piątek, 05 marca 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Szkolenia Dla Bibliotekarzy 2016

W tegorocznej edycji programu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2016” Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego w Łodzi uzyskała dofinansowanie z Instytutu Książki w Krakowie w kwocie 8 200 zł na realizację cyklu szkoleniowego dla bibliotekarzy bibliotek publicznych Łodzi i województwa łódzkiego. Środki pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i były przekazane Instytutowi Książki jako podmiotowi odpowiedzialnemu za realizację ww. programu.

Pracownicy bibliotek w dwóch 15-osobowych grupach zdobywać będą wiedzę i nowe umiejętności w ramach zadania „Teatr w bibliotece- inspiracje teatralne dla dzieci i młodzieży”. Poszerzą swoją wiedzę w zakresie oferty bibliotecznej skierowanej do dzieci i młodzieży przez pokazanie nowych form i metod aktywnej pracy z młodymi użytkownikami bibliotek. Zadaniem prowadzących szkolenia dla bibliotekarzy będzie zapoznanie z formą przekazu teatralnego.

Pierwsze planowane warsztaty w dniach 28-29 września 2016 r.Teatr w Edukacji” mają na celu przygotowanie bibliotekarzy do pracy z młodzieżą oraz pozyskanie przez nich kompetencji w zakresie tworzenia bibliotecznej oferty dla młodych czytelników służącej zwiększeniu ich aktywności w bibliotece publicznej. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności pracy z młodzieżą urozmaicając swój warsztat pracy, poprzez wykorzystanie różnorodnych form przekazu teatralnego. Zastosowanie technik teatralnych da możliwość poruszania tematów ważnych z punktu widzenia młodego użytkownika biblioteki. Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji w zakresie pracy metodą „Teatru w Edukacji”. Zadaniem trenerów prowadzących szkolenie z Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way będzie pokazanie bibliotekarzom, że przestrzeń biblioteczna to dobre miejsce do prowadzenia działań teatralnych dla młodzieży. Warsztat ten prowadzony będzie metodą pracy grupowej z wykorzystaniem technik teatralnych i dramowych, a także poprzez stosowanie różnorodnych metod m.in. stymulatorów, 5 poziomów świadomości, „płaszcza experta”, „gorącego krzesła” z wykorzystaniem roli osoby prowadzącej.

Dzień pierwszy

IMG_1235
IMG_1235
IMG_1238
IMG_1240
IMG_1246
IMG_1248
IMG_1249
IMG_1254
IMG_1256
IMG_1257
IMG_1258
IMG_1263
IMG_1265

Dzień drugi

IMG_1513
IMG_1513
IMG_1514
IMG_1516
IMG_1517
IMG_1519
IMG_1520
IMG_1540
IMG_1543
IMG_1544
IMG_1545
IMG_1546
IMG_1552

Drugi planowany warsztat „Teatr w bibliotece - od idei do przekazu’’, który został zaplanowany w dniach 11-12 października 2016 r. ma na celu przygotowanie bibliotekarzy do kompleksowej realizacji przedstawienia teatralnego od pozyskania środków na jego realizację po koncepcję scenograficzną i reżyserię przedstawienia teatralnego w przestrzeni bibliotek. Podczas szkoleń uczestnicy poznają elementy składowe przedstawienia m.in. improwizację, adaptację wątków literackich, scenografię, reżyserię scen. Zajęcia prowadzone przez aktorów z Teatru Pinokio w Łodzi oparte będą o różnorodne metody pracy z ciałem w połączeniu z ruchem i muzyką. Wykorzystanie technik improwizacji aktorskiej służyć będzie wzbogaceniu języka i myślenia abstrakcyjnego. Bibliotekarze będą mieli możliwość interpretacji wybranych przez trenerów fragmentów literackich, pracy z tekstem na poziomie dramaturgicznym i reżyserskim. Na koniec poprzez indywidualną pracę z prowadzącym szkolenia, uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób pracować z przedmiotem i aktorem na scenie, później wykorzystując to w codziennej pracy z dziećmi w otoczeniu Biblioteki.

Dzień pierwszy

IMG_2240
IMG_2240
IMG_2242
IMG_2244
IMG_2250
IMG_2255
IMG_2259
IMG_2261
IMG_2268
IMG_2269
IMG_2274
IMG_2278
IMG_2280
IMG_2283
IMG_2284
IMG_2287
IMG_2290
IMG_2294
IMG_2301
IMG_2302

Dzień drugi

IMG_2307
IMG_2307
IMG_2309
IMG_2314
IMG_2316
IMG_2317
IMG_2318
IMG_2325

 

Więcej informacji o szkoleniach można przeczytać w zamieszczonych poniżej programach:

Harmonogram szkolenia 28-29.09.2016

Harmonogram szkolenia 11-12.10.2016

Informację przygotowała
Małgorzata Cegiełko
Koordynator szkoleń

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...