piątek, 05 marca 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Warsztaty tworzenia projektów

W listopadzie odbyło się ostatnie ze szkoleń w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”. Bibliotekarze z łódzkiego spotkali się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi, a warsztaty poprowadzili Adriana Niedoszewska (koordynatorka projektu) oraz Przemysław Kozak (trener FISE).

Tym razem bibliotekarze poznawali zasady tworzenia projektów. Dwudniowe warsztaty były okazją do praktycznego przygotowania wniosków o dofinansowanie realizacji wybranego działania związanego z rynkiem pracy w ramach zaplanowanego na ten cel grantu. Szansę na otrzymanie kwoty 4400 zł mają wszystkie placówki uczestniczące w projekcie, które złożą w przewidzianym terminie tj. do 2 grudnia br. poprawnie napisany wniosek. Komisja Grantowa ogłosi listę bibliotek, którym zostaną przyznane środki finansowe do 17 stycznia 2014 r.

Wśród wielu pomysłów na działania realizowane przez bibliotekarzy i ich lokalnych partnerów znalazły się m.in. warsztaty aktywizujące dla bezrobotnych kobiet, wyjazdy studyjne do zakładów pracy dla młodzieży gimnazjalnej, a także gry terenowe związane z tematyką rynku pracy. Gośćmi warsztatów byli również przedstawiciele Zielonej Linii, którzy zaprezentowali ofertę Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia (http://zielonalinia.gov.pl/).

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

tworzenie-projektow-1
tworzenie-projektow-1
tworzenie-projektow-2
tworzenie-projektow-3
tworzenie-projektow-4
tworzenie-projektow-5

Informację przygotowała

Julita Lendzian-Twardowska

koordynator regionalny projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...