czwartek, 08 czerwca 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Program Biblioteka+

Warsztaty dla województwa łódzkiego - zapraszamy!

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty poświęcone pracy z systemem bibliotecznym MAK+ organizowane dla bibliotekarzy z województwa łódzkiego.

Termin: 3 i 4 marca 2015 r. godz. 10:00
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102
Prowadzący: Piotr Byrski
Limit miejsc: 12
Uwaga: decyduje kolejność zgłoszeń!

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

 1. nazwa biblioteki,
 2. nazwiska i imiona pracowników biblioteki, delegowanych na szkolenie ze wskazaniem daty szkolenia (3 marca 2015 r. lub 4 marca 2015 r.),
 3. imię i nazwisko osoby do kontaktu z biblioteki delegującej oraz jej e-mail i telefon.

Warsztaty są bezpłatne dla uczestników, koszty przejazdu pokrywają biblioteki delegujące.

Pobierz program szkolenia.

Szkolenia 2013

Bibliotekarze bibliotek publicznych Łodzi i województwa łódzkiego uczestniczyli w kolejnej edycji szkoleń, które w 2013 roku zostały dofinansowane przez Instytut Książki i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Szkoleniami została objęta szersza grupa bibliotekarzy niż w latach 2010-2012. W zajęciach uczestniczyli pracownicy biblioteki wojewódzkiej, bibliotek powiatowych oraz bibliotek miejskichj w miastach powyżej 15 tys. mieszkańców, w mniejszej liczbie były reprezentowane biblioteki gminne. Zostały skompletowane dwie grupy szkoleniowe po 20 osób każda, w tym w każdej z nich przedstawiciele WBP w Łodzi (po 5 osób co stanowiło 25% wszystkich osób w grupie).

Szkolenia w ramach projektu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2013” odbywały się w okresie od
2 października 2013 r. do 6 listopada 2013 r.

W wyniku postępowania przetargowego zorganizowanie cyklu szkoleniowego w zakresie wszystkich tematów powierzono firmie EDUCATOR L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta z Kalisza  http://www.educatorlb.pl/pl/ .


EDUCATOR L.B. w ramach realizacji projektu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2013” zorganizowała i przeprowadziła szkolenia, zapewniając kadrę trenerską, materiały szkoleniowe i promocyjne, zakwaterowanie, wyżywienie oraz sale wykładowe dla 40 bibliotekarzy, pracowników bibliotek publicznych Łodzi i województwa łódzkiego:

- w ramach tematu I – ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

Tematyka ww. modułu to:

„Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych”,

‘Sztuka prezentacji. Poprawa własnego wizerunku. Wystąpienia publiczne”.

- w ramach tematu II – ROZWÓJ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Tematyka ww. modułu to:

„Tworzenie strategii biblioteki w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej. Planowanie pracy biblioteki”,

„Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych w bibliotece i zarządzanie projektem”.

- w ramach tematu III – NOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Tematyka ww. modułu to:

„Kreatywne tworzenie materiałów wizualnych”,

„Sztuka fotografii”.

W dniach 2-3 października 2013 r. 2 grupy bibliotekarzy z województwa łódzkiego uczestniczyły w 2-dniowym szkoleniu w ramach II modułu szkoleniowego „Rozwój kompetencji zawodowych” (grupa I) i tematu III „Nowe technologie informatyczne” (grupa II). Obie grupy miały zajęcia równoległe, gdyż były one prowadzone przez dwóch trenerów specjalizujących się ww. tematyce. W pierwszym dniu szkoleniowym dla grupy I głównym tematem było „Tworzenie wieloletniej strategii biblioteki w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej. Planowanie pracy biblioteki”, zaś drugi dzień poświęcono tematowi: „Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych w bibliotece i zarządzanie projektem”. W trakcie zajęć omawiano takie zagadnienia jak:

 • Pojęcia „organizacja”, „zarządzanie”, „planowanie”
 • Biblioteka jako instytucja non-profit
 • Sporządzanie planu: ustalenie priorytetów, istota planowania, konstrukcja planu, rodzaje planów (krótkoterminowe, długoterminowe, strategiczne)
 • Analiza mocnych i słabych stron biblioteki (analiza SWOT)
 • Tworzenie misji i wizji biblioteki
 • Metody badań społeczności lokalnych
 • Fundusze pozabudżetowe dla bibliotek (Programy Operacyjne MKiDN, dotacje fundacji, fundusze strukturalne UE, dofinansowanie od władz samorządowych różnego szczebla)
 • Partnerzy w pozyskiwaniu funduszy
 • Praktyczne przykłady przygotowania wniosków
 • Najczęściej spotykane błędy formalne i merytoryczne
 • Etapy cyklu życia projektu.

Temat III „Nowe technologie informatyczne” obejmował dwa główne zagadnienia: „Kreatywne tworzenie materiałów wizualnych” i „Sztuka fotografii”. Zakres tematyczny szkoleń obejmował następujące zagadnienia:

 • Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint
 • Tworzenie prezentacji przy pomocy aplikacji PREZI
 • Podstawowe zasady przygotowania ciekawej prezentacji i sposoby jej przedstawienia
 • Podstawowa wiedza na temat techniki fotografowania, podstawowe zasady kompozycji
 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć (kąt obrazu, perspektywa, jasność obiektywu, głębia ostrości)
 • Zdjęcia a pogoda i pora dnia
 • Zdjęcia ludzi )pozowane, grupowe, niepozowane), zdjęcia przedmiotów, pejzaży, architektury
 • Programy do obróbki zdjęć GIMP, Picasa, IrfanView

W dniach 23-24 października 2013 r. miały miejsce kolejne szkolenia dla 2 grup jednocześnie, tylko została zamieniona tematyka – grupa I przerabiała temat III, a grupa II – temat II. Zajęcia prowadzili ci sami trenerzy.

Z kolei tematyka I modułu „Rozwój kompetencji osobistych” została zrealizowana w dniach 5-6 listopada 2013 r. Realizacja tych samych tematów równocześnie dla dwóch grup była możliwa dzięki pracy dwóch trenerów, zajmujących się tymi samymi zagadnieniami. Temat pierwszego dnia szkoleniowego brzmiał „Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych”, drugiego  – „Sztuka prezentacji. Poprawa własnego wizerunku. Wystąpienia publiczne”.

Tematowi „Rozwój kompetencji osobistych” były również poświęcone dwa dni szkoleniowe, które obejmowały następujące zagadnienia:

 • Komunikowanie się w zespole, komunikaty werbalne i niewerbalne, słuchanie i tworzenie komunikacji zwrotnej
 • Asertywność a komunikacja
 • Teoria asertywności, prawa asertywne, techniki i reguły asertywnej komunikacji, radzenie sobie z krytyka, odmawianie, wyrażanie i przyjmowanie pochwał, głoszenie opinii
 • Komunikacja w sytuacjach konfliktowych
 • Powody powstawania konfliktów
 • Zachowania ludzi w konflikcie
 • Techniki rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Stres, techniki redukcji stresu
 • Zasady prezentacji
 • Sposoby poznania audytorium
 • Umiejętności komunikacyjne (komunikacja poprze mimikę i gest, rola ciała w komunikacji, głos a płynność wypowiedzi)
 • Kompetencje emocjonalne (empatia)
 • Kompetencje społeczne (syntonia)
 • Techniki pozbywania się tremy
 • Techniki przyciągania uwagi publiczności
 • Podstawowe zasady kontaktu z mediami.


Zajęcia podczas ostatniego modułu zostały uświetnione wspólną uroczystą kolacją dla obu grup, trenerów i organizatorów. Wręczono także wszystkim uczestnikom certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach.

Wszystkie zajęcia odbywały się, podobnie jak w 2012 r., w Hotelu PIEMONT & WILLA PIEMONT w Pabianicach, przy ul. Kilińskiego 25 w wyjątkowo dobrych warunkach lokalowych jeśli chodzi o prowadzenie szkoleń, noclegi i wyżywienie. Warunki były wspaniałe, doskonale przygotowane; duże, klimatyzowane sale szkoleniowe, wyposażone w dobry sprzęt,  odpowiednie zaplecze na przerwy kawowe. Bibliotekarze bardzo chwalili warunki zapewniła im firma EDUCATOR L.B. Więcej informacji o miejscu szkoleń można znaleźć na stronie internetowej: http://www.hotelpiemont.com.pl/

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

W ramach cyklu szkoleniowego bibliotekarze uczestniczyli w zajęciach ph. "Sztuka fotografii". Oto próbka ich pracy:

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40


OGŁOSZONO TERMINY NABORU DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU KULTURA +. PRIORYTET BIBLIOTEKA+. INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK W 2013 ROKU

Instytut Książki na stronie Bibliotekaplus.pl zamieścił informację o terminach naborów wniosków w 2013 r. Zainteresowane biblioteki znajdą je pod linkiem:

http://www.bibliotekaplus.pl/9/program_wieloletni_kultura.html


Terminy naboru wniosków dla wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie od 2013 roku są następujące:
- pierwszy nabór upłynął 15 listopada 2012 roku
- drugi nabór upływa 26 marca 2013 roku
- trzeci nabór upływa 24 maja 2013 roku

Na stronie Bibliotekaplus.pl zamieszczono także nowy Regulamin Programu Wieloletniego Kultura+. Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” na lata 2013-2015, który uwzględnia zmiany przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 27 grudnia 2012 r.
Nowy regulamin Znajdziecie Państwo tu: http://www.bibliotekaplus.pl/userimages/u7aaregulamin_pwk_infrastruktura_bibliotek_2013-2015.pdf

Informację przygotowała
Małgorzata Cegiełko
Koordynator regionalny programu Biblioteka+


UWAGA BIBLIOTEKI!

WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE WIELOLETNIM KULTURA +, W PRIORYTECIE BIBLIOTEKA+. INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK

Rada Ministrów w dniu 27 stycznia 2012 r. wprowadziła istotne zmiany w uchwale z dnia 12 października 2010 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Kultura+. Najważniejsze zmiany w priorytecie Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek dotyczą struktury finansowania zadań oraz przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy rokiem 2012 a latami 2014 i 2015.

Istotną zmiana dla wnioskodawców jest zmiana w strukturze finansowania: 75% kosztów zadania będzie pokrywał teraz budżet państwa (dotychczas było to 40%), a wymagany wkład własny obniżono z dotychczasowych 60% - do 25%. Podniesiono również limit kwotowy maksymalnego dofinansowania do 1 mln 875 tys. zł.

Decyzją rządu rozszerzony został krąg potencjalnych wnioskodawców o biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury lub działające w ramach innych instytucji kultury, dla których organizatorami są gminy miejskie do 50 tys. mieszkańców. Dotychczas beneficjentami mogły być, obok gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, gminy miejskie do 15 tys. mieszkańców.

Zmiany te powinny zwiększyć zainteresowanie samorządów programem i spowodować wzrost liczby wniosków składanych przez biblioteki, zwłaszcza z miast powyżej 15 tys. mieszkańców, które do tej pory takiej możliwości nie miały.

Zachęcamy biblioteki do zapoznania się ze szczegółami zaproponowanych zmian na stronie programu BIBLIOTEKA+ http://www.bibliotekaplus.pl/, na stronie Programu Rozwoju Bibliotek http://www.biblioteki.org/ oraz na stronie TVP Parlament http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/beda-zmiany-w-programie-kultura.

Informację przygotowała

Małgorzata Cegiełko

Koordynator wojewódzki programu Biblioteka+Program Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz małych gmin miejskich (do 15 tysięcy mieszkańców).

Strategicznym celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek.

Program Rozwoju Bibliotek

Program Biblioteka+ ma charakter aplikacyjny. Oznacza to dobrowolność uczestnictwa w nim. Realizacja programu opiera się o zasadę pomocniczości. Środki centralne wykorzystywane są na realizację zadań przekraczających możliwości samorządów.

Podczas prac przygotowawczych w 2008 roku w ramach programu zdefiniowane zostały cztery obszary działań:

 1. Stworzenie jednolitego, ogólnopolskiego, centralnego systemu komputerowego MAK+ umożliwiającego zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, wymianę informacji o księgozbiorach i wypożyczeniach pomiędzy samymi bibliotekami oraz zdalny dostęp poprzez internet dla czytelników
 2. Internetyzacja bibliotek
 3. Szkolenie bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji
 4. Uruchomienie programu finansowego wsparcia modernizacji i rozbudowy bibliotek gminnych

Każde z wyżej wymienionych działań ma inny charakter i zakres. MAK+ to system, który będzie oferowany wszystkim bibliotekom zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. Internetyzacją zostaną objęte wszystkie biblioteki gminne w Polsce wraz z filiami. Program szkoleniowy, realizowany we współpracy z wojewódzkimi bibliotekami publicznymi, obejmie bibliotekarzy z bibliotek gminnych w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 15 tysięcy mieszkańców. Dotacje w ramach programu grantowego na modernizację infrastruktury architektonicznej bibliotek będą udzielane gminom wiejskim, wiejsko-miejskim i miejskim do 15 tysięcy mieszkańców.

Program Biblioteka+
http://www.bibliotekaplus.pl/

źródło informacji: http://www.bibliotekaplus.pl/


Program Biblioteka+Szkolenia 2012

W roku 2012 szkolenia dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa łódzkiego w ramach programu Biblioteka+ zostały dofinansowane przez Instytut Książki kwotą 81 000 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu WiMBP w Łodzi zleciła przeprowadzenie szkoleń w zakresie wszystkich modułów szkoleniowych, podobnie jak w 2011 r., firmie szkoleniowej WKK Spółka z o.o. z Rzeszowa (www.szkoleniawkk.pl).

W dniach 10-12 września 2012 r. 2 grupy bibliotekarzy (31 osób) z województwa łódzkiego uczestniczyły w 3-dniowym szkoleniu w ramach I modułu „Rozwój osobistych kompetencji menedżerskich i przywódczych”, które poświęcono następującym zagadnieniom:

 • komunikacja, umiejętności komunikacyjne,
 • asertywność,
 • zachowanie się w konflikcie,
 • sytuacje stresowe,
 • autoprezentacja,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • wystąpienia publiczne,
 • kształtowanie własnego wizerunku jako mówcy,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • techniki zarządzania czasem,
 • „pożeracze czasu”,
 • organizacja i zarządzanie czasem w zespole.

Moduł II „Organizacja i zarządzanie biblioteką” (szkolenie również 3-dniowe) przeprowadzono w dniach 24-26 września 2012 r. oraz 1-3 października 2012 r. Wyznaczenie dwóch terminów szkoleń było spowodowane pracą tego samego trenera w obu grupach. Moduł II obejmował następujące tematy, a szkolonych było 33 bibliotekarzy:

 • fundusze pozabudżetowe,
 • wykorzystanie środków pozabudżetowych,
 • partnerzy z pozyskiwaniu funduszy,
 • praktyczne przykłady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów skierowane do różnych podmiotów,
 • najczęściej spotykane błędy formalne i merytoryczne,
 • organizacja, zarządzanie i planowanie – wyjaśnienie pojęć,
 • biblioteka jako instytucja non-profit,
 • sporządzanie planu pracy,
 • ocena i kontrola zadań wynikających z planu pracy,
 • zarządzanie zmianą w bibliotece,
 • analiza słabych i mocnych stron biblioteki (analiza SWOT),
 • tworzenie misji i wizji biblioteki,
 • metody badań potrzeb czytelniczych,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • prawo prasowe w Polsce,
 • podstawowe pojęcia z zakresu public relations,
 • budowanie wizerunku biblioteki,
 • współpraca z mediami
 • rodzaje przekazów dla mediów (wywiady, briefingi itp.),
 • przygotowanie notatek prasowych do mediów.

Moduł III „Nowe technologie informatyczne” - szkolenie 3-dniowe - zorganizowano w dniach 22-24 października 2012 r. jednocześnie dla obu grup (zajęcia prowadzili dwaj trenerzy). Moduł ten obejmował następujące zagadnienia, uczestniczyło w nim 33 bibliotekarzy:

 • własna strona internetowa. Od czego zacząć, na co uważać,
 • omówienia programów do tworzenia stron WWW,
 • HTML, czyli podstawowy język znaczników,
 • media społecznościowe – nowy nurt na przykładzie platformy Facebook,
 • kaskadowe arkusze stylów CSS (wstęp),
 • CMS – co to jest, jak używać. Darmowy czy komercyjny?
 • CSS3 i HTML5 – przyszłość stron internetowych,
 • własna strona WWW w oparciu o bezpłatny system CMS Joomla (instalacja, konfiguracja, zarządzanie),
 • jak bezpiecznie korzystać i Internetu,
 • WORD – jak zrobić profesjonalny folder, broszurę czy plakat,
 • EXCEL – potęga arkusza kalkulacyjnego,
 • POWER POINT – profesjonalna prezentacja – to proste.


Moduł „Rzecznictwo” został zaplanowany na 2 dni szkoleniowe w terminach: 12-13 listopada i 14-15 listopada 2012 4. W tym wypadku szkolenie prowadziła jedna osoba, zatrudniony przez firmę szkoleniową WKK z Rzeszowa pracownik WiMBP w Łodzi. Szkolenie zawierało następującą tematykę:

 • wprowadzenie – biblioteka i jej działalność,
 • rzecznictwo – definicje i główne pojęcia,
 • plan rzecznictwa dla bibliotek,
 • problem i cele rzecznictwa,
 • adresaci rzecznictwa,
 • budowanie skutecznego przekazu,
 • działania rzecznicze.

Wszystkie zajęcia odbywały się w Hotelu PIEMONT & WILLA PIEMONTw Pabianicach, przy ul. Kilińskiego 25 z bardzo dobrym dojazdem komunikacją publiczną, w wyjątkowo dobrych warunkach lokalowych jeśli chodzi o prowadzenie szkoleń, noclegi i wyżywienie. Warunki zapewnione przez organizatora były wspaniałe, doskonale przygotowane; duże, klimatyzowane, wręcz komfortowe sale szkoleniowe, wyposażone w dobry sprzęt (multimedialny rzutnik, ekran, laptop, flipchart, papier, długopisy, markery); odpowiednie zaplecze na przerwy kawowe. Więcej informacji o miejscu szkoleń można znaleźć na stronie internetowej Hotelu: http://www.hotelpiemont.com.pl/

szkolenie01
szkolenie01
szkolenie02
szkolenie03
szkolenie04
szkolenie05
szkolenie06
szkolenie07
szkolenie08
szkolenie09
szkolenie10
szkolenie11
szkolenie12
szkolenie13
szkolenie14
szkolenie15
Plan szkoleń Biblioteka+

Program dotacyjny „Szkolenia dla bibliotekarzy” finansowany ze środków finansowych Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiego programu „Biblioteka+”


Szkolenia w ramach programu „Biblioteka+” adresowane są do bibliotekarzy z bibliotek publicznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 15 tys. mieszkańców.


Celem szkoleń jest uzyskanie przez bibliotekarzy nowych kompetencji zawodowych i osobistych oraz podniesienie prestiżu bibliotek i zmiana postrzegania ich funkcji przez społeczeństwa lokalne.

Szkolenia będą realizowane o okresie od czerwca do końca listopada 2010 r.

Zakres szkoleń jest ciekawy i obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rozwój osobistych kompetencji menedżerskich i przywódczych (zagadnienia: asertywność, automotywacja, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w zespole pracowników i w relacjach z czytelnikami, dobre kontakty z klientami, zarządzanie sobą w czasie, sztuka prezentacji, jak przełamać strach przed występami publicznymi, elementy treningu kreatywnego myślenia).
 2. Rozwój nowych umiejętności wykraczających poza tradycyjne kompetencje zawodowe, w tym:
 • a) Organizacja i zarządzanie biblioteką (zagadnienia: planowanie pracy biblioteki; tworzenie wieloletniej strategii biblioteki w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej, jak stworzyć nowoczesną bibliotekę, potrzeby społeczności a możliwości biblioteki, jak zachęcić społeczność lokalną do korzystania z usług bibliotecznych; aktywizacja czytelnictwa poprzez pracę projektem; sposoby pozyskiwania klientów biblioteki; formy współpracy biblioteki publicznej z samorządami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami; reklama biblioteki w środowisku; sposoby pozyskiwania środków pozabudżetowych; aspekty organizacyjno-prawne działalności biblioteki jako instytucji kultury, w tym: ustawy i rozporządzenia dotyczące bibliotek publicznych, tworzenie zarządzeń, regulaminy: organizacyjny i wynagradzania, prawo autorskie, prawo zamówień publicznych; zarządzanie personelem; rola kierownika w organizacji; organizacja imprez masowych w świetle obowiązujących przepisów).
 • b) Nowe technologie informatyczne (zagadnienia: tworzenie własnych stron internetowych biblioteki; bezpieczeństwo w sieci; poszukiwanie informacji w internecie; wykorzystanie nowych technologii w pracy z czytelnikiem i w promocji biblioteki; grafika komputerowa, tworzenie prezentacji multimedialnych; e-podpis).


Adresatem szkoleń jest grupa 70 bibliotekarzy z bibliotek publicznych z terenu województwa łódzkiego, którzy zgłosili swój udział w szkoleniach oraz 2 osoby reprezentujące urzędy gminne (przy naborze decydowała kolejność zgłoszeń).

Warunki organizacyjne szkoleń:

 1. Czas trwania cyklu szkoleniowego – minimum 10 dni szkoleniowych w wymiarze: 3 dni (kompetencje osobiste), 3 dni (organizacja i zarządzanie biblioteką), 3 dni (nowe technologie informatyczne).
 2. Wycieczka dla uczestników do Warszawy będąca wymianą doświadczeń dla wszystkich szkolonych bibliotekarzy jako 10 dzień szkoleniowy (wizyta w bibliotekach stołecznych, w tym w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego).
 3. Cztery grupy szkoleniowe po 17-18 osób; podziału na grupy dokonała WiMBP w Łodzi według kolejności przyjmowanych zgłoszeń z bibliotek województwa łódzkiego.
 4. Za osobę przeszkoloną uznaje się taką, która przeszła pełny cykl szkoleniowy. Dopuszcza się możliwość 2 dni nieobecności w całym cyklu szkoleniowym.
 5. Uczestnicy, którzy zaliczyli pełny cykl szkoleniowy otrzymują certyfikaty uczestnictwa, a każdy bibliotekarz - materiały szkoleniowe.
 6. Realizacja zadania odbywa się na terenie województwa łódzkiego w ośrodku/obiekcie przystosowanym do przeprowadzania szkoleń (obiekt jest wyposażony w sale szkoleniowe z odpowiednią ilością komputerów, dostępem do Internetu, z projektorem multimedialnym z ekranem, z dostępem do telefonu i sanitariatów oraz zapewnia na odpowiednim poziomie noclegi, wyżywienie i możliwość zorganizowania przerw kawowych pomiędzy sesjami).

W czerwcu 2010 r. zapoczątkowaliśmy cykl szkoleniowy dla bibliotekarzy pracujących w sieci bibliotek publicznych w województwie łódzkim. W wyniku ogłoszonego przetargu zwyciężyła Agencja Rozwoju Edukacji z Mysłowic (www.kursownia.com.pl), która podjęła się przeprowadzenia szkoleń z zakresie I modułu „Rozwój kompetencji osobistych”.

W dniach 14-25 czerwca br. grupa 70 bibliotekarzy z naszego województwa miała możliwość uczestniczenia w 3-dniowych sesjach, które poświęcono następującym zagadnieniom:

 • efektywne zarządzanie sobą w czasie,
 • komunikacja,
 • asertywność,
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 • sztuka autoprezentacji,
 • poprawa własnego wizerunku,
 • wystąpienia publiczne.

Zajęcia odbywały się w gościnnym Hotelu BOSS przy ul. Piłsudskiego 141 w Łodzi położonym na terenie byłych Zakładów „Anilana” z dogodnym dojazdem miejską komunikacją (tramwaje linii 8, 9 i 10). Więcej o miejscu szkoleń na stronie internetowej: http://www.noclegiboss.com.pl/


Przeprowadzenia szkoleń z zakresie II modułu „Organizacja i zarządzanie biblioteką” i III modułu „Nowe technologie informatyczne” podjęła się firma szkoleniowa Agencja Rozwoju Edukacji z Mysłowic, która również zwyciężyła w kolejnym przetargu (www.kursownia.com.pl).

W dniach 18-29 października 2010 r. 4 grupy bibliotekarzy (68 osób) z województwa łódzkiego uczestniczyły w 3-dniowych sesjach, które poświęcono następującym zagadnieniom:

 • źródła pozyskiwania funduszy pozabudżetowych przez biblioteki,
 • partnerzy w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych,
 • praktyczne przykłady przygotowania wniosków o dofinansowanie skierowane do różnych podmiotów ,
 • podstawowe pojęcia z zakresu planowania pracy biblioteki, sporządzanie planu pracy biblioteki,
 • biblioteka jako instytucja non-profit,
 • analiza mocnych i słabych stron biblioteki (analiza SWOT),
 • tworzenie misji i wizji biblioteki,
 • zarządzanie zmianą w bibliotece,
 • współpraca biblioteki ze środowiskiem lokalnym,
 • sposoby pozyskiwania partnerów,
 • kreowanie wizerunku biblioteki (public relations),
 • prawo prasowe w Polsce,
 • współpraca z mediami.


W dniach 15-26 listopada 2010 r. bibliotekarze naszego województwa (68 osób) uczestniczyli w ostatnim module szkoleniowym – „Nowe technologie informatyczne”. Tematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia:

 • tworzenie strony internetowej biblioteki w programie opartym na otwartych licencjach Open Source
 • formatowanie stron i tekstu HTML i CMS
 • możliwość wykorzystania systemów CMS w codziennej pracy biblioteki
 • bezpieczeństwo w sieci oraz sposoby zabezpieczania się przed nimi
 • tworzenie publikacji w programach Word i Writer oraz sposoby ich prezentacji
 • tworzenie prezentacji multimedialnych przy pomocy programu Power Point oraz Impress.

Zajęcia odbywały się w Hotelu Kacperski przy ul. Łódzkiej 27/29 w Konstantynowie Łódzkim z dogodnym dojazdem miejską komunikacją. Więcej o miejscu szkoleń na stronie internetowej: http://www.kacperski.biz/. Terminy szkoleń były następujące:

Moduł II

Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
- 18-20.10.2010 r.
- 20-22.10.2010 r.
- 25-27.10.2010 r.
- 27-29.10.2010 r.

Moduł III

Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
- 15-17.11.2010 r.
- 17-19.11.2010 r.
- 22-24.11.2010 r.
- 24-26.11.2010 r.

W ramach realizacji zadania „Szkolenia dla bibliotekarzy” w ramach programu IK Biblioteka+ koordynator zorganizował w dniach 1 i 16 grudnia 2010 r.za pośrednictwem Biura Turystycznego FUN TOUR dla uczestników szkoleń wycieczkę jednodniową do Warszawy (zwiedzano Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego i Bibliotekę Publiczną dla Dzieci i Młodzieży Dzielnicy Białołęka „Nautilius”).

Galeria zdjęć:

dsc03184
dsc03184
dsc03186
dsc03187
dsc03189
dsc03191
dsc03192
dsc03195
dsc03203
dsc03209
dsc03212
dsc03214
dsc03220
dsc03223
 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...