niedziela, 25 lipca 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Wystawy Wystawa „Świadomość siebie. Zapiski emigranta”
Wystawa „Świadomość siebie. Zapiski emigranta”

Ekspozycja prezentowana do 30 marca 2019 r. w holu wystawowym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi została przygotowana w 100. rocznicę urodzin pisarza Gustawa Herlinga – Grudzińskiego.

Wystawę przygotował Dział Informacji Naukowej
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.

Gustaw Herling – Grudziński to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej literatury emigracyjnej. Pisarz i publicysta, więzień sowieckich łagrów, uczestnik Bitwy pod Monte Ciasno, współtwórca paryskiej „Kultury” i Radia Wolna Europa. Człowiek wielkiego intelektu, moralista, wierny określonym zasadom etycznym i politycznym. Bezkompromisowy kronikarz otaczającej go rzeczywistości, stawiający opór nicości, totalitaryzmom i złu.

Punktem wyjścia i inspiracją dla autorek wystawy stały się słowa pisarza, owe zapiski emigranta, które oscylują wokół pojęć i ideałów, które Herling – Grudziński uważał za istotne: prawda, wierność, wolność, nadzieja czy wiara.

Na wystawie prezentowane są publikacje Gustawa Herlinga - Grudzińskiego – opowiadania, eseje, powieści oraz wybór literatury krytyczno-literackiej o twórczości pisarza.

Ciekawym uzupełnieniem są wydawnictwa drugiego obiegu, czyli książki wydane w czasach PRL-u, poza cenzurą, w których publikowano twórczość pisarza oraz emigracyjne czasopisma („Kultura”, „Wiadomości Literackie”), z którymi współpracował pisarz.

Wystawa „Świadomość siebie. Zapiski emigranta”
prezentowana jest w holu wystawowym
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Łódź, ul. Gdańska 100/102
od 8 marca do 30 marca 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Ewa Nowak – Wawrzyniak
Katarzyna Sztajnert

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...