piątek, 05 marca 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Kreatywni w interaktywnej bibliotece!

Kreatywni w interaktywnej bibliotece!

Warsztaty ze względów organizacyjnych zostają przeniesione na październik 2018 r. O nowych terminach poinformujemy mailowo zainteresowane osoby.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Partnerstwo dla książki”. Instytucją zarządzającą programu jest Instytut Książki w Krakowie. Projekt Kreatywni w interaktywnej bibliotece! skierowany jest do bibliotekarzy bibliotek publicznych z gmin wiejskich, miejsko­wiejskich i miejskich z terenu woj. łódzkiego. Adresatami szkoleń będą pracownicy bibliotek ogólnych, obsługujących młodego użytkownika, pracownicy filii i oddziałów dla dzieci i młodzieży, a także pracownicy WBP w Łodzi. Wzięcie udziału w projekcie ma za zadanie zwiększyć kompetencje bibliotekarzy i poszerzyć ich wiedzę dotyczącą nowych, innowacyjnych form pracy z czytelnikiem przy wykorzystaniu nowych technologii. Planowane są webinarium oraz cykl warsztatów na temat gier terenowych, gier mobilnych i planszowych, wykorzystania video scribingu oraz fotografowania metodą sleeveface.

Warsztaty mają za zadanie podnieść standard usług oferowanych użytkownikom bibliotek. Założonym celem jest uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności, poznanie innowacyjnych form promocji biblioteki i literatury, organizacji ciekawych zajęć dla dzieci i młodzieży, korzystanie z nowoczesnych technologii, rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do potrzeb czytelników. Odkrycie nowych możliwości rozwoju biblioteki poprzez poszerzenie oferty o działania innowacyjne. Zdobycie przez bibliotekarzy umiejętności inicjowania w bibliotece interaktywnych działań dla różnych grup wiekowych pozwoli uwzględnić potrzeby edukacyjne i kulturalne dzisiejszych czytelników. Zadanie obejmie 7 jednodniowych warsztatów po 16-20 osób, łącznie zostanie przeszkolonych 120 bibliotekarzy. Warsztaty z gamifikowania literatury i tworzenia gier mobilnych będą poprzedzone szkoleniem on-line. Webinarium ma stanowić wprowadzenie do tematu i zachęcić do udziału w warsztatach organizowanych w WBP.

Uczestnictwo w warsztatach wpłynie na zwiększenie oferty edukacyjnej dla dziecięcego i młodzieżowego użytkownika. Wybrane przykłady zgamifikowanych książek, stworzenie gry miejskiej oraz nowe technologie mogą być dobrym sposobem na pozyskanie nowych czytelników. Gry terenowe, jako narzędzia pełniące funkcje rozrywkowe, ale także promocyjne, są doskonałym środkiem służącym poprawie lokalnego wizerunku bibliotek. Gry towarzyskie to nie tylko doskonała rozrywka i niekonwencjonalny sposób spędzenia wolnego czasu, ale również możliwość rozwijania umiejętności logicznego myślenia. Uczą one strategii, spostrzegawczości, zręczności i szybkiej reakcji. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się: jakie są najnowsze trendy w świecie gier, jak skompletować atrakcyjną kolekcję gier dla biblioteki , jak docierać do zainteresowanych, jak korzystać z gier w celu promocji czytelnictwa, czym są gry terenowe, jakie są ich rodzaje, które z nich mogą być wykorzystane przez biblioteki. Omówione zostaną teoretyczne oraz praktyczne aspekty ich organizacji. Dzięki specjalnym programom uczestnicy będą mogli metodą video scribing’u stworzyć oryginalne animacje, zaś zasady sztuki fotografowania sleeveface pozwoli stworzyć ciekawe fotografie. W ćwiczenia warsztatowe zostanie włączone również webinarium jako wprowadzenie do gaminifokawania. Metody te wpłyną na aktywny element współpracy ze środowiskiem, w którym biblioteka funkcjonuje. Nastąpi wzmocnienie roli biblioteki jako instytucji proponującej ciekawe inicjatywy w propagowaniu czytelnictwa. Bibliotekarze wypracują metody, poprzez które będą zachęcać do poznawania oferty edukacyjnej i kulturalnej przez zabawę z wykorzystaniem wyobraźni i kreatywności.

Cykl warsztatów Narracja nielinearna - mariaż gier i literatury” zaczynamy już w czerwcu 2018 r. nauką tworzenia scenariuszy gier na podstawie wybranej literatury, które poprzedzi webinarium „Od opowieści do gry, czyli jak zaadaptować fabułę książki na potrzeby gry” w dniu 11 czerwca 2018 r.

Warsztaty „Narracja nielinearna - mariaż gier i literatury” to dwudniowe zajęcia (20 i 26 czerwca 2018 r.), prowadzone w odstępach tygodniowych ze względu na zadania do wykonania dla uczestników. Dzięki tym warsztatom uczestnicy dowiedzą się jak połączyć świat literatury i gier, aby zachęcić do czytania właśnie poprzez grę. Z książki można zrobić grę miejską lub planszową, ale jeśli ma to być dobra gra, musimy wiedzieć jak skonstruować wciągającą fabułę. Gry zadomowiły się we współczesnych bibliotekach. Młodzi ludzie są bardzo wrażliwi na mechanizmy i techniki psychologiczne stosowane w grach video. Bibliotekarze zaczynają projektować własne gry, które przyciągają do nich zupełnie nowych odbiorców. Podczas warsztatów bibliotekarze dowiedzą się, jak czytać książki, żeby przekładać ich treść na potrzeby gry (zgamifikować), jak przebiega proces decyzyjny w rozgrywkach i na czym polega komplikowanie go w taki sposób, aby gracz czuł, że ma wpływ na przebieg wydarzeń w grze, omówione zostaną tajniki zarządzania emocjami graczy, tak, aby zrobić z gracza bohatera i stawiać mu kolejne wyzwania, dowiedzą się jak zaprojektować grę dopasowaną do otoczenia i potrzeb czytelników odwiedzających bibliotekę. Będą to warsztaty, podczas których kładziony będzie nacisk na praktyczny wymiar pracy. Uczestnik ma posiąść wiedzę pozwalającą mu samodzielnie zaprojektować fabułę gry, którą będzie mógł przeprowadzić w swojej bibliotece.

Prowadzący zajęcia, Piotr Milewski zajmuje się projektowaniem gier, jest wykładowcą na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; autorem kilkudziesięciu larpów, gier miejskich, planszowych i karcianych. Organizator festiwali gier, warsztatów i współtwórca larpowej sceny BlackBox3City. Dwukrotnie nagrodzony w konkursie Złote Maski za najlepszy scenariusz larpu. Autor artykułów, prelekcji i prezentacji o projektowaniu gier i larpowaniu w Polsce.

Uzupełnieniem warsztatów „Narracja nielinearna - mariaż gier i literatury będzie jednodniowy warsztat (25 czerwca 2018 r.) Gra w czytanie na smartfonie – praktyczne sposoby przyciągnięcia do bibliotek i instytucji kultury pokolenia Y i Z z wykorzystaniem gamifikacji”. Millenialsi oraz pokolenie Z kochają gry, smartfony i tablety. Gamifikacja działań kulturalnych i ich marketing, zwłaszcza na smartfonach, to nowa szansa na przyciągnięcie ludzi spoza jej obiegu. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:

- czym jest gamifikacja i jakie może mieć zastosowania w bibliotece przy promocji czytelnictwa, rozwijaniu interakcji czytelnika z książką,

- jak tworzyć ofertę edukacyjną w zakresie gamifikacji w bibliotece, aby zachęcić pokolenie Y i Z do zabawy w gamifikowanie książek,

- o praktycznych aspektach wdrożenia gamifikacji w bibliotekach lub wydawnictwach, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu, kwestii prawnoautorskich oraz technologicznych.

Zwieńczeniem zajęć będzie samodzielne przygotowanie fragmentu prostej gry typu PokemonGO.

Gamifikowanie wydarzeń kulturalnych i literatury pięknej to nowa jakość interaktywnej aktywności proponowanej przez biblioteki. Warsztat na ten temat poprowadzi Marcin Skrabka, prawnik, niezależny analityk rynku wydawniczego, obecnie wraz z fińskim Team Action Zone pracuje nad sposobami łączenia nowych technologii z tradycyjnymi książkami, szczególnie w zakresie gamifikowania treści książek jako jednego ze sposobów promocji czytelnictwa wśród najmłodszych pokoleń. Pracował dla Wolters Kluwer Polska, Young Digital Planet (Sanoma). Współtwórca i założyciel m.in. wydawnictwa Książkowe Klimaty oraz portali czeskieklimaty.pl i prawosocjalne.pl. Obecnie zajmuje się prowadzeniem szkoleń w ramach firmy GOOD BOOKS, zajmującej się innowacjami w edukacji i kulturze.

Zajęcia realizowane będą w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, w Dziale Zbiorów Audiowizualnych (ul. Gdańska 100/102). WBP zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe oraz wyżywienie (przerwa kawowa i lunch).

SZKOLENIA W RAMACH PROGRAMU „PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI” DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...