czwartek, 26 maja 2022

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Program Rozwoju Bibliotek
Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która wiosną 2008 r. została powołana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w celu koordynacji nowatorskiego programu mającego na celu ułatwienie polskim bibliotekom publicznym dostępu do komputerów, Internetu i szkoleń.

Program Rozwoju Bibliotek skierowany jest do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w gminach miejskich, mających nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Program będzie realizowany w latach 2009-2013. Ma się on przyczynić do wzmocnienia całego systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stosowania nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych w pracy bibliotek.

Program Rozwoju Bibliotek

28 czerwca 2009 r. zakończył się nabór do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Do pierwszego naboru do Programu zgłosiło się 959 bibliotek z całej Polski, co stanowiło 42% spośród wszystkich 2292 uprawnionych gmin. Ponieważ do PRB aplikowały biblioteki gminne wraz ze swoimi filiami, ogółem zgłosiły się 2884 placówki biblioteczne. Po analizie zgłoszeń, biorąc pod uwagę kryteria obowiązujące przy naborze do Programu ostatecznie przyjęto 612 bibliotek.

Z terenu województwa łódzkiego zakwalifikowało się 9 bibliotek: 2 Biblioteki Wiodące z Konstantynowa Łódzkiego (powiat pabianicki) i Łasku (powiat łaski) oraz ich Biblioteki Partnerskie z Brzezin (powiat brzeziński), gmin wiejskich Pabianice (powiat pabianicki) i Ozorków (powiat zgierski), Buczku (powiat łaski), Szczercowa (powiat bełchatowski) i Ujazdu (powiat tomaszowski). Biblioteka gminna ze Świnic Warckich (powiat łęczycki) będzie Biblioteką Partnerską dla Biblioteki Wiodącej w Przykonie (woj. wielkopolskie).

Spotkanie informacyjne dla uczestników pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek z województwa łódzkiego odbyło się w dniu 29 września 2009 r. w sali konferencyjnej WiMBP (II piętro). Początek spotkania o godzinie 11.00.

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, dyrektorzy bibliotek publicznych zakwalifikowanych z województwa łódzkiego do Programu Rozwoju Bibliotek, osoby odpowiedzialne za kulturę w Urzędach Gmin, które są organizatorami tych placówek.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Centrum Aktywności Lokalnej, realizatora cyklu szkoleniowego dla bibliotekarzy.

 


Wyniki II rundy PRB w województwie łódzkim

Dnia 18 kwietnia 2011 r. na stronie Programu Rozwoju Bibliotek zostały zamieszczone wyniki naboru II rundy PRB.

Na liście finalistów znalazło się 512 gminnych bibliotek publicznych, w tym 128 Biblioteki Wiodące i 384 Bibliotek Partnerskich. Łącznie zakwalifikowały się 1502 placówki biblioteczne. W drugiej rundzie Programu weźmie udział 128 partnerstw składających się: z Biblioteki Wiodącej (z filiami) oraz jej trzech Bibliotek Partnerskich (również z filiami).

Wyniki naboru w poszczególnych województwach

Województwo Biblioteki
w I rundzie
Biblioteki
uprawnione do
udziału
w II rundzie
Biblioteki,
które zgłosiły
się do II rundy
Biblioteki,
które
zakwalifikowały
się do II rundy
dolnośląskie 144 356 161 149
kujawsko-pomorskie 167 180 101 86
lubelskie 135 374 220 211
lubuskie 154 63 48 40
łódzkie 26 389 87 73
małopolskie 212 425 186 176
mazowieckie 106 585 164 109
opolskie 88 199 17 17
podkarpackie 130 483 135 135
podlaskie 61 151 53 53
pomorskie 72 161 97 59
śląskie 129 289 111 111
świętokrzyskie 60 195 36 36
warmińsko-mazurskie 190 76 31 31
wielkopolskie 147 450 151 124
zachodniopomorskie 52 260 113 92
RAZEM 1873 4636 1711 1502

Z terenu województwa łódzkiego do II rundy PRB zostało przyjętych 8 Bibliotek Wiodących i 24 Biblioteki Partnerskie, ogółem 73 placówki biblioteczne. Punktacja jaką otrzymały poszczególne biblioteki została zamieszczona na stronie Programu.

Poniżej zamieszczamy wykaz bibliotek województwa łódzkiego, które dołączyły do PRB w II rundzie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!Biblioteki województwa łódzkiego w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek

Biblioteki wiodące (8 bibliotek) Biblioteki partnerskie (23 biblioteki)
Nazwa biblioteki Powiat

Imię
i nazwisko
dyrektora

Nazwa biblioteki Powiat Imię i nazwisko
kierownika
/dyrektora
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy łęczycki Aneta Pucek Gminna Biblioteka Publiczna w Łęczycy z/s w Siedlcu Łęczycki
(gmina
wiejska
Łęczyca)
Marzena Gmerek
Biblioteka Publiczna Gminy Grabów łęczycki Danuta Łukomska
Biblioteka Publiczna Gminy Witonia łęczycki Anna Stolarczyk
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie opoczyński Bożena Świątek-Mazur Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie piotrkowski Anna Piekarz
Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie opoczyński Zuzanna Broszczyk
Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie opoczyński Ewa Borończyk
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie sieradzki Alfreda Wesołowska Gminna Biblioteka Publiczna w Brąszewicach sieradzki Janina Owczarek
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźniu sieradzki Małgorzata Andrusiak
Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej sieradzki Agnieszka Musialska
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Działoszyn pajęczański Adam Piotrowski Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Wielkich pajęczański Daniela Duchowska
Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach pajęczański Anita Wawrzyniak
Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni pajęczański Joanna Konieczko
Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach skierniewickie Halina Sikorska Biblioteka Publiczna w Lipcach Reymontowskich (GOKSiR) skierniewicki Elżbieta Nowak
Gminna Biblioteka Publiczna w Makowie skierniewicki Marianna Łopatka
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Kawęczynie skierniewicki Hanna Nowicka
Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie rawski
(gmina
wiejska
Rawa
Mazowiecka)
Anna Ferensztajn Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej rawski Barbara Szkopińska
Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu rawski Monika Kamińska
Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach tomaszowski Jolanta Zabłocka Gminna Biblioteka Publiczna w Inowłodzu (GOK) tomaszowski Małgorzata Gadomska
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerniewicach tomaszowski Helena Gmorek
Biblioteka Publiczna w Rzeczycy (GOK) tomaszowski Grażyna Kamińska
Gminna Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich łęczycki Monika Galankiewicz Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku łęczycki Ewa Dąbrowska
Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Świętej Małgorzaty łęczycki Wanda Czekalska
Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach łaski Beata Magdziak

Strona Programu Rozwoju Bibliotek
http://www.biblioteki.org/

Strona Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
http://www.frsi.org.pl/

Strona Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
http://www.pafw.pl/

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...