poniedziałek, 02 października 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Pan Cogito odwiedza bibliotekę

Zbigniew Herbert – jeden z najwybitniejszych polskich poetów – stał się inspiracją do realizacji projektu „Pan Cogito odwiedza bibliotekę”. Projekt Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wieczór poetycki, koncert poezji śpiewanej, konkursy, spotkania z ekspertami, czytanie poezji Z. Herberta w łódzkich DPS-ach, wystawy…To wszystko przed nami jesienią.

Projekt rozpoczął się ogłoszeniem dwóch konkursów: „Pudełko zwane wyobraźnią” skierowanego do uczniów szkół podstawowych i „Torba Pana Cogito” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs dla dzieci pozwoli po raz pierwszy zetknąć się najmłodszym z twórczością pisarza poprzez plastyczną interpretację wiersza „Pudełko zwane wyobraźnią”. Konkurs dla młodzieży pozwoli w ciekawy i niestandardowy sposób podejść do twórczości poety. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Biblioteka przygotowała szeroką ofertę edukacyjną i kulturalną dotyczącą życia i twórczości Zbigniewa Herberta w 20. rocznicę śmierci pisarza i w związku z ogłoszonym Rokiem Zbigniewa Herberta.

We wrześniu 2018 r. odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym omówione zostaną wszystkie przygotowane wydarzenia. Spotkanie połączone będzie z otwarciem ścianki z cytatami i myślami pisarza „Na ściance z Herbertem”. Ścianka będzie również tłem do zdjęć dla czytelników biblioteki i uczestników projektu.

W październiku i listopadzie odbędą się 4 spotkania z ekspertami na temat różnych aspektów życia i twórczości Zbigniewa Herberta pod hasłem „Przybliżamy Herberta”. Motto spotkań będzie brzmiało: „Wzywam was Starzy Mistrzowie w ciężkich chwilach zwątpienia”. Poruszone zostaną m. in. tematy malarstwa holenderskiego jako inspiracji do twórczości poety, omówiona zostanie poezja Z. Herberta i jej odzwierciedlenie w sztuce.

„Brakujące słowa” – to wieczór z poezją Zbigniewa Herberta, podczas którego łódzcy aktorzy przy aktywnym udziale publiczności będą odczytywali swoje ulubione wiersze poety. Wieczór połączony będzie z koncertem poezji śpiewanej. Wieczory poezji Z. Herberta zorganizowane zostaną także przez członków Dyskusyjnych Klubów Książki, działających przy bibliotekach w województwie łódzkim.

Wydarzenie „…zasłuchany wiem wszystko…” - to czytanie poezji Z. Herberta, które będzie miało miejsce w łódzkich Domach Pomocy Społecznej. Podczas 4 spotkań osobom starszym czytać będzie młodzież z łódzkich szkół ponadpodstawowych.

Dopełnieniem projektu będą wystawy: tradycyjna i online poświęcone Z. Herbertowi. Ujrzymy poetę m. in. przez pryzmat prowadzonej przez niego korespondencji.

Patroni medialni:

Opieka medialna:

Partnerzy:

Wieczór z poezją Zbigniewa Herberta połączony z koncertem poezji śpiewanej Brakujące Słowa

Przybliżamy Herberta

„…zasłuchany wiem wszystko…”

Czytanie poezji Z. Herberta przez młodzież pensjonariuszom łódzkich Domów Pomocy Społecznej.

Młodzież Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi przeczyta poezję Z. Herberta pensjonariuszom 6 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej - 15 października i 13 listopada 2018 r.

Uczniowie XXI Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Łodzi przeczytają wiersze poety mieszkańcom 2 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Strzelców Kaniowskich - 18 października i 14 listopada 2018 r.

 

Wystawy

Wystawa „A może… Ty jesteś Cogito?"

Wystawa prezentowana do 31 października 2018 r. w holu wystawowym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi. Ekspozycja została przygotowana w ramach projektu
„Pan Cogito odwiedza bibliotekę”
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wystawę przygotował Dział Informacji Naukowej
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.

Wystawa powstała w oparciu o poezję Zbigniewa Herberta i to ona jest jej najmocniejszym atutem. To właśnie słowa, po mistrzowsku zestawione i kunsztownie ułożone, z mocnym poruszającym przesłaniem, charakterystycznym dla klasyka polskiej poezji XX wieku.

Ekspozycja jest wyborem siedemnastu wierszy, których bohaterem jest Pan Cogito, na podstawie których można poznać jego przemyślenia, przeżycia i postawione przez niego pytania utrwalone w poezji Zbigniewa Herberta. Wystawa jest adresowana do każdego z Nas…

Pan Cogito – Europejczyk, humanista, intelektualista, podróżnik – którego istnienie zostało zamknięte w poezji Zbigniewa Herberta.  Człowiek o szerokich horyzontach. Rozważający najbardziej zasadnicze kwestie - także ostateczne naszej egzystencji. Ceniący codzienność oraz jej metafizyczny wymiar. Zafascynowany zarówno tradycją starożytnej Hellady, jak i kulturą chrześcijańską, które określają oblicze cywilizacji europejskiej. Ceniący cnotę, godność, prawdę, braterstwo, lojalność, wierność, pokorę i dystans wobec samego siebie. Wytrwale próbujący, podobnie jak każdy z nas, odnaleźć własne miejsce w historii, kulturze i świecie.

Na wystawie prezentowane są publikacje Zbigniewa Herberta – tomiki wierszy, eseje oraz bogaty wybór literatury krytyczno-literackiej o twórczości poety. Ciekawym uzupełnieniem są wydawnictwa drugiego obiegu, czyli czasopisma i książki wydane w czasach PRL-u, poza cenzurą, w których publikowano twórczość pisarza. Na wystawie ukryte zostały trzy rebusy przygotowane w oparciu o wybrane utwory prezentowane na wystawie.

Polecamy Państwa uwadze również wystawę wirtualną „…małe kartki z dalekiej prowincji”, która powstała w oparciu o korespondencję Zbigniewa Herberta z Czesławem Miłoszem, Wisławą Szymborską, Jerzym Turowiczem, Józefem Czapskim i innymi ważnymi postaciami XX wieku.

Czy jestem Cogito?

Do odpowiedzi na to pytanie i obejrzenia wystawy
zapraszają Państwa autorki wystawy
Katarzyna Sztajnert i Ewa Nowak – Wawrzyniak

Wystawa online: „…małe kartki z dalekiej prowincji”. Korespondencja Zbigniewa Herberta.

otwórz wystawę

 

Konkursy

Lista laureatów konkursów „Pudełko zwane wyobraźnią” oraz „Torba Pana Cogito”.

Konkurs „Torba Pana Cogito”

Rok 2018 został ogłoszony Rokiem Zbigniewa Herberta. Z tej okazji zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego do wzięcia udziału w konkursie „Torba Pana Cogito”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie projektu plastycznego inspirowanego twórczością Zbigniewa Herberta, który zostanie umieszczony na torbie promującej przedsięwzięcie „Pan Cogito odwiedza bibliotekę”. W projekcie nie może pojawiać się cytat Zbigniewa Herberta ani jego wizerunek.

Projekt plastyczny może zostać wykonany dowolną techniką z wyłączeniem prac przestrzennych i prac wykonanych przy pomocy programów komputerowych.

Praca może zostać wykonana przez jedną osobę lub zespół składający się maksymalnie z 2 osób.

Praca powinna zostać dostarczona do Organizatora konkursu w formie papierowej w formacie nie większym niż A3. Na prace czekamy do 12 października 2018 r. Należy je dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Biblioteki (wraz z formularzem zgłoszeniowym).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegóły w regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy dla osób pełnoletnich

Formularz zgłoszeniowy dla osób niepełnoletnich

Konkurs „Torba Pana Cogito” organizowany jest w ramach projektu „Pan Cogito odwiedza bibliotekę” realizowanego w ramach obchodów Roku Herberta. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patroni medialni: Radio Łódź, TV TOYA, Region Kultury. Opieka medialna: Dziennik Łódzki.

 

 

„Pudełko zwane wyobraźnią” – konkurs dla uczniów

„Pudełko zwane wyobraźnią” – konkurs pod takim tytułem organizujemy dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego w Roku Zbigniewa Herberta.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie ilustracji do wiersza Zbigniewa Herberta „Pudełko zwane wyobraźnią”.

Technika wykonania ilustracji jest dowolna, wielkość pracy nie może przekraczać formatu A3. Pracę powinna wykonać jedna osoba.

Na prace czekamy do 12 października 2018 r. Należy je dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Biblioteki (wraz z formularzem zgłoszeniowym).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegóły w regulaminie.

Konkurs „Pudełko zwane wyobraźnią” organizowany jest w ramach projektu „Pan Cogito odwiedza bibliotekę” realizowanego w ramach obchodów Roku Herberta. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patroni medialni: Radio Łódź, TV TOYA, Region Kultury. Opieka medialna: Dziennik Łódzki.

Formularz zgłoszeniowy

 

Relacje

Już jest... Dziś otworzyliśmy ściankę z cytatami Zbigniewa Herberta. Zapraszamy do odwiedzania naszej Biblioteki i robienia sobie zdjęć na tle ścianki

cogito1
cogito1
cogito2
cogito3
cogito4
cogito5
cogito6

9 października 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie w cyklu "Przybliżamy Herberta".

Wykład "Herbert - poeta: klasyk, moralista, liryk" wygłosiła prof. dr hab. Krystyna Pietrych z Uniwersytetu Łódzkiego.

h1
h1
h2
h3
h4
h5

„…zasłuchany wiem wszystko…”

15 października 2018 r. miało miejsce czytanie poezji Z. Herberta przez młodzież Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi pensjonariuszom 6 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10. Czas z poezją upłynął w magicznej atmosferze. Były wiersze, muzyka i pogawędka przy ciasteczkach. Czekamy z niecierpliwością na listopadową wizytę.

DSC08748
DSC08748
DSC08749
DSC08751
DSC08756

„Jedwab duszy”, „Pan od przyrody”, „Dawni Mistrzowie”… te i wiele innych wierszy Zbigniewa Herberta usłyszeli pensjonariusze 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi w niezwykłej interpretacji młodzieży z 21 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas! Niecierpliwie czekamy na następne spotkanie.

Spotkanie odbyło się 18 października 2018 r.

DSC08767
DSC08767
DSC08800
DSC08809
DSC08818

Młodzież Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi spotkała się po raz kolejny z pensjonariuszami 6 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10. Czytanie poezji Z. Herberta odbyło się 13 listopada 2018 r. Dziękujemy za ten wspólny czas.

1
1
2
3
4
DSC08822
DSC08823
DSC08825
DSC08827
DSC08830

Młodzież z 21 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi spotkała się po raz drugi z pensjonariuszami 2 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Strzelców Kaniowskich. Czytanie poezji Z. Herberta odbyło się 29 listopada 2018 r. Dziękujemy!

11-cogito-01
11-cogito-01
11-cogito-02
11-cogito-03

Zbigniew Herbert - poeta pamięci, czułości, zdziwienia…

O Herbercie - poecie i filozofie podczas drugiego spotkania z cyklu „Przybliżamy Herberta" opowiadał dzisiaj w naszej Bibliotece dr Karol Hryniewicz, filozof i literaturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Pan Cogito odwiedza bibliotekę” realizowanego z okazji obchodów Roku Herberta. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patroni medialni: Radio Łódź, TV TOYA, Region Kultury. Opieka medialna: Dziennik Łódzki.

IMG_7937
IMG_7937
IMG_7939
IMG_7947
IMG_7950
IMG_7954
IMG_7959
IMG_7964

 

„Jeśli wybierasz się w podróż…"

Dziś dobyło się już trzecie spotkanie z cyklu „Przybliżamy Herberta”. O motywie wędrówki w poezji Zbigniewa Herberta opowiadała prof. Marzena Woźniak-Łabieniec z Uniwersytetu Łódzkiego.

11-cogito-01
11-cogito-01
11-cogito-02
11-cogito-03
11-cogito-04
11-cogito-05
11-cogito-06
11-cogito-07

 

Zakończył się już cykl spotkań „Przybliżamy Herberta”.

Wykład zamykający wygłosił dr Łukasz Grzejszczak, pracownik Politechniki Łódzkiej i Muzeum Miasta Łodzi – „Malarstwo inspiruje – wątki malarstwa holenderskiego w twórczości Zbigniewa Herberta”.

Dziękujemy za obecność. Wśród słuchaczy znalazły się osoby, które uczestniczyły w cyklu czterech spotkań z ekspertami. Otrzymali oni od nas upominki w postaci toreb bawełnianych promujących projekt.

11-cogito-01
11-cogito-01
11-cogito-02
11-cogito-03
11-cogito-04
11-cogito-05

 

Za nami uroczystość wręczenia nagród w dwóch konkursach: „Pudełko zwane wyobraźnią” i „Torba Pana Cogito”, które ogłoszone zostały w ramach projektu „Pan Cogito odwiedza bibliotekę”.

Miło było nam gościć młodych, utalentowanych artystów. Zapewne nie raz jeszcze o nich usłyszymy.

Zwycięska praca na projekt plastyczny inspirowany twórczością Zbigniewa Herberta znalazła się na torbie promującej projekt J Spakowaliśmy w nie prezenty dla laureatów konkursu. Można je podziwiać na zdjęciach. Torby rozdajemy uczestnikom projektu.

Lista laureatów dostępna jest pod linkiem https://www.wbp.lodz.pl/pliki/lista-laur-konkursow.pdf

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym!

Planujemy przygotowanie wystawy prac zgłoszonych na konkursy, która będzie dostępna w internecie.

11-cogito-nagrody-01
11-cogito-nagrody-01
11-cogito-nagrody-02
11-cogito-nagrody-03
11-cogito-nagrody-04
11-cogito-nagrody-05
11-cogito-nagrody-06
11-cogito-nagrody-07
11-cogito-nagrody-08
11-cogito-nagrody-09
11-cogito-nagrody-10

 

Wieczór z poezją Zbigniewa Herberta połączony z koncertem poezji śpiewanej Brakujące Słowa

„Matka”, „Cesarz”, „Testament”, „Napis”, „Mój ojciec” i wiele innych wierszy Zbigniewa Herberta w interpretacji łódzkich aktorów Kamila Maćkowiaka i Mariusza Słupińskiego usłyszeli goście Biblioteki podczas wieczoru poetycko-muzycznego „Brakujące słowa” 1 grudnia 2018 r.

Oprawę muzyczną zapewnił zespół Sparks: Sylwia Wysocka - wokal, Marcin Błoszyk - trąbka, Piotr Wieczorek – gitara. Usłyszeliśmy m. in. „Piosenkę o zamieraniu”, „Trzeba marzyć”, „O Romeo”, „Nic ładnego”, „Miasteczko cud”.

Było nastrojowo i refleksyjnie, ale też elektryzująco dzięki ciekawym interpretacjom piosenek i poezji Z. Herberta. Poniższa fotorelacja przypomni, jak piękny był to wieczór.

Podczas wieczoru można było oglądać wystawę prac prof. Andrzeja Mariana Bartczaka, poświęconych Zbigniewowi Herbertowi. Na ekspozycji znalazły się m.in. instalacje z materiałów takich jak skóra, porcelana, tkanina z fragmentami „Elegii na odejście” Z. Herberta; księgi z rysunkami inspirowanymi postacią Pana Cogito; dzieła z serii „Porcelanowa biblioteka” – „Według ciemnych psalmodii” Zbigniewa Herberta (biała porcelana z odciskiem białej matrycy, tkanina naklejona na płytę, różne techniki rysunkowe i malarskie).

Po poetyckich emocjach przyszedł czas na poczęstunek i rozmowy w bibliotecznej kawiarence – Cafe Fraszka.

IMG_9711
IMG_9711
IMG_9713
IMG_9716
IMG_9722
IMG_9726
IMG_9727
IMG_9729
IMG_9734
IMG_9735
IMG_9736
IMG_9741
IMG_9756
IMG_9765
IMG_9767
IMG_9773
IMG_9778
IMG_9780
IMG_9795
IMG_9796
IMG_9800
IMG_9810
IMG_9811
IMG_9814
 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...