sobota, 05 grudnia 2020

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Wystawy Wystawa „Współczesna Prasa Polonijna”
Wystawa „Współczesna Prasa Polonijna”

Zapraszamy Państwa do zwiedzania wystawy „Współczesna Prasa Polonijna”.

Wystawa jest przykładowym wyborem prasy polskiej ukazującej się na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza w ośrodkach emigracyjnych całego świata. Prezentując dorobek Rodaków, zwracaliśmy uwagę także na zainteresowania środowisk polonijnych Ziemią Łódzką. Wart zauważenia jest fakt, iż długoletnią redaktorką naczelną johannesburskich „Wiadomości Polonijnych” jest łodzianka – Barbara Kukulska (eksponujemy zresztą wywiad, którego udzieliła Dziennikowi Łódzkiemu), a „Wiadomości Polonijne” są obok brukselskich „Listów z Daleka” tymi czasopismami polonijnymi, do których najczęściej pisują łódzcy autorzy.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w wystawie poprzez odszukiwanie fragmentów tekstów i zdjęć.

Zbiory Biblioteki wzbogaciły m.in. dary: ks. Witolda Józefa Kowalowa (red. nacz. Wołania z Wołynia), śp. Romana K. Lewińskiego, Teresy Myskow (Luksemburg), Tadeusza Nowakowskiego (red. nacz. Nowej Gazety Polskiej), Fundacji Wolność i Demokracja, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, redakcji Tygodnika Angora, Uniwersytetu w Illinois (wyd. The Polish Review), którym serdecznie dziękujemy.

Kolejne podziękowania, za zaangażowanie i pomoc, składamy także: Arlecie Cłapie, Marii Duszce, Agnieszce Jarzębowskiej, Urszuli Kowalskiej, Alicji Kuberskiej, Katarzynie Annie Lisowskiej, Irenie Moll, Grażynie Wojcieszko, Januszowi A. Bernerowi.

Sekcja Czasopism Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów WBP w Łodzi

Wykaz tytułów prasowych – poloniców wyeksponowanych na wystawie Współczesna Prasa Polonijna

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...