czwartek, 08 czerwca 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Projekty zrealizowane RozPRACUJ to z biblioteką
RozPRACUJ to z biblioteką
Warsztaty tworzenia projektów

W listopadzie odbyło się ostatnie ze szkoleń w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”. Bibliotekarze z łódzkiego spotkali się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi, a warsztaty poprowadzili Adriana Niedoszewska (koordynatorka projektu) oraz Przemysław Kozak (trener FISE).

Tym razem bibliotekarze poznawali zasady tworzenia projektów. Dwudniowe warsztaty były okazją do praktycznego przygotowania wniosków o dofinansowanie realizacji wybranego działania związanego z rynkiem pracy w ramach zaplanowanego na ten cel grantu. Szansę na otrzymanie kwoty 4400 zł mają wszystkie placówki uczestniczące w projekcie, które złożą w przewidzianym terminie tj. do 2 grudnia br. poprawnie napisany wniosek. Komisja Grantowa ogłosi listę bibliotek, którym zostaną przyznane środki finansowe do 17 stycznia 2014 r.

Wśród wielu pomysłów na działania realizowane przez bibliotekarzy i ich lokalnych partnerów znalazły się m.in. warsztaty aktywizujące dla bezrobotnych kobiet, wyjazdy studyjne do zakładów pracy dla młodzieży gimnazjalnej, a także gry terenowe związane z tematyką rynku pracy. Gośćmi warsztatów byli również przedstawiciele Zielonej Linii, którzy zaprezentowali ofertę Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia (http://zielonalinia.gov.pl/).

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

tworzenie-projektow-1
tworzenie-projektow-1
tworzenie-projektow-2
tworzenie-projektow-3
tworzenie-projektow-4
tworzenie-projektow-5

Informację przygotowała

Julita Lendzian-Twardowska

koordynator regionalny projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”

 
Jak pomagać na lokalnym rynku pracy?

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali bibliotekarze biorący udział w kolejnym module szkoleniowym projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”. Czterodniowe warsztaty odbyły się we wrześniu i październiku, a ich program przygotowały i spotkania poprowadziły trenerki Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – Grażyna Kobiałka, Marta Lewandowska i Katarzyna Bryczkowska.

Program zajęć pozwolił na pogłębienie wiedzy związanej z rynkiem pracy, a także przybliżył rolę doradcy zawodowego, dzięki czemu bibliotekarze będą mogli służyć fachową pomocą mieszkańcom swoich miejscowości. Przeprowadzone ćwiczenia asertywności wzmocniły komunikacyjne kompetencje bibliotekarzy, co pomoże im również budować aktywną, oferującą postawę osób bezrobotnych. Użytkownicy bibliotek mogą także liczyć na wsparcie ze strony bibliotekarzy w zakresie określania osobistych zasobów, planowania wizji przyszłości i kariery zawodowej. Ważnym elementem zajęć było poznanie narzędzia do autodiagnozy potencjału zawodowego „Twój potencjał” w portalu praca-enter.pl. Bibliotekarze „przetestowali” jego działanie najpierw na sobie, aby potem zachęcać użytkowników bibliotek do skorzystania z takiego sposobu sprawdzenia swoich możliwości zawodowych.

Jak napisać profesjonalne CV i dobry list motywacyjny? O czym należy pamiętać idąc na rozmowę kwalifikacyjną? To tematy kolejnych sesji szkolenia, podczas których szczegółowo przypomniano zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Inne z warsztatowych zadań stanowiło wypracowanie katalogu rzeczy możliwych do zrobienia w bibliotece w kontekście szeroko pojętego doradztwa zawodowego. Okazało się, ku zaskoczeniu samych uczestników, że spośród kilkudziesięciu różnorodnych działań nie ma takiego, którego nie można by przeprowadzić w bibliotece lub z inicjatywy biblioteki. Warsztaty wizażu i autoprezentacji - dla matek powracających na rynek pracy, cykle zajęć związanych z wyborem szkoły i zawodu – dla młodzieży, kursy językowe i komputerowe - dla osób bezrobotnych po 50 roku życia, wyjazdy studyjne do wiosek tematycznych aktywizujące rolników - to tylko wybrane pomysły na działania. Kolejny raz stwierdzono, że potencjał bibliotek jest ogromny, a ograniczać go mogą jedynie skromne warunki finansowe i etatowe.

Warsztaty dobiegły końca, a ich pierwszych efektów możemy się spodziewać już za kilka miesięcy. Od stycznia 2014 roku rozpocznie się bowiem realizacja projektów na działania związane z rynkiem pracy, możliwe do sfinansowania ze środków jakie zapewniono w projekcie "RozPRACUJ to z biblioteką" w ramach grantu dla bibliotek biorących w nim udział.

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

jak-pomagac-2
jak-pomagac-2
jak-pomagac-3
jak-pomagac-4

 

Informację przygotowała

Julita Lendzian-Twardowska

koordynator regionalny projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”

 
Plany rozwoju biblioteki – zaakceptowane

Po sześciu miesiącach wytężonej pracy zostały zakończone prace nad trzyletnimi planami rozwoju bibliotek w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”. Bibliotekarze z 19 gmin w woj. łódzkim, przy współudziale „przyjaciół” swoich placówek oraz przedstawicieli urzędów gmin, stworzyli dokumenty określające misję i wizję biblioteki, jej potencjał (analiza SWOT) oraz obszary rozwoju biblioteki na lata 2013-2016 (cele i działania). Plany te powstawały pod okiem trenerów Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej, którzy zaakceptowali ich poprawność formalną.

Jakie zadania postawili sobie bibliotekarze? Pomysłów jest wiele, a w każdym z nich biblioteki działają na polu animacji kulturalnej, edukacyjnej i społecznej, która jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. W planach znalazły się m.in. takie wydarzenia jak: zorganizowanie questingu historycznego oraz kina letniego w gminie Dalików; „Spotkania przy Kuchni”, czyli nauka przyrządzania szybkich i zdrowych posiłków oraz akcje ekologiczne „Sprzątamy Dłutów” w Dłutowie; cykl spotkań „Ułożone piątki” (kurs savoir vivre dla dzieci) w Dobroniu; utworzenie „Mobilnej Biblioteki” (obsługującej seniorów i osoby niepełnosprawne) w Ksawerowie; spotkania międzypokoleniowe w Mokrsku (np. Ognisko Świętojańskie, Gminny Przegląd Kolęd, warsztaty rękodzielnicze); warsztaty filmowe oraz cykle spotkań „Jacy mieszkańcy taka wieś” w Dzierżąznej; rajdy piesze po gminie (nordic walking) i „Książka w podróży” (akcja czytelnicza) w Rogowie; utworzenie Klubu Ogrodnika i Klubu Młodego Rodzica w Gidlach oraz Klubu Seniora w gminie Bełchatów.

W projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką” szczególne miejsce poświęcono problematyce wspierania przez biblioteki osób bezrobotnych, chcących zyskać nowe kwalifikacje oraz doradztwu zawodowemu dla młodzieży. Z myślą o tym w Drzewicy zostaną zorganizowane spotkania gimnazjalistów z psychologiem oraz doradcą zawodowym, podczas których ich uczestnicy nauczą się korzystać z internetowego przewodnika po rynku pracy "Praca.Enter". W Gorzkowicach powstanie „Akademia Sukcesu”, w której odbywać się będą spotkania z doradcami zawodowymi w celu oceny predyspozycji i kompetencji gimnazjalistów oraz przybliżenia im współczesnego rynku pracy. Działaniem z zakresu orientacji zawodowej będą również Targi Edukacyjne w Przedborzu, dające okazję do zapoznania się ofertą szkół policealnych i uczelni wyższych. Spotkania informacyjne dla młodzieży pod hasłem „Zawód na dziś i na jutro” zaplanowano także w filii w Górach Mokrych. Szansę na zwiększenie wiedzy dotyczącej zawodów rozwojowych oraz możliwości wykorzystania środków pieniężnych na założenie własnej działalności gospodarczej zyskają mieszkańcy Wolborza, w którym tamtejsza biblioteka przygotuje szkolenia o tej tematyce. Wsparcie w zakresie podniesienia samooceny znajdą osoby poszukujące pracy w Burzeninie, gdzie zaplanowano spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem. Biblioteki będą udzielać bieżącej informacji na temat ofert pracy, a także organizować szkolenia komputerowe dla osób bezrobotnych (m.in. w gminie Gidle i Lubochnia). W bibliotece w Rogowie utworzony zostanie punkt pomocy administracyjnej, świadczący pomoc w wypełnianiu dokumentów, informowaniu gdzie należy się udać w określonej sprawie, pisaniu podań, a nawet w zrozumieniu pism urzędowych.

Biblioteki, aby wzmocnić swój potencjał w realizacji tak ciekawych i ważnych dla mieszkańców planów utworzą lokalne partnerstwa. Do współdziałania zostaną zaproszeni m.in. pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, urzędów gminy, gminnych ośrodków kultury, szkół a także prężnie działające grupy takie jak np. koła gospodyń wiejskich. Pierwsze spotkania inicjujące partnerstwa odbyły się w bibliotekach już w końcu czerwca, kolejne zaplanowano na wrzesień i październik 2013.

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

tm1
tm1
tm11
tm2
tm3

Informację przygotowała

Julita Lendzian-Twardowska

koordynator regionalny projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”

 
„RozPRACUJ to z biblioteką” - szkolenia informacyjno-komunikacyjne

W WBP im. J. Piłsudskiego od marca do końca maja 2013 trwają szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, realizowane w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”. Ze szkoleń skorzystają ogółem 43 osoby. Pięciodniowy kurs (dwu- i trzydniowe spotkania) jest realizowany w pracowni komputerowej Biblioteki. Zajęcia odbywają się w ośmio- i dziewięcioosobowych grupach, a uczestnicy pracują na oddzielnych stanowiskach komputerowych. „Celem szkoleń komputerowych jest zapoznanie bibliotekarzy ze specyfiką sprzętu i oprogramowania dostarczanego w ramach projektu oraz zasadami jego wykorzystania.” - mówi Dariusz Kwiecień, trener prowadzący szkolenia. Do bibliotek dotarło już oprogramowanie (Microsoft i Open Source), a niebawem zostaną dostarczone zestawy sprzętu komputerowego (m.in. komputery, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, ekrany i rzutniki, aparaty fotograficzne). Otrzymanie sprzętu komputerowego jest szczególnie istotne dla placówek wcześniej nieobjętych komputeryzacją (około 10% placówek w łódzkim, głównie filie), takich jak np. filia biblioteczna w Grzybowie czy w Petrykozach. Dzięki niemu zarówno młodzi, jak i starsi użytkownicy bibliotek będą mieć możliwość bezpłatnego dostępu do Internetu, a pracownicy bibliotek zyskają nowoczesne narzędzia pracy.

Każdy dzień szkoleniowy składa się z 8 godzin lekcyjnych, które wypełniają praktyczne, ciekawe ćwiczenia. Bibliotekarze uczą się m.in., jak korzystać z arkuszy kalkulacyjnych, przygotować prezentacje i materiały multimedialne, dowiadują się, jak ekonomicznie użytkować materiały eksploatacyjne do drukarek i jakie wsparcie techniczne obejmuje sprzęt otrzymany w ramach projektu. „Poruszana tematyka nie tylko dotyczy technicznych zagadnień obsługi sprzętu, ale również poszanowania praw autorskich w kontekście udostępniania łącza internetowego i sprzętu umożliwiającego zapisywanie i zwielokrotnianie plików” – mówi Dariusz Kwiecień.

Ważnym elementem szkoleń jest także zdobycie przez uczestników projektu kompetencji potrzebnych do udzielania pomocy użytkownikom bibliotek np. w zakresie podstaw obsługi komputera i wyszukiwania informacji w Internecie, co stanowi jeden z celów projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”. „Dzięki szkoleniom informacyjnym będę czuć się pewniej w mojej pracy z czytelnikami, a także z osobami bezrobotnymi, którym chcemy w przyszłości pomagać. Może kiedyś ja sama zorganizuję takie szkolenie dla osób bezrobotnych, żeby uświadomić im, że komputer to nic strasznego, a wręcz przyjaznego, że to coś co być może pomoże im znaleźć pracę” - mówi Małgorzata Telecka z GBP w Białaczowie. Placówki objęte projektem „RozPRACUJ to z biblioteką” mają szansę stać się nie tylko „internetowym oknem na świat”, ale również „oknem na rynek pracy”.

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Szkolenia IT w WBP

IMG_0098
IMG_0098
P1040745
P1040750
P1040762
P1040780

Informację przygotowała
Julita Lendzian-Twardowska
koordynator regionalny projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”

 
Plany rozwoju bibliotek na półmetku

Bibliotekarze biorący udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, przeprowadzili badania potrzeb społecznych wśród mieszkańców miejscowości, w których zlokalizowane są ich biblioteki. Jakie oczekiwania zadeklarowano w badaniach? Okazało się, że na przykład dorośli mieszkańcy w gminie Morsko (pow. wieluński) chcieliby w bibliotece brać udział w szkoleniach komputerowych i językowych, a także pojechać na wycieczkę integracyjną. Natomiast młodzi użytkownicy chętnie wezmą udział w warsztatach dziennikarskich, zajęciach sportowych oraz spotkaniu z piosenkarzem lub podróżnikiem.

Te i inne wnioski, sformułowane na podstawie ankiet i wywiadów, stanowią podstawę do nakreślenia trzyletnich planów rozwoju bibliotek, które powstają podczas warsztatów, prowadzonych przez trenerów z Centrum Aktywności Lokalnej. Odbyły się już trzy z pięciu zaplanowanych modułów szkoleniowych. W czasie zajęć, wspólnie z trenerami, omawiano potencjalne obszary rozwoju bibliotek, tak aby już wkrótce biblioteki mogły samodzielnie zdefiniować kierunki działań poszczególnych placówek. Na realizację wybranych projektów biblioteki będą mogły pozyskać 5 tys. zł w konkursie grantowym ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizującej projekt „RozPRACUJ to z biblioteką”.

Warsztaty w Tomaszowie Mazowieckim

P1040767
P1040767
P1040776
P1040777
P1040779

Biblioteki są aktywne w obszarach upowszechniania wiedzy i informacji, promocji kultury, edukacji, integracji społecznej a nawet rynku pracy. Ten ostatni z wymienionych kierunków stanowi o innowacyjnym wykorzystaniu potencjału bibliotek, który zauważyli twórcy projektu „RozPRACUJ”. W małych miejscowościach to właśnie do bibliotek często trafiają osoby bezrobotne lub chcące zmienić pracę. Zwracają się one o pomoc w szukaniu ofert pracy w prasie i internecie, proszą o pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego. Biblioteki na wsiach to nierzadko „punkt kontaktowy” dla osób chcących podjąć pracę i lokalnych pracodawców. Biblioteki to miejsca kształtowania postaw, których proces jest szczególnie ważny dla ludzi młodych, wybierających dopiero swoją drogę zawodową. Bibliotekarze biorący udział w projekcie, aby zdobyć profesjonalne kompetencje niezbędne w doradztwie zawodowym, realizują kurs e-learningowy „Biblioteczne okno na rynek pracy”. Kurs ten jest prowadzony przez trenerów z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Podczas szkolenia biblioteki poznają i opisują swoje lokalne rynki pracy – ich granice, podmioty tworzące miejsca pracy, profile edukacji ponadgimnazjalnej, zawody deficytowe i nadwyżkowe. Dzięki temu w bibliotekach łatwiej będzie zaplanować i realizować działania, które mogą w przyszłości przyczynić się do zrównoważenia popytu i podaży na ich lokalnym rynku pracy, czy też stworzyć partnerstwa wspólnie aktywizujące osoby długotrwale bezrobotne.

Warsztaty w Wiewiórczynie

P1040707
P1040707
P1040719
P1040728
P1040734

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.Informację przygotowała
Julita Lendzian-Twardowska

koordynator regionalny projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”

 
Warsztaty planowania rozwoju biblioteki

W drugiej połowie stycznia 2013 r., w ramach realizacji projektu RozPRACUJ to z biblioteką, rozpoczęły się warsztaty planowania rozwoju biblioteki. Warsztaty, z udziałem bibliotekarzy z łódzkiego, będą odbywać się do czerwca br. w ośrodkach szkoleniowych w Dobryszycach, Rochnie, Wiewiórczynie, Nieborowie i Tomaszowie Mazowieckim. Podczas pięciu dwudniowych spotkań bibliotekarze oraz zaproszeni przez nich sojusznicy – działacz lokalny i przedstawiciel urzędu gminy, zdefiniują wizję i misję swoich bibliotek, przygotują analizę SWOT, określą sytuację gminy i potrzeby różnych grup mieszkańców, co pozwoli im trafnie zaplanować usługi odpowiadające oczekiwaniom użytkowników. Część warsztatów zostanie poświęcona współpracy z innymi lokalnymi organizacjami, instytucjami czy grupami nieformalnymi. Efektem cyklu szkoleniowego będzie utworzenie trzyletnich planów rozwoju bibliotek, prezentujących konkretne pomysły na działania (projekty) i odpowiadających na potrzeby lokalne, w tym potrzeby mieszkańców poszukujących pracy lub chcących wybrać lub zmienić zawód. Trenerzy z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL prowadzą warsztaty metodami aktywnymi, które sprzyjają integracji uczestników, wymianie doświadczeń i wzajemnej inspiracji.

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


Informację przygotowała

Julita Lendzian-Twardowska

koordynator regionalny projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”Warsztaty w Dobryszycach

P1040669
P1040669
P1040670
P1040682
P1040699
P1040702
P1040703

 
RozPRACUJ to z biblioteką

RozPRACUJ to z biblioteką jest nowym pilotażowym przedsięwzięciem, realizowanym od 2012 r. przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na terenie trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz wojewódzkimi bibliotekami publicznymi z Łodzi i Kielc.

Celem projektu jest zmiana bibliotek publicznych w małych miejscowościach w centra aktywności lokalnej, w których osoby bezrobotne lub chcące zmienić pracę otrzymają profesjonalne wsparcie. W trakcie projektu bibliotekarze wezmą udział w szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego, w tym organizacji i świadczenia różnych form konsultacji indywidualnych, spotkań i warsztatów dla grup. Pracownicy bibliotek będą uczestniczyć również w szkoleniach informatycznych oraz nauczą się, jak obsługiwać specjalne narzędzie internetowe ułatwiające mieszkańcom ocenę własnego potencjału zawodowego. Placówki biblioteczne zostaną wyposażone w nowe komputery, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, z których użytkownicy będą korzystać nieodpłatnie. Powstaną także trzyletnie plany działań bibliotek, które będą mogły być realizowane dzięki specjalnie przeznaczony na to środkom finansowym (grantom). W efekcie biblioteki rozwiną swój własny model wsparcia dla osób poszukujących pracy. Realizacja projektu zostanie zakończona w lipcu 2014 r.

Z terenu województwa łódzkiego, w listopadzie 2012 r., do udziału w projekcie zakwalifikowało się 19 placówek gminnych i 24 filie, wybrane w otwartym konkursie zgłoszeń. Znalazły się wśród nich: GBP w Dzierżąznej, GBP w Białaczowie, GBP Gminy Bełchatów w Kurnosie Drugim i w Łękawie, GBP w Burzeninie, GBP Gminy Głowno z/s w Bronisławowie, GBP w Dalikowie, GBP w Dłutowie, GBP w Dobroniu, BSGiM w Drzewicy, GBP w Gidlach, GBP w Gorzkowicach, GBP w Jeżowie, GBP w Ksawerowie, GBP w Lubochni, GBP-Sz w Mokrsku, MBP w Przedborzu, GBP w Rogowie, MBP w Wolborzu, MiGBP w Żychlinie.

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Informację przygotowała

Julita Lendzian-Twardowska

koordynator regionalny projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”

 


Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...