środa, 21 sierpnia 2019

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Wydawnictwa własne Zbiór Ekslibrisów
O Ekslibrisach Książnicy Miejskiej

Graficzny znak własnościowy, zwany ekslibrisem, ma na celu dodatkowe poświadczenie przynależności książki do określonego właściciela. Organizatorzy łódzkiej biblioteki publicznej już w pierwszych tygodniach jej działania przewidzieli oznakowanie niewielkiego jeszcze wówczas księgozbioru ekslibrisem. Zarząd Towarzystwa Biblioteki Publicznej, w dniu 3 grudnia ogłosił konkurs na ekslibris Biblioteki. Termin składania projektów mijał 31 stycznia następnego roku.

Zobacz też w bazach Mak:   
Baza Exlibrisów dostępnych w Dziale Zbiorów Specjalnych

Zobacz też galerię skanów: 
Kolekcja Exlibrisów w Bibliotece * 

 Na konkurs wpłynęło 13 prac, spośród których zarząd TBP w dniu 2 marca 1918 r. wyróżnił trzy projekty oznaczone godłami:

  • "Pochodnia" (I nagroda),
  • "Odrodzenie" (II nagroda),
  • "Książnica" (III nagroda).
Okazało się, że autorem wszystkich nagrodzonych projektów był łódzki architekt i malarz Leon Rozenberg. Ekslibrisy te eksponowane były na wystawie zimowej Stowarzyszenia Artystów i Zwolenników Sztuk Pięknych, czynnej w dniach 21 XI 1918 – 22 I 1919 r.
 
Najwcześniej wprowadzono do użytku ekslibris z pochodnią i napisem: Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Łodzi. Później, już po przejęciu Biblioteki przez Zarząd Miasta Łodzi i nadaniu jej statusu Miejskiej Biblioteki Publicznej (1922), stosowano wszystkie ekslibrisy z napisem: Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi. Były one używane jeszcze w pierwszych latach po zakończeniu okupacji hitlerowskiej.
   
Nadanie Bibliotece imienia Ludwika Waryńskiego spowodowało zmianę dotychczasowego tekstu, widniejącego na ekslibrisach L.Rozenberga. Zamiast przymiotnika Publiczna pojawił się nowy element nazwy Biblioteki i odtąd ekslibrisy posiadały napis: Miejska Biblioteka im. L.Waryńskiego w Łodzi. Znaki te były wykorzystywane do 1962 r., kiedy wszedł do użytku drzeworyt rylca Ryszarda Krzywki, artysty grafika z Torunia.
   
W 1966 r. łódzki artysta grafik Leszek Rózga wykonał w technice akwaforty Ekslibris Biblioteki Miejskiej w Łodzi. W 1972 r. młody artysta Jerzy Stanecki stworzył akwafortowy ekslibris zbiorów ikonograficznych Biblioteki.
   
W 1967 r. L. Rózga zrealizował ekslibris z portretem L.Waryńskiego, włączony do niskonakładowej teki miniatur graficznych artysty, wydanej z okazji 50 rocznicy założenia Biblioteki. W 10 lat później pojawiły się także trzy nowe ekslibrisy, zaprojektowane przez łódzką artystkę grafika Hannę Stańską, zaś w 1987 r. artysta grafik Eugeniusz Zduniewski wykonał znaki własnościowe dla wydzielonego w Bibliotece zbioru książek dziecięcych.
   
Ostatni ekslibris, zaprojektowany przez prof. Leszka Rózgę, został wykonany dla Biblioteki z okazji jubileuszu 75 - lecia Biblioteki i 125 rocznicy urodzin jej patrona - Marszałka Józefa Piłsudskiego.
   
Niektórzy artyści przekazywali swe prace w darze dla Biblioteki. Wszystkim twórcom, którzy wykonali ekslibrisy lub ich projekty bezinteresownie Biblioteka ta droga składa serdeczne podziękowanie.
 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...