piątek, 05 marca 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Projekty zrealizowane RozPRACUJ to z biblioteką Plany rozwoju biblioteki – zaakceptowane
Plany rozwoju biblioteki – zaakceptowane

Po sześciu miesiącach wytężonej pracy zostały zakończone prace nad trzyletnimi planami rozwoju bibliotek w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”. Bibliotekarze z 19 gmin w woj. łódzkim, przy współudziale „przyjaciół” swoich placówek oraz przedstawicieli urzędów gmin, stworzyli dokumenty określające misję i wizję biblioteki, jej potencjał (analiza SWOT) oraz obszary rozwoju biblioteki na lata 2013-2016 (cele i działania). Plany te powstawały pod okiem trenerów Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej, którzy zaakceptowali ich poprawność formalną.

Jakie zadania postawili sobie bibliotekarze? Pomysłów jest wiele, a w każdym z nich biblioteki działają na polu animacji kulturalnej, edukacyjnej i społecznej, która jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. W planach znalazły się m.in. takie wydarzenia jak: zorganizowanie questingu historycznego oraz kina letniego w gminie Dalików; „Spotkania przy Kuchni”, czyli nauka przyrządzania szybkich i zdrowych posiłków oraz akcje ekologiczne „Sprzątamy Dłutów” w Dłutowie; cykl spotkań „Ułożone piątki” (kurs savoir vivre dla dzieci) w Dobroniu; utworzenie „Mobilnej Biblioteki” (obsługującej seniorów i osoby niepełnosprawne) w Ksawerowie; spotkania międzypokoleniowe w Mokrsku (np. Ognisko Świętojańskie, Gminny Przegląd Kolęd, warsztaty rękodzielnicze); warsztaty filmowe oraz cykle spotkań „Jacy mieszkańcy taka wieś” w Dzierżąznej; rajdy piesze po gminie (nordic walking) i „Książka w podróży” (akcja czytelnicza) w Rogowie; utworzenie Klubu Ogrodnika i Klubu Młodego Rodzica w Gidlach oraz Klubu Seniora w gminie Bełchatów.

W projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką” szczególne miejsce poświęcono problematyce wspierania przez biblioteki osób bezrobotnych, chcących zyskać nowe kwalifikacje oraz doradztwu zawodowemu dla młodzieży. Z myślą o tym w Drzewicy zostaną zorganizowane spotkania gimnazjalistów z psychologiem oraz doradcą zawodowym, podczas których ich uczestnicy nauczą się korzystać z internetowego przewodnika po rynku pracy "Praca.Enter". W Gorzkowicach powstanie „Akademia Sukcesu”, w której odbywać się będą spotkania z doradcami zawodowymi w celu oceny predyspozycji i kompetencji gimnazjalistów oraz przybliżenia im współczesnego rynku pracy. Działaniem z zakresu orientacji zawodowej będą również Targi Edukacyjne w Przedborzu, dające okazję do zapoznania się ofertą szkół policealnych i uczelni wyższych. Spotkania informacyjne dla młodzieży pod hasłem „Zawód na dziś i na jutro” zaplanowano także w filii w Górach Mokrych. Szansę na zwiększenie wiedzy dotyczącej zawodów rozwojowych oraz możliwości wykorzystania środków pieniężnych na założenie własnej działalności gospodarczej zyskają mieszkańcy Wolborza, w którym tamtejsza biblioteka przygotuje szkolenia o tej tematyce. Wsparcie w zakresie podniesienia samooceny znajdą osoby poszukujące pracy w Burzeninie, gdzie zaplanowano spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem. Biblioteki będą udzielać bieżącej informacji na temat ofert pracy, a także organizować szkolenia komputerowe dla osób bezrobotnych (m.in. w gminie Gidle i Lubochnia). W bibliotece w Rogowie utworzony zostanie punkt pomocy administracyjnej, świadczący pomoc w wypełnianiu dokumentów, informowaniu gdzie należy się udać w określonej sprawie, pisaniu podań, a nawet w zrozumieniu pism urzędowych.

Biblioteki, aby wzmocnić swój potencjał w realizacji tak ciekawych i ważnych dla mieszkańców planów utworzą lokalne partnerstwa. Do współdziałania zostaną zaproszeni m.in. pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, urzędów gminy, gminnych ośrodków kultury, szkół a także prężnie działające grupy takie jak np. koła gospodyń wiejskich. Pierwsze spotkania inicjujące partnerstwa odbyły się w bibliotekach już w końcu czerwca, kolejne zaplanowano na wrzesień i październik 2013.

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

tm1
tm1
tm11
tm2
tm3

Informację przygotowała

Julita Lendzian-Twardowska

koordynator regionalny projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...