sobota, 12 czerwca 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Wystawy
Wystawy
Wystawa On-line "Kreator wyobraźni… rządca dusz… czyli Sienkiewicz na językach"

otwórz wystawę

 
Wystawa „Łódź : Podróże w Czasie”

W dniach 15 listopada 2016 r. – 2 stycznia 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego prezentowana będzie wystawa „Łódź : podróże w czasie”. Dawną i obecną Łódź przywołają refotografie Stefana Brajtera oraz zdjęcia i albumy fotograficzne ze zbiorów Pracowni Regionalnej WBP.

Autor pierwszej części ekspozycji, Stefan Brajter, w precyzyjny sposób zestawił obrazy dawnych łódzkich fotografów ze swoimi współczesnymi zdjęciami, zrobionymi dokładnie w tych samych miejscach. Podobne ujęcia ułatwią oglądającym umiejscowienie dziewiętnastowiecznych budynków, już często nieistniejących, na współczesnej mapie Łodzi. Ta część wystawy, zawierająca 44 plansze, została podzielona tematycznie na: Ulice i Place, Pałace i Wille, Budynki, Obiekty Sakralne, Fabryki, Szpitale i Parki. Unaocznia ona przez porównanie ogromne zmiany, jakie zaszły w krajobrazie naszego miasta.

Druga część ekspozycji to przegląd wydawnictw albumowych o Łodzi, wydanych w wieku XIX, XX oraz XXI, a także prezentacja dokumentów ikonograficznych z zasobów Biblioteki.

Ułożono ją chronologicznie według następujących okresów: Łódź przed 1914 r., Łódź w czasie Wielkiej Wojny, Łódź międzywojenna, Łódź podczas okupacji, Łódź w PRL, Łódź współczesna, Łódź na łamach prasy. Oglądanie kolejnych gablot pozwoli widzowi podróżować w czasie i dostrzec metamorfozę miasta krok po kroku.

Na ekspozycji znajdują się atrakcyjne wizualnie materiały ikonograficzne, które poprzez swoją historyczną wartość mogą ożywić wyobraźnię oglądających i wzbudzić większe zainteresowanie rodzinnym miastem.

Dziękujemy Panu Stefanowi Brajterowi za użyczenie refotografii na wystawę.

Zapraszamy do oglądania wystawy przygotowanej przez Dział Zbiorów Regionalnych.

 
Wystawa On-line "Święta Bożego Narodzenia na starych kartach pocztowych"

otwórz wystawę

 
Wystawa On-line „Rzeczpospolita Bez Debitu. Druki KOR-u i NOW-ej do 1981 roku.”

otwórz wystawę

 
Wystawa „Kreator wyobraźni… rządca dusz… czyli Sienkiewicz na językach”.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zaprasza Państwa na spacer Aleją Litwosa, na której prezentowana jest wystawa „Kreator wyobraźni… rządca dusz… czyli Sienkiewicz na językach”.

Wystawa przygotowana została w ramach projektu „Ugryźć Sienkiewicza”  towarzyszącemu obchodom  Roku Sienkiewicza 2016, którego celem jest promocja twórczości Henryka Sienkiewicza i idei zawartych w jego książkach, popularyzacja wiedzy o życiu pisarza oraz ukazanie wartości literackiej jego dzieł.

Czytaj więcej

 
Wystawa On-line "Twórczość Feliksa Nowowiejskiego w zapisie nutowym - wybrane pozycje ze zbiorów audiowizualnych WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi"

 
Wystawa „Rzeczpospolita bez debitu. Druki KOR-u i NOW-ej do 1981 roku”

Wystawa prezentowana jest w  holu głównym - parter do dnia 28 września 2016 r.

„Skala, na jaką w ostatnich dekadach istnienia rządzonej przez komunistów Polski rozwinął się drugi obieg, była wyjątkowa. Nigdzie na świecie podobny ruch nie przybrał choćby porównywalnych rozmiarów. Polacy, zwłaszcza ci młodszego pokolenia, nie zdają sobie chyba z tego sprawy. Historia ta nie została im bowiem dotychczas opowiedziana (…) a przecież dzieje drukarzy i kolporterów oraz ich rozgrywek z policją polityczną są kopalnią potencjalnych scenariuszy filmowych.”

Olaszek, Jan. Rewolucja powielaczy
niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989. Warszawa
Trzecia Strona, 2015

Wystawa „Rzeczpospolita bez debitu. Druki KOR-u i NOW-ej do 1981 roku” prezentowana w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi przygotowana została z okazji 40-lecia Komitetu Obrony Robotników. Ekspozycja powstała przy współpracy z Klubem Pozytywnej Wyobraźni i Muzeum Wolnego Słowa. Wystawa objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi i jest częścią obchodów 40-lecia KOR.

Więcej…
 
Wystawa On-line 15 wypraw śladami bohaterów Henryka Sienkiewicza ze zbiorów WBP im Marszałka J. Piłsudskiego

otwórz wystawę

 
Wystawa „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, Pan, wasz Bóg : święci, błogosławieni i sługi Boże Ziemi Łódzkiej”

„Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, Pan, wasz Bóg : święci, błogosławieni i sługi Boże Ziemi Łódzkiej” to tytuł wystawy przygotowanej z okazji tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, prezentowanej od 11 lipca 2016 br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Tytuł wystawy zaczerpnięto z III Księgi Mojżeszowej 19,2. Jej motywem przewodnim jest „Osiem błogosławieństw” z „Kazania na górze” zawartych w Ewangelii św. Mateusza.

Ekspozycja przedstawia sylwetki osób związanych z regionem łódzkim miejscem urodzenia, zamieszkania lub działalności. Są to postacie zarówno bardziej znane, jak św. Faustyna Kowalska czy św. Maksymilian Kolbe oraz mniej znane, jak choćby św. Stanisław Papczyński, kanonizowany 5 czerwca br.

Wystawa przybliża również postacie, które nie kojarzą się wprost z naszym regionem. Należy do nich m. in. sługa Boża Teresa Janina Kierocińska, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, zwana „Matką Zagłębia”.

Całość ekspozycji układa się w opowieść o „ludziach wiary” Kościoła katolickiego, podzieloną na dwie części. W gablotach wiszących zaprezentowano postacie świętych: Faustynę Kowalską, Maksymilian Kolbego,  Urszulę Ledóchowską oraz  Stanisława Papczyńskiego. W pozostałych gablotach przedstawieni zostali błogosławieni: Rafał Chyliński, Anastazy Pankiewicz, Karol Herman Stępień, Bolesława Lament, Wincenty Matuszewski, Franciszka Siedliska, Wojciech Nierychlewski, Michał Woźniak i Michał Oziębłowski oraz słudzy Boży: Wanda Malczewska, Stanisława Leszczyńska, Anzelm Gądek, Tadeusz Burzyński, Dominik Kaczyński i Teresa Janina Kierocińska.

Fotografie, pocztówki, czasopisma i publikacje książkowe ilustrują wystawę, jednocześnie wskazując na związki osoby z Ziemią Łódzką.

Ekspozycję wzbogaca mapa ukazująca miejsca obecności świętych, błogosławionych i sług Bożych na Ziemi Łódzkiej. Piktogramy przy nazwie miejscowości pozwalają prześledzić miejsca pobytu poszczególnych postaci w regionie.

Ze zwyczajnym życiem niektórych bohaterów wystawy można się zapoznać czytając specjalnie przygotowaną broszurę.

Ekspozycję ze zbiorów WBP im. J. Piłsudskiego przygotował Dział Zbiorów Regionalnych.

Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Biblioteki do 31.08.2016 r.

IMG_0419
IMG_0419
IMG_0432
IMG_0435
IMG_0441
IMG_0452
IMG_0465
IMG_0486
 
Wybitni ilustratorzy książki dziecięcej. Wystawa z okazji 50-lecia kolekcji Muzeum Książki Dziecięcej w WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Cz. 5

 

 
Wystawa On-line Przegląd pracy dziecięcej do 1939 r. ze zbiorów WBP im Marszałka J. Piłsudskiego

otwórz wystawę

 
Wystawa On-line "Łódzkie etapy Wyścigu Pokoju"

 
Wystawa "Ziemia planeta Szekspira… Williama Szekspira"

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego ma przyjemność zaprosić Państwa do obejrzenia wystawy „Ziemia planeta Szekspira… Williama Szekspira”, która prezentowana będzie do 4 maja 2016 r. w holu wystawowym Biblioteki. Inspiracją do przygotowania wystawy stały się Biografioły Stanisława Barańczaka oraz artykuły profesor Krystyny Kujawińskiej Courtney – kierownika Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich w Łodzi – poruszające zagadnienie funkcjonowania postaci i twórczości Williama Szekspira w popkulturze.

Popkultura, inaczej mówiąc kultura popularna to typ kultury powszechnie dostępny i praktykowany przez  społeczeństwo, szerokie rzesze odbiorców. Kultura popularna silnie związana jest z obszarem kultury symbolicznej, szczególnie tej związanej z działalnością intelektualną, artystyczną, estetyczną, zabawowo-rozrywkową i ludyczno-rekreacyjną. Popkultura oznacza więc zasadniczo tyle, co egalitarnie zorientowana sztuka. Kultura popularna uwypukla  otwartość kultury, jej dostępność, demokratyczność i uniwersalność .

Więcej…
 
Wystawa On-line „Portret kobiety w grafice XIX-wiecznej"

 
Wystawa „Współczesna Prasa Polonijna”

Zapraszamy Państwa do zwiedzania wystawy „Współczesna Prasa Polonijna”.

Wystawa jest przykładowym wyborem prasy polskiej ukazującej się na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza w ośrodkach emigracyjnych całego świata. Prezentując dorobek Rodaków, zwracaliśmy uwagę także na zainteresowania środowisk polonijnych Ziemią Łódzką. Wart zauważenia jest fakt, iż długoletnią redaktorką naczelną johannesburskich „Wiadomości Polonijnych” jest łodzianka – Barbara Kukulska (eksponujemy zresztą wywiad, którego udzieliła Dziennikowi Łódzkiemu), a „Wiadomości Polonijne” są obok brukselskich „Listów z Daleka” tymi czasopismami polonijnymi, do których najczęściej pisują łódzcy autorzy.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w wystawie poprzez odszukiwanie fragmentów tekstów i zdjęć.

Zbiory Biblioteki wzbogaciły m.in. dary: ks. Witolda Józefa Kowalowa (red. nacz. Wołania z Wołynia), śp. Romana K. Lewińskiego, Teresy Myskow (Luksemburg), Tadeusza Nowakowskiego (red. nacz. Nowej Gazety Polskiej), Fundacji Wolność i Demokracja, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, redakcji Tygodnika Angora, Uniwersytetu w Illinois (wyd. The Polish Review), którym serdecznie dziękujemy.

Kolejne podziękowania, za zaangażowanie i pomoc, składamy także: Arlecie Cłapie, Marii Duszce, Agnieszce Jarzębowskiej, Urszuli Kowalskiej, Alicji Kuberskiej, Katarzynie Annie Lisowskiej, Irenie Moll, Grażynie Wojcieszko, Januszowi A. Bernerowi.

Sekcja Czasopism Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów WBP w Łodzi

Wykaz tytułów prasowych – poloniców wyeksponowanych na wystawie Współczesna Prasa Polonijna

 
Wystawa „Iskry pamięci”

Zapraszamy do oglądania wystawy „Iskry pamięci. O Niezłomnych Żołnierzach podziemia antykomunistycznego na Ziemi Łódzkiej”. Na wystawie prezentowane są wybrane biogramy i zdjęcia bohaterów antykomunistycznego podziemia z Łodzi i województwa łódzkiego, którzy przeciwstawiali się sowieckiemu zniewoleniu i narzuconej siłą tzw. władzy ludowej. Zbiór życiorysów uzupełniają książki i wiersze poświęcone „żołnierzom wyklętym”: wiersz Zbigniewa Herberta "Wilki", wiersz Zdzisława Szczepaniaka "Żołnierzy Wyklętych Droga Krzyżowa" (napisany w lutym 2016) i "Za trzydzieści srebrników" Andrzeja Kołakowskiego.

Myślą przewodnią wystawy są słowa Zbigniewa Herberta „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”.

Ekspozycja prezentowana jest na I piętrze Biblioteki.

 
Bajki i baśnie naszego dzieciństwa słowem i muzyką pisane...

Wystawa „Bajki i baśnie naszego dzieciństwa słowem i muzyką pisane” to wyjątkowa ekspozycja stworzona specjalnie z myślą o dzieciach, głównie przedszkolakach i uczniach, ale także tych 30-letnich dzieciach, które bajki znały głównie z książek lub słuchały z płyt analogowych, czy kaset magnetofonowych a oglądały tylko o wyznaczonej godzinie w TV lub dzięki kasetom VHS.

Wystawa prezentuje książki, nuty, płyty muzyczne, audiobooki oraz nagrania na DVD czy kasetach VHS a całość umilają figurki bohaterów. Każda z nich przedstawia inną bajkę, m.in. Kota w butach, Królewnę Śnieżkę, Przygody Piotrusia Pana, Kopciuszka, Podróże Guliwera, Piotrusia i Wilka, Misia Paddingtona, Smerfy, Plastusiowy pamiętnik, Akademię Pana Kleksa, Dziadka do orzechów, Muminki, Boba Budowniczego, Scooby-Doo, Littlest Pet Shop, Małą syrenkę, Monster High, My Little Pony, Świnkę Peppa oraz wiele innych bajek.

Zapraszamy do oglądania wystawy, czytania, słuchania i oglądania bajek.

 
Wystawa On-line prac uczestników konkursów: „Maluj z Długoszem”, „Być jak Długosz” i „Zainspirowani Długoszem”

 
Wystawa prac uczestników konkursów: „Maluj z Długoszem”, „Być jak Długosz” i „Zainspirowani Długoszem”

W Wojewódzkiej Bibliotece  Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego prezentowana jest wystawa wybranych prac uczestników trzech konkursów: „Maluj z Długoszem”, „Być jak Długosz” i „Zainspirowani Długoszem”. Konkursy przygotowane zostały w ramach kampanii „Łódzkie Czyta” z okazji obchodów Roku Jana Długosza. Organizatorami konkursów byli: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz Wydawnictwo Literatura.

Myślą przewodnią konkursów była popularyzacja tekstów zapisanych na kartach „Roczników czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego” Jana Długosza, zwrócenie uwagi na historię i piękno języka polskiego jak również rozwijanie i prezentowanie umiejętności artystycznych dzieci oraz literackich młodzieży.

Konkurs plastyczny „Maluj z Długoszem” skierowany był do dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie ilustracji do wybranej legendy opisanej na kartach „Roczników czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego” Jana Długosza. Na konkurs wpłynęło 405 prac wykonanych przez dzieci z Łodzi i województwa łódzkiego

Konkurs plastyczny „Być jak Długosz” skierowany był do dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie kroniki obrazkowej do wybranej legendy opisanej na kartach „Roczników czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego” Jana Długosza. Na konkurs wpłynęły 102 prace wykonane przez dzieci z Łodzi i województwa łódzkiego.

Konkurs literacki „Zainspirowani Długoszem” skierowany był do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Zdaniem uczestników konkursu było przełożenie na język współczesny wybranego fragmentu z „Roczników czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego” Jana Długosza. Na konkurs wpłynęły 94 prace z Łodzi i województwa łódzkiego.

01
01
02
03
04
05
06
07

 
Wybitni ilustratorzy książki dziecięcej. Wystawa z okazji 50-lecia kolekcji Muzeum Książki Dziecięcej w WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Cz. 4

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 12

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...