piątek, 05 marca 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Projekty zrealizowane RozPRACUJ to z biblioteką „RozPRACUJ to z biblioteką” - szkolenia informacyjno-komunikacyjne
„RozPRACUJ to z biblioteką” - szkolenia informacyjno-komunikacyjne

W WBP im. J. Piłsudskiego od marca do końca maja 2013 trwają szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, realizowane w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”. Ze szkoleń skorzystają ogółem 43 osoby. Pięciodniowy kurs (dwu- i trzydniowe spotkania) jest realizowany w pracowni komputerowej Biblioteki. Zajęcia odbywają się w ośmio- i dziewięcioosobowych grupach, a uczestnicy pracują na oddzielnych stanowiskach komputerowych. „Celem szkoleń komputerowych jest zapoznanie bibliotekarzy ze specyfiką sprzętu i oprogramowania dostarczanego w ramach projektu oraz zasadami jego wykorzystania.” - mówi Dariusz Kwiecień, trener prowadzący szkolenia. Do bibliotek dotarło już oprogramowanie (Microsoft i Open Source), a niebawem zostaną dostarczone zestawy sprzętu komputerowego (m.in. komputery, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, ekrany i rzutniki, aparaty fotograficzne). Otrzymanie sprzętu komputerowego jest szczególnie istotne dla placówek wcześniej nieobjętych komputeryzacją (około 10% placówek w łódzkim, głównie filie), takich jak np. filia biblioteczna w Grzybowie czy w Petrykozach. Dzięki niemu zarówno młodzi, jak i starsi użytkownicy bibliotek będą mieć możliwość bezpłatnego dostępu do Internetu, a pracownicy bibliotek zyskają nowoczesne narzędzia pracy.

Każdy dzień szkoleniowy składa się z 8 godzin lekcyjnych, które wypełniają praktyczne, ciekawe ćwiczenia. Bibliotekarze uczą się m.in., jak korzystać z arkuszy kalkulacyjnych, przygotować prezentacje i materiały multimedialne, dowiadują się, jak ekonomicznie użytkować materiały eksploatacyjne do drukarek i jakie wsparcie techniczne obejmuje sprzęt otrzymany w ramach projektu. „Poruszana tematyka nie tylko dotyczy technicznych zagadnień obsługi sprzętu, ale również poszanowania praw autorskich w kontekście udostępniania łącza internetowego i sprzętu umożliwiającego zapisywanie i zwielokrotnianie plików” – mówi Dariusz Kwiecień.

Ważnym elementem szkoleń jest także zdobycie przez uczestników projektu kompetencji potrzebnych do udzielania pomocy użytkownikom bibliotek np. w zakresie podstaw obsługi komputera i wyszukiwania informacji w Internecie, co stanowi jeden z celów projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”. „Dzięki szkoleniom informacyjnym będę czuć się pewniej w mojej pracy z czytelnikami, a także z osobami bezrobotnymi, którym chcemy w przyszłości pomagać. Może kiedyś ja sama zorganizuję takie szkolenie dla osób bezrobotnych, żeby uświadomić im, że komputer to nic strasznego, a wręcz przyjaznego, że to coś co być może pomoże im znaleźć pracę” - mówi Małgorzata Telecka z GBP w Białaczowie. Placówki objęte projektem „RozPRACUJ to z biblioteką” mają szansę stać się nie tylko „internetowym oknem na świat”, ale również „oknem na rynek pracy”.

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Szkolenia IT w WBP

IMG_0098
IMG_0098
P1040745
P1040750
P1040762
P1040780

Informację przygotowała
Julita Lendzian-Twardowska
koordynator regionalny projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...