piątek, 05 marca 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Projekty zrealizowane Szkolenia Zaczytani bibliotekarze – spotkania z literaturą współczesną Kolejna edycja szkoleń dla bibliotekarzy
Zaczytani bibliotekarze – spotkania z literaturą współczesną Kolejna edycja szkoleń dla bibliotekarzy

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Partnerstwo dla książki”. Instytucją zarządzającą programu jest Instytut Książki w Krakowie. Projekt Zaczytani bibliotekarze – spotkania z literaturą współczesną skierowany jest do bibliotekarzy bibliotek publicznych z gmin wiejskich, miejsko­wiejskich i miejskich z woj. łódzkiego. Adresatami szkoleń będą pracownicy bibliotek ogólnych i filii obsługujących dorosłego użytkownika, a także pracownicy WBP w Łodzi. Planowany cykl szkoleń (wykładów, prezentacji, spotkań autorskich, kiermaszy książek) ma za zadanie zwiększyć kompetencje bibliotekarzy i poszerzyć ich wiedzę dotyczącą współczesnej literatury. Celem szkoleń jest szersze przedstawienie charakterystyki ww. literatury poprzez omówienie typowych dla ostatnich lat zjawisk, trendów i dominujących tematów. Zadanie obejmie 5 jednodniowych szkoleń, każde dla 40 osób, składających się w I części z wykładów nt. literatury, w II części ze spotkań z autorami i wydawcami współczesnej książki dla dorosłych. Uczestnikom zaproponujemy także możliwość zakupu nowości wydawniczych na kiermaszach. Łącznie zostanie przeszkolonych 200 osób.

Głównymi celami projektu Zaczytani bibliotekarze – spotkania z literaturą współczesną są: zdobycie przez bibliotekarzy nowych umiejętności z zakresu wiedzy o literaturze i zagadnień dotyczących życia literackiego, promocja czytelnictwa i ich twórców, zapoznanie z rynkiem wydawniczym, poprawa dostępu do książki poprzez podniesienie standardów usług oferowanych użytkownikom, podjęcie przez bibliotekarzy działań wpływających na rozszerzenie oferty kulturalnej biblioteki oraz współpraca ze środowiskiem.

Uczestnictwo w szkoleniach wpłynie na zwiększenie oferty dla dorosłego użytkownika poprzez właściwy dobór literatury, na kształtowanie postaw i wartości estetycznych. Możliwość uczestniczenia w wykładach i spotkaniach wpłynie na popularyzację czytelnictwa oraz może być dobrym sposobem na uaktywnienie bibliotekarzy w planowaniu działalności kulturalno-edukacyjnej, a tym samym na pozyskanie nowych czytelników.

Projekt Zaczytani bibliotekarze – spotkania z literaturą współczesną ma za zadanie zwiększyć kompetencje bibliotekarzy, pogłębić ich wiedzę o literaturze w różnych aspektach, poszerzyć umiejętności doboru literatury do bibliotek, wpłynąć na promocję czytelnictwa, wymianę doświadczeń oraz współpracę z czytelnikiem. Planowane są spotkania z pisarzami oraz cykl wykładów o literaturze w odniesieniu do różnych gatunków literackich i kierunków jakimi podąża współczesna literatura. Celem jest uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności, uzyskanie wiedzy, która pozwoli w sposób profesjonalny dokonać zakupu nawet dla najbardziej wymagającego czytelnika. Znajomość nowości wydawniczych jest nieodzowna w pracy bibliotekarza, powiązań pomiędzy autorami, ich wzajemnych inspiracji oraz stylów pisania.

Planowany jest cykl pięciu wykładów literaturoznawców, pracowników polskich wyższych uczelni itp., których uzupełnieniem będą spotkania autorskie z pisarzami oraz prezentacje aktualnej oferty wydawniczej polskich wydawnictw zajmujących się literaturą dla osób dorosłych. Zainteresowanych bibliotekarzy zaprosimy do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w miesiącach wrzesień–listopad 2019 r.

Bibliotekarze podczas wykładów uzyskają wiedzę na temat różnych gatunków literackich. Tematyka spotkań dotyczyć będzie literatury „kobiecej”, kryminału, reportażu, książek podróżniczych i historycznych. W „Świat literatury współczesnej” wprowadzi słuchaczy dr Anna Marchewka – krytyk i literaturoznawca z Katedry Krytyki Współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejny wykład dotyczyć będzie „Wartościowej polskiej literatury historycznej”. Z kolei ten temat przybliży bibliotekarzom dr Marta Białobrzeska - absolwentka filologii polskiej, podyplomowych studiów wiedzy o kulturze oraz studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, współpracowniczka Katedry Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” (Wydział Filologiczny UwB). Pracownik firmy szkoleniowej Good Books zapozna zainteresowane osoby z tematem powieści kryminalnej, uczestnicy dowiedzą jakie kryminały wybierać do zbiorów biblioteki, aby znalazły odbiorców wśród czytelników. Z kolei prof. Dorota Kozicka – adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego opowie bibliotekarzom o literaturze faktu, o reportażu jako gatunku niezwykle obecnie popularnym wśród użytkowników bibliotek publicznych. Natomiast wykład nt. „Podróż w ujęciach literackich. Książka jako medium dziennikarstwa podróżniczego” wygłosi dla uczestników kolejnego szkolenia dr Joanna Bachura-Wojtasik z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Cykl wykładów uatrakcyjni pięć spotkań autorskich z pisarzami i dziennikarzami, których twórczość jest obecnie zauważona przez wydawców, czytelników i bibliotekarzy. Planujemy zaprosić jedną z autorek współczesnej literatury obyczajowej, pisarzy literatury historycznej, reportażystów, podróżników oraz pisarzy powieści kryminalnych.

W trakcie szkoleń bibliotekarze zdobędą wiedzę, która pozwoli im podjąć skuteczne działania w zakresie planowania polityki gromadzenia zbiorów, a poprzez podniesienie atrakcyjności oferty wydawniczej zaktywizowania lokalnego środowiska w zakresie czytelnictwa. Przeprowadzone szkolenia wpłyną na wzmocnienie funkcji bibliotek jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne. Zaplanowane spotkania posłużą osobistemu rozwojowi bibliotekarzy, pomogą rozszerzyć ofertę kulturalną biblioteki i kształtować aktywną postawę wobec dziedzictwa literackiego i kulturowego.

Zajęcia realizowane będą w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, w Sali Konferencyjnej (ul. Gdańska 100/102). WBP zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe oraz poczęstunek (przerwa kawowa).

SZKOLENIA W RAMACH PROGRAMU „PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI” DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...