosków
 • Najczęściej spotykane błędy formalne i merytoryczne
 • Etapy cyklu życia projektu.

Temat III „Nowe technologie informatyczne” obejmował dwa główne zagadnienia: „Kreatywne tworzenie materiałów wizualnych” i „Sztuka fotografii”. Zakres tematyczny szkoleń obejmował następujące zagadnienia:

 • Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint
 • Tworzenie prezentacji przy pomocy aplikacji PREZI
 • Podstawowe zasady przygotowania ciekawej prezentacji i sposoby jej przedstawienia
 • Podstawowa wiedza na temat techniki fotografowania, podstawowe zasady kompozycji
 • W