sobota, 05 grudnia 2020

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Wystawy Wystawa „Wbrew wszystkiemu, za wszystko… Zwycięska droga do niepodległości – Legiony Polskie 1914-1918”
Wystawa „Wbrew wszystkiemu, za wszystko… Zwycięska droga do niepodległości – Legiony Polskie 1914-1918”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zaprasza do obejrzenia wystawy „Wbrew wszystkiemu, za wszystko… Zwycięska droga do niepodległości – Legiony Polskie 1914-1918”. Na wystawie można przeczytać odezwy Naczelnego Komitetu Narodowego, organizacji bojowych i patriotycznych, wodzów i dowódców wzywające Polki i Polaków do podjęcia walki o niepodległość.

W witrynach wystawowych prezentowane są również wybrane litografie z „Teki autolitografii artystów legjonistów : wydanej w dwudziestolecie zbrojnego czynu Legjonu 1914-1934” oraz rysunki autorstwa Wiktora Ignacego Gutkowskiego , szeregowca III. Brygady Legionów Polskich (obydwa albumy pochodzą ze zbiorów WBP). Do rzadkich i ciekawych obiektów prezentowanych na wystawie należą pocztówki wydawane przez Naczelny Komitet Narodowy lub Wiadomości Polskie, na których utrwalone zostały walki i życie codzienne żołnierzy Legionów Polskich. Dochód ze sprzedaży pocztówek przeznaczony był na finasowanie Legionów Polskich. Interesująca pozycją jest polska prasa z okresu I wojny światowej i walk Legionów Polskich np. wydawany przez Komendę Legionów Polskich w Piotrkowie „Goniec Polowy Legionów: dziennik rozporządzeń Komendy Legionów Polskich”, „Wiadomości Polskie” lub unikalne kalendarze z 1915 i 1917 roku. Na wystawie znajdują się również unikalne, autentyczne elementy wyposażenia żołnierskiego z czasów I wojny światowej np.: manierki, menażki, plecak "Sierściuch", maski przeciwgazowe oraz pocisk szrapnelowy, bagnety i hełm. Eksponaty te zostały udostępnione przez Łódzkie Stowarzyszenie Miłośników Militariów „Kompanja Brus". W zbiorach WBP zachowały się liczne książki, wydane przed 1939 rokiem, zawierające wspomnienia żołnierzy i (jak to dzisiaj byśmy powiedzieli) żołnierek walczących w Legionach. W osobnej gablocie znajdują się książki o Legionach w Łodzi i regionie łódzkim. Osoby zainteresowane tematyką Legionów Polskich, działalnością Józefa Piłsudskiego oraz I wojną światową znajdą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej bogaty zbiór książek i prasy związanej z tym tematem. Wystawa „Wbrew wszystkiemu, za wszystko… Zwycięska droga do niepodległości – Legiony Polskie 1914-1918” prezentowana jest w holu wystawowym Biblioteki od 7 października do 25 października 2014 r.


 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...