czwartek, 26 maja 2022

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Projekty zrealizowane Program Rozwoju Bibliotek Konkurs „Działanie w partnerstwie – partnerstwo w działaniu” został rozstrzygnięty!!
Konkurs „Działanie w partnerstwie – partnerstwo w działaniu” został rozstrzygnięty!!

Konkurs "Działanie w partnerstwie - partnerstwo w działaniu" zorganizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek został rozstrzygnięty. Był on adresowany do bibliotek publicznych z województwa łódzkiego uczestniczących w PRB (w I i II rundzie), które zbudowały bądź budują partnerstwa lokalne oraz do innych bibliotek publicznych z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców, które nie uczestniczą w Programie.

Cele Konkursu były następujące: 1) aktywizacja bibliotek publicznych do podejmowania i rozszerzania współpracy ze środowiskiem lokalnym, 2) wypracowanie dobrych praktyk wzmacniających rolę bibliotek w gminie, 3) podzielenie się doświadczeniami w budowaniu partnerstw lokalnych, 4) zaprezentowanie dobrych praktyk w działaniach partnerskich innym bibliotekom, 5) zachęcanie bibliotek do trwałej i efektywnej współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w sektorach: publicznym, gospodarczym i pozarządowym dla dobra społeczności lokalnej, 6) inspirowanie bibliotek do stosowania nowatorskich metod działania.

Na Konkurs wpłynęło 17 zgłoszeń z bibliotek gminnych, miejsko-gminnych i miejskich naszego województwa. Jury Konkursu obradujące w dniu 29 października 2012 r. po zapoznaniu się ze zgłoszeniami i przejrzeniu załączonych materiałów dokonało wyboru najlepszych bibliotek. Przy ocenie zgłoszeń wzięto pod uwagę następujące kryteria:

- skład partnerstwa lokalnego i jego dokonania

- korzyści płynące z podejmowanych działań dla mieszkańców

- rolę i aktywność biblioteki w partnerstwie

- promocję wydarzenia

- stopień trudności przy organizacji wydarzenia.

Członkowie jury w ramach każdego z ww. kryteriów przydzielili od 1 do 5 pkt za każde przedsięwzięcie. Nagrodzone i wyróżnione biblioteki wyłoniono po podsumowaniu punktacji jury.

Decyzją Jury Konkursu "Działanie w partnerstwie - partnerstwo w działaniu" poszczególne miejsca zajęły:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach – I miejsce (292 pkt.)

- Gminna Biblioteka Publiczna w Bolimowie – II miejsce (262 pkt.)

- Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie – III miejsce (253 pkt.).

Wyróżnienia w Konkursie przyznano:

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Sławnie (239 pkt.)

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Gomunicach (229 pkt.)

oraz Gminnej Bibliotece  Publicznej w Żarnowie (101 pkt.) specjalne wyróżnienie za jedyne zgłoszone działanie „Klub Aktywnego Seniora”, które jury wysoko oceniło za niepowtarzalną działalność i uaktywnienie społeczne ludzi starszych i społecznie wykluczonych ze środowiska.

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 22 listopada 2012 r. w trakcie III Konferencji Regionalnej Bibliotek w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, sala konferencyjna II p., godz. 12.00. Podczas Konferencji nagrodzone biblioteki zaprezentują działalność realizowaną w ramach partnerstwa lokalnego.

Wszystkich nagrodzonym i wyróżnionym bibliotekom gratulujemy!!

W imieniu Jury Konkursu

Małgorzata Cegiełko

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...