niedziela, 13 czerwca 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Projekty zrealizowane
Plany rozwoju bibliotek na półmetku

Bibliotekarze biorący udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, przeprowadzili badania potrzeb społecznych wśród mieszkańców miejscowości, w których zlokalizowane są ich biblioteki. Jakie oczekiwania zadeklarowano w badaniach? Okazało się, że na przykład dorośli mieszkańcy w gminie Morsko (pow. wieluński) chcieliby w bibliotece brać udział w szkoleniach komputerowych i językowych, a także pojechać na wycieczkę integracyjną. Natomiast młodzi użytkownicy chętnie wezmą udział w warsztatach dziennikarskich, zajęciach sportowych oraz spotkaniu z piosenkarzem lub podróżnikiem.

Te i inne wnioski, sformułowane na podstawie ankiet i wywiadów, stanowią podstawę do nakreślenia trzyletnich planów rozwoju bibliotek, które powstają podczas warsztatów, prowadzonych przez trenerów z Centrum Aktywności Lokalnej. Odbyły się już trzy z pięciu zaplanowanych modułów szkoleniowych. W czasie zajęć, wspólnie z trenerami, omawiano potencjalne obszary rozwoju bibliotek, tak aby już wkrótce biblioteki mogły samodzielnie zdefiniować kierunki działań poszczególnych placówek. Na realizację wybranych projektów biblioteki będą mogły pozyskać 5 tys. zł w konkursie grantowym ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizującej projekt „RozPRACUJ to z biblioteką”.

Warsztaty w Tomaszowie Mazowieckim

P1040776
P1040767
P1040776
P1040777
P1040779

Biblioteki są aktywne w obszarach upowszechniania wiedzy i informacji, promocji kultury, edukacji, integracji społecznej a nawet rynku pracy. Ten ostatni z wymienionych kierunków stanowi o innowacyjnym wykorzystaniu potencjału bibliotek, który zauważyli twórcy projektu „RozPRACUJ”. W małych miejscowościach to właśnie do bibliotek często trafiają osoby bezrobotne lub chcące zmienić pracę. Zwracają się one o pomoc w szukaniu ofert pracy w prasie i internecie, proszą o pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego. Biblioteki na wsiach to nierzadko „punkt kontaktowy” dla osób chcących podjąć pracę i lokalnych pracodawców. Biblioteki to miejsca kształtowania postaw, których proces jest szczególnie ważny dla ludzi młodych, wybierających dopiero swoją drogę zawodową. Bibliotekarze biorący udział w projekcie, aby zdobyć profesjonalne kompetencje niezbędne w doradztwie zawodowym, realizują kurs e-learningowy „Biblioteczne okno na rynek pracy”. Kurs ten jest prowadzony przez trenerów z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Podczas szkolenia biblioteki poznają i opisują swoje lokalne rynki pracy – ich granice, podmioty tworzące miejsca pracy, profile edukacji ponadgimnazjalnej, zawody deficytowe i nadwyżkowe. Dzięki temu w bibliotekach łatwiej będzie zaplanować i realizować działania, które mogą w przyszłości przyczynić się do zrównoważenia popytu i podaży na ich lokalnym rynku pracy, czy też stworzyć partnerstwa wspólnie aktywizujące osoby długotrwale bezrobotne.

Warsztaty w Wiewiórczynie

P1040728
P1040707
P1040719
P1040728
P1040734

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.Informację przygotowała
Julita Lendzian-Twardowska

koordynator regionalny projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”

 
WYNIKI REKRUTACJI DO III RUNDY PRB

Znamy już nowych uczestników Programu Rozwoju Bibliotek.

Do trzeciej rundy PRB zakwalifikowało się 151 bibliotek gminnych wraz z filiami na 195 aplikujących bibliotek z całej Polski.

Z województwa łódzkiego wnioski do Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przesłało 12 bibliotek.

Do III rundy zakwalifikowanych zostało przez Komisję oceniającą zgłoszenia
10 bibliotek (w kolejności uzyskanych punktów):

  1. Gminna Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Nieborowie
  2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. L. Kruczkowskiego w Wieluniu
  3. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku
  4. Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie
  5. Miejska Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego w Ozorkowie
  6. Gminna Biblioteka Publiczna w Bolimowie
  7. Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach
  8. Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Małych
  9. Gminna Biblioteka Publiczna w Bielawach
  10. Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie


Więcej informacji na stronie Programu Rozwoju Bibliotek:

http://www.biblioteki.org/pl/trzecia_runda

Serdecznie gratulujemy!

 
Warsztaty planowania rozwoju biblioteki

W drugiej połowie stycznia 2013 r., w ramach realizacji projektu RozPRACUJ to z biblioteką, rozpoczęły się warsztaty planowania rozwoju biblioteki. Warsztaty, z udziałem bibliotekarzy z łódzkiego, będą odbywać się do czerwca br. w ośrodkach szkoleniowych w Dobryszycach, Rochnie, Wiewiórczynie, Nieborowie i Tomaszowie Mazowieckim. Podczas pięciu dwudniowych spotkań bibliotekarze oraz zaproszeni przez nich sojusznicy – działacz lokalny i przedstawiciel urzędu gminy, zdefiniują wizję i misję swoich bibliotek, przygotują analizę SWOT, określą sytuację gminy i potrzeby różnych grup mieszkańców, co pozwoli im trafnie zaplanować usługi odpowiadające oczekiwaniom użytkowników. Część warsztatów zostanie poświęcona współpracy z innymi lokalnymi organizacjami, instytucjami czy grupami nieformalnymi. Efektem cyklu szkoleniowego będzie utworzenie trzyletnich planów rozwoju bibliotek, prezentujących konkretne pomysły na działania (projekty) i odpowiadających na potrzeby lokalne, w tym potrzeby mieszkańców poszukujących pracy lub chcących wybrać lub zmienić zawód. Trenerzy z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL prowadzą warsztaty metodami aktywnymi, które sprzyjają integracji uczestników, wymianie doświadczeń i wzajemnej inspiracji.

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


Informację przygotowała

Julita Lendzian-Twardowska

koordynator regionalny projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”Warsztaty w Dobryszycach

P1040699
P1040669
P1040670
P1040682
P1040699
P1040702
P1040703

 
RozPRACUJ to z biblioteką

RozPRACUJ to z biblioteką jest nowym pilotażowym przedsięwzięciem, realizowanym od 2012 r. przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na terenie trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz wojewódzkimi bibliotekami publicznymi z Łodzi i Kielc.

Celem projektu jest zmiana bibliotek publicznych w małych miejscowościach w centra aktywności lokalnej, w których osoby bezrobotne lub chcące zmienić pracę otrzymają profesjonalne wsparcie. W trakcie projektu bibliotekarze wezmą udział w szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego, w tym organizacji i świadczenia różnych form konsultacji indywidualnych, spotkań i warsztatów dla grup. Pracownicy bibliotek będą uczestniczyć również w szkoleniach informatycznych oraz nauczą się, jak obsługiwać specjalne narzędzie internetowe ułatwiające mieszkańcom ocenę własnego potencjału zawodowego. Placówki biblioteczne zostaną wyposażone w nowe komputery, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, z których użytkownicy będą korzystać nieodpłatnie. Powstaną także trzyletnie plany działań bibliotek, które będą mogły być realizowane dzięki specjalnie przeznaczony na to środkom finansowym (grantom). W efekcie biblioteki rozwiną swój własny model wsparcia dla osób poszukujących pracy. Realizacja projektu zostanie zakończona w lipcu 2014 r.

Z terenu województwa łódzkiego, w listopadzie 2012 r., do udziału w projekcie zakwalifikowało się 19 placówek gminnych i 24 filie, wybrane w otwartym konkursie zgłoszeń. Znalazły się wśród nich: GBP w Dzierżąznej, GBP w Białaczowie, GBP Gminy Bełchatów w Kurnosie Drugim i w Łękawie, GBP w Burzeninie, GBP Gminy Głowno z/s w Bronisławowie, GBP w Dalikowie, GBP w Dłutowie, GBP w Dobroniu, BSGiM w Drzewicy, GBP w Gidlach, GBP w Gorzkowicach, GBP w Jeżowie, GBP w Ksawerowie, GBP w Lubochni, GBP-Sz w Mokrsku, MBP w Przedborzu, GBP w Rogowie, MBP w Wolborzu, MiGBP w Żychlinie.

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Informację przygotowała

Julita Lendzian-Twardowska

koordynator regionalny projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”

 
Nabór do III rundy Programu Rozwoju Bibliotek

UWAGA BIBLIOTEKARZE!!!

28 STYCZNIA 2013 ROKU ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR DO III RUNDY PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK

Rusza kolejna, III runda Programu Rozwoju Bibliotek. Informacje o nowym naborze zamieszczono na stronie biblioteki.org

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do III rundy PRB przyjmie ok. 150 gmin (czyli ok. 450 placówek) z całej Polski.

III runda jest adresowana do tej samej grupy docelowej co poprzednie, czyli uprawnione do udziału są gminne biblioteki publiczne z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz tych gmin miejskich które liczą do 20 tys. mieszkańców

Do udziału w III PRB nie są uprawnieni uczestnicy I i II rundy PRB oraz uczestnicy projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”.

Biblioteki będą aplikować samodzielnie, ale wraz ze wszystkimi swoimi filiami, mogą aplikować także biblioteki nieposiadające filii, nie będzie więc Bibliotek Wiodących ani Partnerskich.

Sprzęt komputerowy przekazany zostanie zgodnie z dotychczasową zasadą: tam gdzie według deklaracji biblioteki nie ma komputera dla użytkowników.

Zniesiony będzie warunek otwarcia każdej placówki przez 30 godzin tygodniowo, ale FRSI będzie prosiła o dostosowywanie czasu otwarcia placówek do potrzeb użytkowników oraz otwarcia przynajmniej jednej placówki w sobotę lub niedzielę.

Utrzymane zostaną warunki związane z odpowiednim przygotowaniem pomieszczeń bibliotecznych, do których ma dotrzeć sprzęt (lokale mają mieć podłączenie do internetu, wyposażenie w odpowiednie meble, sprawną sieć elektryczną, mają być to pomieszczenia czyste, jasne i ogrzane).

Oprócz sprzętu komputerowego bibliotekarze otrzymają możliwość uczestniczenia w cyklu szkoleń.

Na warsztaty planowania pracy biblioteki zaproszone zostaną po 4 osoby z biblioteki, przy czym możliwość zaproszenia „przyjaciela biblioteki” czy pracownika Urzędu Gminy otrzymają te biblioteki, których zespół pracowników jest mniejszy niż 4 osoby, aby miały opcję „wspomagania” z zewnątrz.

Szkolenia IT przejdzie jedna osoba z każdej placówki (zgodnie z tabelką sprzętową, która zostanie zamieszczona w specjalnej broszurze dla bibliotek, każda placówka coś otrzyma ? minimum urządzenie wielofunkcyjne, więc do szkoleń będą uprawnione wszystkie placówki biblioteczne, które znajdą się w PRB).

Szkolenia specjalistyczne będą połączone z modułem propozycji organizacji pozarządowych dla bibliotek, ten rodzaj szkolenia jeszcze nie został szczegółowo dopracowany.

Przygotowanie i opublikowanie planu rozwoju biblioteki będzie obowiązkowe dla każdej biblioteki uczestniczącej w tej rundzie. Uczestnicy otrzymają możliwość startu w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”, nie będzie jednak mikrograntów „Podaj dalej”.

Wymogiem dla wszystkich będzie konieczność oznaczenia biblioteki i informowania o ofercie w przestrzeni gminy. FRSI będzie nadal promować bezpłatny system identyfikacji wizualnej.

Umowy z uczestnikami III rundy PRB Fundacja będzie podpisywać do końca 2014 r.

REKRUTACJA ON-LINE - POPRZEZ WIRTUALNY SEGREGATOR - DO III RUNDY PRB RUSZA 28 STYCZNIA 2013 R. REKRUTACJA POTRWA DO 11 MARCA 2013 R.

O szczegółach III rundy PRB, zasadach naboru, warunkach uczestnictwa, sprzęcie jaki biblioteki otrzymają, zasadach oceny komisji konkursowej dowiecie się Państwo z broszury, którą FRSI w ciągu najbliższych dni roześle do bibliotek uprawnionych do wzięcia udziału w III rundzie. Podobną broszurę otrzymają również wójtowie i burmistrzowie gmin z grupy docelowej.

Zachęcam do zapoznania się z informacjami na stronie biblioteki.org oraz przeczytania broszury Fundacji i wzięcia udziału w III rundzie PRB. Tym razem środki finansowe będą pochodzić ze środków wypracowanych przez FRSI oraz z przekazanej na ten cel dotacji z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Informację przygotowała

Małgorzata Cegiełko

koordynator regionalny PRB

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 7

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...