piątek, 05 marca 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Projekty zrealizowane Szkolenia Biblioteka przestrzenią kształtowania kultury czytelniczej młodych
Biblioteka przestrzenią kształtowania kultury czytelniczej młodych

Harmonogram szkolenia 28-29.09.2015

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego w Łodzi otrzymała dofinansowanie na realizację szkoleń i warsztatów dla bibliotekarzy bibliotek publicznych województwa łódzkiego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”.

Projekt Biblioteka przestrzenią kształtowania kultury czytelniczej młodych skierowany jest do bibliotekarzy pracujących z młodym czytelnikiem, głównie w filiach i oddziałach dla dzieci i młodzieży. Planowany cykl szkoleń (wykładów, prezentacji, warsztatów, spotkań autorskich, kiermaszy książek) ma za zadanie zwiększyć kompetencje bibliotekarzy do poszerzenia wiedzy dotyczącej współczesnej literatury młodych. Celem szkoleń jest szersze przedstawienie charakterystyki ww. literatury poprzez omówienie typowych dla ostatnich lat zjawisk, trendów, dominujących tematów, pokazanie form książki dla dzieci i młodzieży. Zadanie obejmie 5 jednodniowych szkoleń, składających się w I części z wykładów/prezentacji, w części II - ze spotkań z autorami, ilustratorami i wydawcami współczesnej książki dla młodych. Bibliotekarzom proponujemy także jednodniowe warsztaty na temat picture books i wydawnictw komiksowych.

Na szkoleniach przedstawione zostaną różnorodne zagadnienia związane z czytelnictwem młodych, a w szczególności rola bibliotek w motywowaniu do czytania. Prelegenci omówią współczesne zjawiska czytelnicze, przybliżone zostaną wybrane działania i formy pracy realizowane w bibliotekach mające wpływ na kształtowanie postaw czytelniczych, podejmą próbę opisania aktywności, preferencji i motywacje czytelnicze nastolatków, przedstawią formy współczesnej książki dla dzieci i młodzieży (picture books, komiksy, e-booki, książki z rozszerzoną rzeczywistością itp.).

Założeniem projektu jest również pokazanie bibliotekarzom pracującym z dziećmi i młodzieżą jak bogata, różnorodna i ciekawa jest produkcja wydawnicza książek dla dzieci i młodzieży. Dlatego zamysłem WBP jest jak najszersze przedstawienie tejże produkcji dzięki zaproszeniu wydawnictw ukierunkowanych na literaturę dla młodego czytelnika tj. Nasza Księgarnia, Literatura, Dwie siostry, Muchomor czy Ładne Halo. Spotkania te nie ograniczą się tylko do przedstawienia samego wydawnictwa, ale za każdym razem takiemu spotkaniu będzie towarzyszyć możliwość poznania autora lub ilustratora, z którymi wydawnictwo współpracuje. Spotkanie z autorami, ilustratorami i wydawcami planowane jest jako część druga każdego z pięciu szkoleń.

W dniu 19 czerwca 2017 r. w ramach ww. projektu odbyły się warsztaty „Widzieć więcej. O możliwościach książki obrazowej” poświęcone możliwościom wykorzystania książki obrazowej i obrazkowej w edukacji czytelniczej i kulturalnej. Prezentacja najciekawszych publikacji podporządkowana była nadrzędnemu pytaniu: jak wykorzystywać to „narzędzie” wychowania aktywnego uczestnika kultury: zadającego pytania i myślącego, samodzielnego i otwartego na sztukę człowieka? W trakcie spotkania zostały zaprezentowane dobre praktyki wprowadzania książki obrazowej – tekstu kultury w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Najważniejsze cele warsztatów to:

  • inspirowanie do poznawania nowych zjawisk w kulturze dla dzieci, wyposażanie w kompetencje krytycznego funkcjonowania wobec warstwy wizualnej;
  • zapoznanie z najnowszymi zjawiskami w sztuce książki dla dzieci, dostarczenie wiedzy o książce obrazowej i narzędziach pracy z nią;
  • rozbudzanie i kształcenie wrażliwości wizualnej dorosłych pośredników, odpowiedzialnych za edukację dzieci;
  • promocja aktywnego czytelnictwa, tworzenia sytuacji umożliwiających wielopoziomowe twórcze przeżycie i zachęcanie do publicznych rozmów o działaniach, sztuce, ilustracji, literaturze, kulturze;
  • inspirowanie i wspieranie działań oraz zabaw twórczych dziecka wspólnie z dorosłymi opiekunami ­ rozwój wyobraźni oraz twórczego myślenia, kreatywnego podejścia do problemów.

Ze współczesnymi nurtami w ilustracji dziecięcej książek tzw. picture book zapoznawała uczestników Anna Mrozińska-Szmajda - polonistka, pedagożka, animatorka kultury, promotorka sztuki książki dla dzieci, prowadząca autorski blog www.pozarozkladem.blogspot.com. Organizatorka spotkań, wystaw i warsztatów poświęconych współczesnej książce, sztuce ilustracji i kulturze dla dzieci. Pomysłodawczyni i realizatorka „Czytanek pod ekranem” w Muzeum Kinematografii w Łodzi (2011-2016) – cyklu warsztatów nagrodzonych Certyfikatem Miejsca Przyjaznego Dziecku i uhonorowanych „Punktem dla Łodzi” oraz „Książkowego laboratorium” (2013). Kuratorka projektu „Polish Book Art for Children” (Seul, 2012) oraz projektu „Widzieć więcej” poświęconego zjawiskom we współczesnej książce dla dzieci i problemom alfabetyzacji wizualnej (Salon Ciekawej Książki w Łodzi: 2012, 2013).

nagrody_techniki_01
nagrody_techniki_01
nagrody_techniki_02
nagrody_techniki_03
nagrody_techniki_04
nagrody_techniki_05
nagrody_techniki_06
nagrody_techniki_07

Na kolejne warsztaty, tym razem komiksowe, zapraszamy do Biblioteki Wojewódzkiej w  Łodzi 15 września br. Cały projekt potrwa do końca listopada 2017 r.

Harmonogram szkolenia 19.06.2017
Harmonogram szkolenia 15.09.2017
Harmonogram szkolenia 21.09.2017
Harmonogram szkolenia 17.10.2017
Harmonogram szkolenia 27.10.2017
Harmonogram szkolenia 07.11.2017
Harmonogram szkolenia 14.11.2017

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...